Forår 2017 - Risskov Kirke

Risskov
Kirke
Marts, april, maj – Forår 2017
En rejse gennem lyd og farve
- se side 7
Indsamling for
Folkekirkens Nødhjælp
- se bagsiden
GOMORE.DK
idste forår talte jeg med en nybagt
mor i min bekendtskabskreds. Moderen til barnet fortalte mig, at hendes
kæreste og hun kunne ikke blive enige
om barnedåb. Hun ville gerne, at deres
lille barn skulle døbes, hvorimod han
syntes at barnet skulle vælge dåben til
som ung eller voksen. De kunne ikke
blive enige.
Hvorfor er det egentlig, at så mange
S
forældre fravælger at døbe børnene
som små? Mange siger, at det er fordi
de som forældre ikke vil præge børnene, det skal være deres egen beslutning. Alligevel præger vi børnene på så
mange områder. Vi kan slet ikke lade
være og vil heller ikke.
Vi prøver at sætte dem ind i en
sammenhæng, prøver at lære dem at
kunne begå sig i verden og prøver at
lære dem at fungere ligeværdigt blandt
andre mennesker.
Vi lærer dem, hvordan de skal
indgå i fællesskabet i børnehave og
skole, vi lærer dem at omgås de sociale
medier på en fornuftig måde, vi lærer
dem almindelig høflighed og venlighed, og fremfor alt viser vi dem, hvad
kærlighed er, og at de kan have tillid til
andre mennesker.
I enhver anden sammenhæng
prøver vi at give vore børn så god en
ballast som muligt med sig i livet.
Hvordan de skal opføre sig over for andre mennesker. Det betyder i overordnet forstand, at vi forsøger at lære dem,
hvad de skal tro om verden, om fællesskabet, om kærlighed, om magt, om
vold. Vi lærer dem, at det gode er stærkere end det onde, så det er svært at
forstå, at vi så ikke vil præge vores børn
i religiøs retning.
Det betyder at ansvaret for en meget stor beslutning overlades til børnene at træffe på et tidspunkt i deres
liv, hvor de er meget usikre på det meste
i denne verden.
Børn skal have den første redskabspakke med, så de ved, hvordan man
skal gebærde sig, og derfor skal man
også give dem dåben og den kristne
børnelærdom og ikke snyde dem for
den indsigt, som generationer før dem
har haft glæde af.
Kierkegaard havde dette enkle svar
på, hvorfor han troede på Gud: ”Fordi
min far gjorde det”. Tro er nemlig ikke
noget, man skal tænke sig til endsige
præstere. Vi drøner afsted og skal nå en
masse i vores liv, tjene mange penge,
løbe et maraton eller flere, tage en master
mere og i det hele taget dyrke vores cv.
Troen kommer derimod til os, den er
en gave fra dem, der kom før os.
I min arbejde som hospitalspræst
på Psykiatrisk hospital møder jeg
mange fortvivlede patienter, unge såvel
som voksne. Jeg oplever, at de mange,
som er blevet bare en smule fortrolige
med kristendommen i deres barndom,
har lidt lettere ved at skimte lys for enden af den mørke tunnel af angst og
depression. Ofte er det bedsteforældrene, der har fortalt deres børnebørn
bibelhistorie eller bedt Fadervor med
dem. Ikke så sjældent har de sunget en
lille salme for dem, når de skulle sove.
Der er altså noget at bygge videre
på, og det letter den enkelte, når vi beder Fadervor sammen, også selv om de
måske ikke kan huske alle ordene. Eller
jeg fortæller et stykke bibelhistorie, som
de ofte nikker genkendende til, og som
de kan få livsmod fra og en smule fred
for de tunge tanker. Mange låner en
genfortælling af bibelen og finder ro
ved at kigge i den. Det giver dem håb, at
jeg fortæller dem, at de er blevet Guds
barn i dåben, og dåben er et tegn på at
Jesus Kristus aldrig vil forlade dem. Alt
sammen giver det en grundtone af, at
Gud har med varme og fællesskab at
gøre. At livet ikke er meningsløst.
Den grundtone skal vi unde vores
børn at lære at kende.
Hvordan gik det med den unge
mor, som ville have barnet døbt, og
kæresten, som ville vente og lade barnet selv tage stilling?
Et par måneder senere gik hendes
kæreste ind på GoMores hjemmeside.
Han tog en mand i 50erne med i sin bil
på en rejse til København. Talen faldt
på mangt og meget, og den nybagte far
fortalte om deres lille datter og deres
overvejelser for og imod barnedåb.
