LOGO - Fynske Bank

[LOGO]
TILMELDINGSBLANKET
Fynske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 kl. 16:30
på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
Navn og adresse:_________________________________________
Denne blanket returneres til:
_______________________________________________________
[email protected]
eller
Computershare A/S
Kongevejen 418
2840 Holte
Denmark
_______________________________________________________
Depot-/VP-kontonummer:___________________________________
Depot/VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.
VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret
af dit depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du rette
henvendelse til dit pengeinstitut.
Bestilling af adgangskort:
Sæt kryds eller bestil direkte på www.fynskebank.dk/gf2017
Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort
Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver
Ledsager/rådgivers navn/adresse:
Dato
_____________________
Underskrift
Blanketten kan sendes pr. e-mail til [email protected], pr. fax 45 46 09 98 eller som brev til
Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte. Tilmelding skal være modtaget senest fredag den
17. marts 2017 kl. 23:59.