Manden lyttede opmærksomt, og da
han stod af, sagde han: ”Jeg kan mærke
på det, du fortæller, at det er meget vigtigere for din kæreste at få barnedåb
end det er for dig at lade være”. Hans
ord gjorde så stort et indtryk på den
unge far, at der blev barnedåb.
Til gengæld blev der bryllup på
rådhuset et årstid senere, men det er en
anden og knap så vigtig historie.
Anna Bojsen-Møller ❚
Tak til et dejligt sogn. Da jeg kom til Risskov i
1995 havde jeg både prøvet at være sognepræst
i byen og på landet. Men hvad jeg ikke havde
prøvet, var, hvor dejligt der er i Risskov sogn,
hvor der er så mange frivillige, både i kirken til
gudstjenester og i sognegården. Det summede
af liv, og det gør det stadig! Det er på hospitalet
oppe på bakken, jeg først og fremmest har slået
mine folder, men hvor har jeg også været glad
for alle de gudstjenester og barnedåb, jeg har
haft i Risskov kirke gennem årene! Tak til alle
de dejlige mennesker, jeg har mødt! Tak til dejlige kolleger og medarbejdere og gode menighedsråd! Jeg vil altid være knyttet til Risskov
kirke og sogn med hjertet.
Anna Bojsen-Møller ❚
Nyt
Som man kan læse på side 8, har Anna
Bojsen-Møller valgt at gå på pension ved
udgangen af marts måned. Skønt det kan
være svært at forestille sig Hospitalskirken
uden Anna, sender vi alle gode ønsker for
det nye liv, der vinker forude. Stor tak til
Anna for godt og inspirerende samarbejde, for et altid engageret fokus på at
forbinde Hospitalskirken og Risskov Kirke
og gøre Hospitalskirken synlig og for en
utrættelig indsats for at skabe nærvær og
mening for den enkelte.
Anna holder afskedsgudstjeneste søndag d. 26/3 kl 10.00 i Risskov Kirke og
torsdag d. 30/3 kl 19.00 i Hospitalskirken.
Menighedsrådet byder alle på en let servering efterfølgende og vi håber, mange vil
komme og være med til at give Anna en
festlig afsked.
Rie Vestergaard ❚
RISSKOV KIRKE · Foråe 2017
3
Koncerter
Tirsdag d. 21. marts kl. 19.30
Torsdag d. 27. april kl. 19.30
Bach-koncert
"Vor Gud han er så
fast en borg"
På Bachs 332 års fødselsdag inviteres til koncert med Michael H. Lund,
saxofon og Erik Haumann, orgel
Domorganist Erling A. Thomsen,
Aalborg, spiller orgelværker fra fire
århundreder over Martin Luthers
kampsalme, "Vor Gud han er så fast
en borg".
Salmesangen er et
af de meget vigtige emner, som
Luther kastede sig
over, og denne aften kan man høre
hvordan en af
hans kernesalmer
har givet genlyd op igennem tiden efter reformationen. Blandt komponis-
Århus 2017 – Europæisk kulturhovedstad
Rethink DYDER – Vibeke Bro, Alice Kops og Marianne Arlund Jensen udstiller i Risskov Sognegård.
terne kan nævnes Prætorius, Buxtehude,
Bach og Otto Nicolai.
Erling Thomsen har været rektor for
Vestervig kirkemusikskole og siden
1997 organist ved Budolfi kirke i Aalborg.
Erik Haumann ❚
Mandag d. 15. maj kl. 19.30
Temaet for Århus som europæisk kulturhovedstad er ”rethink”- gentænk!
At tænke åbent og anderledes, videreudvikle og forny. Initiativet ”Rethink
DYDER” gentænker dyderne. Tankerne om dyder går tilbage til den
græske antik ca. 400 f.Kr. En dyd er
en god karakteregenskab, f.eks. mod,
visdom, ærlighed og retfærdighed.
Tanken var, at hvis man tilegner sig
disse karakteregenskaber, ville man få
et godt liv. ”Rethink DYDER” undersøger, om tusind år gamle dyder kan
bruges som kit i et moderne samfund.
Er dyderne stadig værdifulde i
dag, eller har vi brug for nye åndelige
byggesten?
En række kunstnere bidrager med
deres kunst til at gentænke disse æld-
gamle dyder. Tre af disse udstiller i Risskov Sognegård 20. maj-30. juni 2017.
Vibeke Bro, Uddannet grafiker fra
Den Grafiske Højskole i København.
Autodidakt kunstner. Arbejder med
oliemaleri, pastel og skifer. Hjemmeside: vibekebro.dk
Alice Kops, uddannet på kunstakademiet i Århus. Arbejder med akryl og
olie på lærred. Naturen er ofte udgangspunktet. Indarbejder gerne
skjulte hverdagsting, som ved nærmere betragtning fremkalder et smil
hos betragteren. Hjemmeside:
a-kops.dk
Marianne Arlund Jensen, Uddannet
billedkunstner fra Århus Kunstakademi. Arbejder med maleri, grafik,
foto-, tekst- og papirarbejde. Emnerne er interaktion, kommunikation
og menneskelige relationer. Hjemmeside: mariannearlund.dk
Kom og vær med til fernisering
den 20. maj kl. 14.00
• Udstillingen åbnes
• Musikalsk indslag
• Menighedsrådet byder på et glas vin
Hanne Marie Houkjær ❚
Gospelkoret Great Joy
synger foråret ind
Det stadigt voksende Gospelkoret Great
Joy under ledelse af Nana Lærke Pedersen inviterer til den traditionsrige forårskoncert i Risskov kirke.
Kom og vær med; koncerten er gratis.
Kirsten Søholm ❚
Tirsdag d. 16. maj kl. 17.00
Forårskoncert
Saxofonen er opfundet i 1840erne af
belgieren Adolphe Sax. Det er således
ikke et instrument, som Bach har
kendt - men det samme kunne faktisk
siges om de fleste af de instrumenter,
som man i dag opfører hans musik
på. Bachs samtidsinstrumenter har i
de ca. 250 år, der er gået efter hans
død, udviklet sig til noget ganske andet !
Denne aften kan høres to sonater,
der oprindelig er skrevet for fløjte og
orgel og en suite, som er tænkt for
cello solo. Desuden rammes programmet ind af en række af de sene orgelkoraler fra Bachs hånd.
Erik Haumann ❚
4
RISSKOV KIRKE · Forår 2017
"Hvor skoven dog er frisk og stor,
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera"
"...der er idyllisk stille fred i skovens
ensomhed"
Som de foregående år er den bøgepyntede sognegård ramme om en eftermiddag, der hilser foråret og sommeren velkommen. Dette år er udgangspunktet H.C. Andersen og en række af
de komponister, der har skrevet musik
til hans tekster - nævnes kan Carl Nielsen, Edvard Grieg og Peter Heise. Der
synges fælles- og solosange med Andersens tekster, der spilles klavermusik
med relation til forfatteren - og selvfølgelig skal der lyttes til Andersens
livskloge eventyr.
Britt Trusbak synger solo og Erik
Haumann spiller klaver.
Britt Trusbak og Erik Haumann ❚
RISSKOV KIRKE · Foråe 2017
5
Gudstjenester
med hjertet
Bedre
Marts
Torsdag d. 2. marts
Kl. 19.00 Gudstjeneste i Hospitalskirken
v. Anna Bojsen-Møller
Søndag d. 5. marts
1.s. i fasten Matt. 4,1-11
Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
Kl. 16.00 Musikgudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
April
Søndag d. 2. april
Mariæ bebudelses dag Luk. 1,26-38
Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
Kl. 16.00 Musikgudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
Søndag d. 9. april
Kl. 10 Gudstjeneste (Indsamling)
v. Susanne Kramer Madsen
Onsdag d. 15. marts
Kl. 17.00 Himmellyd og Ganefryd
v. Karen Margrethe Trolle Viholm
Torsdag d. 16. marts
Kl. 19.00 Gudstjeneste i Hospitalskirken
v. Anna Bojsen-Møller
Søndag d. 19. marts
Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Karen Margrethe Trolle Viholm
Torsdag d. 13. april kl. 19.00
Kl. 19.00 Gudstjeneste i Hospitalskirken
v. Kirsten Stoklund Larsen
Torsdag d. 13. april
Skærtorsdag Matt. 26,17-30
Kl. 19.00 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
Lørdag d. 25. marts
Kl. 11.00 Dåbsgudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen
Søndag d. 26. marts
Midfaste Joh. 6,1-15
Kl. 10.00 Afskedsgudstjeneste
v. Anna Bojsen-Møller
Tirsdag d. 28. marts
Kl. 15.00 Gudstjeneste på Hørgården
v. Karen Margrethe Trolle Viholm
Torsdag d. 30. marts
Kl. 19.00 Afskedsgudstjeneste i
Hospitalskirken
v. Anna Bojsen-Møller
6
RISSKOV KIRKE · Forår 2017
Torsdag d. 25. maj
Kl. 19.00 Gudstjeneste i Hospitalskirken
v. Kirsten Stoklund Larsen
Søndag d. 28. maj
6.s.e.påske Joh. 15,26-16,4
Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen
2.s.e.påske Joh. 10,11-16
Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen
Maj
Tirsdag d. 30. maj
Kl. 15.00 Gudstjeneste på Hørgården
v. Hanne Marie Houkjær
Juni
Søndag d. 7. maj
3.s.e.påske
Søndag d. 4. juni
Kl. 9.30 Konfirmation Strandskolen 7Y
v. Susanne Kramer Madsen
Kl. 11.30 Konfirmation Strandskolen 7Z
v. Hanne Marie Houkjær
Pinsedag Joh. 14,22-31
Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
Mandag d. 5. juni
2.pinsedag Joh. 3,16-21
Langfredag Matt. 27,31-56 eller Mark. 15,20-39
Torsdag d. 11. maj
Kl. 19.00 Gudstjeneste i Hospitalskirken
v. Kirsten Stoklund Larsen
Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
Fredag d. 12. maj
Lørdag d. 10. juni
Kl.11.00 Dåbsgudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen
Fredag d. 14. april
3.s. i fasten Luk. 11,14-28
Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
Søndag d. 30. april
Palmesøndag Matt. 21,1-9
Søndag d. 12. marts
2.s.i fasten Matt. 15,21-28
Onsdag d. 26. april
Kl. 17.00 Himmellyd og Ganefryd
v. Susanne Kramer Madsen
Torsdag d. 27. april kl. 19.00
Kl. 19.00 Gudstjeneste i Hospitalskirken
v. Kirsten Stoklund Larsen
Bededag
Søndag d. 16. april
Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen
Kl. 9.30 Konfirmation Risskov Skole 7A
v. Susanne Kramer Madsen
Kl. 11.30 Konfirmation Risskov Skole 7B
v. Hanne Marie Houkjær
Mandag d. 17. april
Søndag d. 14. maj
2.påskedag Luk. 24,13-35
4.s.e.påske
Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen
Kl. 9.30 Konfirmation Risskov Skole 7C
v. Karen Margrethe Trolle Viholm
Kl. 11.30 Konfirmation Risskov Skole 8XZ
v. Lena Kjems
Påskedag Mark. 16,1-8
Tirsdag d. 18. april
Kl. 15.00 Gudstjeneste på Jasminvej
v. Susanne Kramer Madsen
Søndag d. 21. maj
5.s.e.påske Joh. 16,23b-28
Søndag d. 23. april
1.s.e.påske Joh. 20,19-31
Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Karen Margrethe Trolle Viholm
Torsdag d. 25. maj
Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Karen Margrethe Trolle Viholm
Søndag d. 11. juni
Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen
Familiegudstjeneste og aftensmad
I foråret mødes vi igen på hverdagsaftener til en
kort og børnevenlig gudstjeneste kl. 17.00 i kirken. Vi synger salmer og sange, samles om en
god fortælling, tegner historier eller samles om
en aktivitet for børn. Når gudstjenesten er færdig, er I velkomne til at gå med over i sognegården, hvor der er gratis aftensmad til alle.
Onsdag den 15. marts kl. 17.00 er en gudstjeneste om foråret på vej og et kig frem til Påske:
om æbletræer, træer til at klatre i, livstræer og
træer, som fugle bygger reder i.
Præst er Karen Margrethe Trolle Viholm
Onsdag den 26. april kl. 17.00 mødes vi til en
gudstjeneste om at være glad og ked af det. Om
at have gode dage, som man husker på, og at
der også er "øv-dage", hvor man kan være gal eller sur eller trist. Nogle gange kan man nå at
være det hele i løbet af én enkelt dag....
Præst er Susanne Kramer Madsen
Som ved enhver gudstjeneste, er alle velkomne. Vel mødt!
Susanne Kramer Madsen ❚
Musikgudstjeneste i Risskov kirke
Søndag d. 2. april kl. 16.00
Vi fejrer H.C. Andersen på fødselsdagen
med temaet: At rejse er at leve
HVIS JEG SOVER
- en rejse gennem lyd og farve
Den århusianske trio, Hvis Jeg Sover, forvandler denne eftermiddag Risskov Kirke
til et drømmeunivers. Det sker med kombinationen af fortællende instrumentalmusik og abstrakte visuals, projiceret ud
på kirkens vægge. Trioen arbejder med
fortællinger i lyd, og bandets fornemmeste opgave er, at give lytteren en tur ind i
musikken, en rejse i sig selv.
Visk tavlen ren og tag med på en
rejse gennem lyd og farve.
Trinitatis søndag Joh. 3,1-15
Kl. 10.00 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
Kirkebil:
Til gudstjenester og arrangementer,
som Menighedsrådet står for, kan
man blive befordret til og fra kirke.
Bestilling på alle hverdage til
kirkekontoret. Tlf. 86 17 99 33.
På lørdage eller tidlig søndag morgen kan bestilling ske til Aarhus
Taxa, Tlf. 89 48 48 48
Kristi himmelfarts dag Mark. 16,14-20
Tirsdag d. 25. april
Kl. 15.00 Gudstjeneste på Hørgården
v. Susanne Kramer madsen
Himmellyd & Ganefryd
Børnekirke:
I forbindelse med søndagsgudstjenesterne er der børnekirke for de
mindre børn i tidsrummet fra efter
dåben i kirken og frem til nadveren.
Dåbs - og familie
-gudstjenester
Lørdag den 25. marts og lørdag den 10. juni
kl. 11.00 i Risskov Kirke
Ved lørdagsgudstjenesterne er der mulighed for
barnedåb. Gudstjenesten er børnevenlig. Vi laver plads øverst oppe i kirken, så børnene kan
sidde på madrasser og følge med både under
barnedåb og ved prædikenfortællingen.
Gudstjenesterne om lørdagen begynder kl. 11.
Pianist og sanger Tina Buchholtz deltager, hun
spiller klaver til fællessalmer-og sang og synger.
Alle er som altid velkomne.
Susanne Kramer Madsen ❚
Trioen HVIS JEG SOVER består af:
Jonas Bille, synthesizer/piano
Mathias Jæger, synthesizer
Frej Lesner, Percussion/drummachine
Feat. Jens Christian "Chappe" Jensen,
saxofon
Hanne Marie Houkjær ❚
RISSKOV KIRKE · Foråe 2017
7
at se sine tre voksne børn og i alt snart
otte børnebørn – håber hun, at frivillige fra Risskov fortsat vil engagere sig
som besøgsvenner for de patienter, som
efter udskrivelse risikerer at ende i ensomhed.
”I mit arbejde har jeg med stor
glæde erfaret, hvordan Gud skaber nye
muligheder i vores liv, også når det ser
sortest ud. Det, jeg tager med mig, er
erfaringer af det store dyb af fortvivlelse, men også den overvældende
glæde, som livet rummer. Og at Jesus
Kristus er hos os begge steder. Han er i
det dybe såvel som det høje, og det har
jeg virkelig fået at mærke i mit arbejde
på hospitalet,” siger hun.
❚
Jeg har oplevet, hvor meget Gud handler,
selv når vi ikke tror det
Anna Bojsen-Møller har sine sidste
gudstjenester i slutningen af marts og
går så på pension efter 22 år som
præst i Risskov. Ikke mindst arbejdet
med psykisk sårbare mennesker på
Psykiatrisk Hospital har lært hende,
hvor meget Gud handler, selv når det
ser sortest ud – og hvor meget bøn og
ritualer kan betyde.
Af Malene Fenger-Grøndahl
”Det er, som om der hænger en sky af
skyld og skam over hospitalet, og som
om jeg skal prikke huller i skyen, så
solen kan skinne igennem den,” siger
Anna Bojsen-Møller. Billedet med
skyen bruger hun ofte, når hun skal
beskrive, hvad hendes funktion som
præst på Psykiatrisk Hospital i Risskov især handler om. Hun har været
ansat som præst i Risskov siden 1995,
i en stilling som 5 % sognepræst i Risskov Kirke og 95 % hospitalspræst.
Før hun kom til Risskov var hun
fængselspræst ved Vestre Fængsel i
København, højskolelærer i Ry og
sognepræst ved Skanderborg. Allerede
som studerende havde Anna BojsenMøller dog været i praktik på Amtshospitalet i Glostrup, hvor det blev tydeligt for hende, at en præst kunne
gøre stor forskel for psykisk sårbare
mennesker. Så da stillingen i Risskov
blev ledig, søgte hun den uden tøven,
og det store hus og livet inden for dets
mure har givet hende mange glæder
og erfaringer, hun ikke ville have været
foruden, når hun nu forlader det i forbindelse med, at hun fylder 67 år.
”Patienterne på hospitalet er mennesker i krise, som ofte har mistet me-
8
RISSKOV KIRKE · Forår 2017
get og er bange for at miste den
smule, de har tilbage. Samtidig er
mange plaget af skam over at være til
og skyld over de svigt, de føler, at de
har udsat deres nærmeste for. Derfor
er det en vigtig del af min opgave at
pege på Jesus og fortælle patienterne,
at han er den gode hyrde, som vil
slippe alt andet for at gå ud og finde
de syge og dem, der er faret vild. De er
dyrebare i hans øjne. Det er en enorm
lettelse for dem at opdage eller genopdage den kærlighed, Gud omfatter
dem med,” siger Anna Bojsen-Møller.
I hospitalskirken på Psykiatrisk
Hospital, som blev indviet i 1857,
hænger et alterbillede af Jesus som
den gode hyrde. Det tager Anna Bojsen-Møller ofte afsæt i, når hun
prædiker ved gudstjenesten hver anden torsdag aften. Hun oplever, at alterbilledet betyder meget for mange
patienter, ligesom nadver og velsignelse gør. ”Velsignelsen er vigtig, fordi
den giver patienterne en erfaring af at
blive set af Gud. Ofte føler de ikke, at
de bliver set af andre,” siger hun.
Kirkegangsprocenten er betydeligt
højere på Psykiatrisk Hospital end i de
fleste sognekirker, og patienterne udtrykker ofte stor glæde over at være i
et rum, der giver dem fred.
”Mange er ikke kirkevante, men
både rummet og ritualerne giver dem
tryghed. Jeg slutter altid mine samtaler med muligheden for bøn, og 90 %
takker ja. Der oplever jeg, at en tredje
er til stede, Kristus. Udover prædikenen er bønnen blevet et vigtigt arbejdsredskab, og det er i gudstjenesten, jeg selv henter ro.”
Ritualerne kan også finde sted på
Hospitalskirken på Psykiatrisk Hospital
patienternes stuer eller ved et gravsted
langt fra hospitalet.
”Et ritual ved et gravsted kan være
relevant for patienter, som er blevet
indlagt efter en nær pårørendes død,
for patienter, som bærer på sorg og
skyld, eller for dem, har mistet et dødfødt barn, de ikke fik mulighed for at
sige ordentligt farvel til,” forklarer
hun.
Selv forsøger Anna Bojsen Møller
at udstråle ro og jordbunden tro i
mødet med patienterne. Hun erfarede
allerede som 15årig, da hendes lillesøster på 12 år udviklede en maniodepressiv lidelse, hvordan en rolig adfærd kan smitte af på den syge, og
jordbundetheden er især vigtig, når
patienter har vrangforestillinger og
mister realitetssansen.
”Jeg forsøger at holde på pløkkerne
i hverdagens telt, fx ved at pege på, at
vi i fadervors fjerde bøn, ’Giv os i dag
det daglige brød’, beder om alt det, der
skal til for at have en god hverdag,” siger hun. ”Og patienternes glæde over
at få denne normalitet tilbage, når de
får det bedre, er meget dyb, ofte stærkere end for mennesker, som ikke har
været i så stor eksistentiel krise.”
Anna Bojsen-Møller oplever stor
interesse og opbakning fra de øvrige
faggrupper blandt personalet, sin
præstekollega på hospitalet, der blev
ansat i en deltidsstilling for nogle år
siden, og menighed og kolleger i Risskov Kirke. Menigheden har bl.a. samlet ind til små kors og kristuskranse til
patienterne, og det er blevet tradition,
at konfirmandholdene synger julen
ind på hospitalet – en begivenhed, der
spreder ro på stuerne og ofte fremhæves af konfirmanderne som en
skelsættende oplevelse. Desuden tilbyder flere fra menigheden at følge patienter, der ikke selv tør går fra deres
stue over i hospitalskirken, til gudstjenesterne. Noget, personalet, sjældent
har tid til.
”Psykiatrien er ramt hårdt af besparelser, og patienterne udskrives
ofte, før de er klar til det. Det skaber
stor angst hos patienterne og vrede og
afmagt hos de ansatte, som jeg også
ofte har samtaler med,” siger hun og
tilføjer: ”Det er svært for mig at være
vidne til, og det sker, at jeg følger patienterne efter udskrivelsen via smskontakt, og de får også lov at ringe til
mig på fridage og i ferier,” siger hun.
Når Anna Bojsen-Møller går på
pension – og dermed får mere tid til
Sagt om Anna Bojsen Møller:
”Hun er ekstremt rummelig og udstråler ro og tillid. Hun er utrolig god til at
finde patienterne, hvor de er. Også de
psykotiske formår hun at komme i
kontakt med. Hun taler til dem med
ord, som også ikke-troende kan forholde sig til, og hun er god til bare at
være til stede. I kirken taler hun om de
nære ting og giver patienterne håb.
Det er et tab, når hun holder op.”
Karin Andresen, sygeplejerske,
Psykiatrisk Hospital Risskov.
”Hun er god til at finde den sidste rest
af håb, man har tilbage, når man er
syg, og troen på familie, venner, behandlere og Gud næsten er væk. Den
rest kan hun få til at vokse. Hun fortæller om Jesu kærlighed til os syge, så
det bliver virkeligt. Når jeg havde det
allerværst under en indlæggelse, blev
jeg så glad, når Anna bankede på og
spurgte, om jeg havde brug for en
samtale. Når jeg ikke er indlagt og får
det skidt, tænker jeg ofte på hende og
på alterbilledet i hospitalskirken med
Jesus som den gode hyrde. Så vender
glæden lige så stille tilbage.”
Dorthe Lund, tidligere patient på
Psykiatrisk Hospital Risskov.
RISSKOV KIRKE · Foråe 2017
9
KONTAKT
med hjertet
TÆNKEPAUSER
Onsdag d. 29. marts kl. 19.0021.00
Christian Bjørnskov, professor i
økonomi ved
Aarhus Universitet og forsker i
Lykke.
Om Lykke
Danskerne: Verdens lykkeligste befolkning.
Internationale undersøgelser har siden
starten af 1970'erne fundet, at danskerne er verdens lykkeligste befolkning. Men hvor kommer denne lykke
fra og hvad er det egentlig for en lykke
vi taler om? Foredraget tager udgangspunkt i de senere års store, internationalt sammenlignende studier, der kan
Husk Århundredets
festival og reformationsjubilæet
Som allerede omtalt i sidste kirkeblad
er der rig mulighed for at fordybe sig
både i Århundredets festival og Reformationsjubilæet i foråret – derfor blot
en reminder til opslagstavlen (læs evt.
mere på www.risskovkirke.dk)
Søndag den 5. marts kl. 16.00
i Risskov Kirke:
Musikgudstjeneste med Karsten
Holm & Cohen Trioen: Cohen i kirken (Århundredets Festival)
10
RISSKOV KIRKE · Forår 2017
give nogle nye svar på ældgamle
spørgsmål. Er det f. eks. velfærdsstaten, der gør os lykkelige, har det
dårlige danske vejr en betydning, eller
kan vi takke en særlig dansk ’kultur’
for lykken? Og kan vi gøre noget selv
for at blive mere lykkelige? Svarene er
ofte overraskende og lægger op til ny
diskussion.
Anne-Grete Holm Jensen ❚
Sogneudflugten 2017
NB i Viborg, hvor galleriejer Thorkild
N.B. Nielsen vil fortælle om nutidskunst og om tilblivelses-processen i
den kirkeudsmykning, som kunstneren Vilmantas Marcinkevicius har
skabt til Hedeland kirke i Herning.
Pris 150 kr. incl. frokost og kaffe,
excl. Drikkevarer
Max. deltager antal 40
Tilmelding til kirkekontoret på
86 17 99 33 mellem 9.30 -12.30 inden
d. 1. maj
Turleder Lene Hübertz Olesen ❚
Sogneudflugten går i år til Viborg
d. 17. maj fra 9.45 – 17.00
Vi besøger først Viborg Domkirke,
hvor vi får en guidet rundvisning.
Domkirken gennemgik en større restaurering i 2012 bl.a. med en ny
bronzeportal af Maja Lise Engelhardt.
Efter en let frokost besøger vi Galleri
BASARKREDSEN
mødes følgende torsdage fra
14.30-16.00 i sognegården: 9/3, 23/3,
6/4, 20/4, 4/5
Else Pedersen ❚
Præster
Kirkebogsførende
sognepræst
Hanne Marie Houkjær
Gyldenrisvej 7
8240 Risskov
Tlf. 86 17 10 18 /
23 11 50 49
e-mail: [email protected]
Sognepræst
Susanne Kramer Madsen
Skovbakkevej 33
8220 Brabrand
Tlf. 60 45 96 08
e-mail: [email protected]
Sognepræst,
Karen Margrete
Trolle Viholm
Tlf: 52 50 32 43
e-mail: [email protected]
Tirsdag d. 7. marts kl. 14.30
i Risskov Sognegård:
Højskoleeftermiddag ved Gudmund Rask Pedersen – Luthertanker i nyere nordisk perspektiv
Onsdag d. 8. marts kl. 17.00-18.00
i Risskov Kirke:
Hanne Marie Houkjær – Johannes
Sløk ’Det absurde teater og Jesu forkyndelse’(Århundredets Festival)
Tirsdag d. 7. marts kl. 17.00-18.15
i Risskov Kirke:
David Bugge - K.E. Løgstrup ’Vi er
hinandens verden’ (Århundredets
Festival)
Torsdag d. 9. marts kl. 17.00-18.00
i Risskov Kirke:
Mogens Lindhardt – P.G. Lindhardt
– Hvad så?-efter ’Det evige
liv’(Århundredets Festival)
Tirsdag d. 7. marts kl. 19.00
i Vejlby Sognegård:
Lektor Hans Jørgen Frederiksen :
Reformationens betydning for den
kirkelige kunst (Reformationsjubilæet – 4-kirkesamarbejdet)
Torsdag d. 6. april kl. 19.00
i Risskov Sognegård:
Lektor Else Marie Wiberg Pedersen:
Luther og kvinderne (Reformationsjubilæet – 4-kirkesamarbejdet)
Kirkekontor
Kordegn Lars Behrmann
Solbakken 2, 8240 Risskov
tlf. 86 17 99 33.
E-mail: [email protected]
Børne- og ungdomskor
Korleder Britt Trusbak Haumann,
tlf. 86 17 73 01 og 22 89 46 13
[email protected]
Åbningstid: mandag-fredag
kl. 9.30–12.30
De grønne pigespejdere
www.pigespejder.dk/risskov,
Gruppeleder: Desirée Nyborg,
tlf. 86 26 29 02, mobil: 24 44 54 02.
E-mail: [email protected]
Kirkegårdskontor
Kirkegårdsleder Bjørn Hessellund
Dinesen, Solbakken 2, 8240 Risskov,
tlf. 86 17 99 34.
E-mail: [email protected]
Åbningstid: mandag-torsdag
kl. 12.30–13.30,
fredag kl. 11.30–12.30.
Kirkegårdslederen træffes i øvrigt
på kirkegården mandag–torsdag
kl. 7–15, fredag kl. 7–12.30
Organist
Erik Haumann, tlf. kirken 86 17 99 37.
E-mail: britt.trusbak.erik.haumann
@gmail.com
Hospitalspræst
indtil 1. april
Anna Bojsen-Møller
Kærvej 19,
8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 24 00 /
51 15 60 80
e-mail: [email protected]
Træffes efter aftale.
Fredag fri.
Pilgrimspræst i
Aarhus Stift
Elisabeth Lidell
[email protected]
www.elisabethlidell.dk
Kirketjener
Jan Kvistgaard, tlf. kirken: 86 17 19 86.
E-mail: [email protected]
Fridag: mandag
Menighedsrådets formand
Rie Vestergaard,
Casper Møllers Vej 21,
8240 Risskov,
tlf. 21 63 53 83.
E-mail: [email protected]
Århus Y’s Men’s Club „Nordstjernen“
Marinus Hansen, Krathusvej 18,
8240 Risskov, tlf. 86 17 85 08
Ellevang-Risskov FDF
www.fdfellevang.dk,
Kredsleder: Margrete Aakjær Christiansen,
tlf. 30 28 82 40, E-mail: [email protected]
Besøgstjenesten
Kontaktperson: Ellen Michelsen,
tlf. 86 17 79 43
Babysalmesang
Ved Lotte Føns
Tilmelding på kirkens hjemmeside: www.risskovkirke.dk
Sorggruppe for børn
Sorggruppen for børn mellem 7–12 år
Rie Vestergaard:
E-mail: [email protected], tlf. 21 63 53 83.
Sorggruppe for voksne
Sorggruppens ledere Inge Kvorning,
E-mail: [email protected],
tlf. 22 29 54 86 og Merete Sørensen:
E-mail: [email protected],
Gospelkor
www.facebook.com/GreatJoy/Risskov
Korleder Nana Lærke Petersen
E-mail: [email protected]
Basarkredsen
Else Pedersen, tlf. 86 21 36 52
Forum for singler:
Jytte Feddema, tlf. 86 17 42 78
Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev om
kommende arrangementer og gudstjenester på
www.risskovkirke.dk
Næste blad
Deadline for stof til bladet: 10. april 2017
Sendes til Rie Vestergaard: [email protected]
Ansvarshavende:
Hanne Marie Houkjær og Rie Vestergaard
www.risskovkirke.dk
Layout: Søren Kirkemann
Tryk: Kruse Grafisk
RISSKOV KIRKE · Forår 2017
11
Risskov Kirke
GØR EN VERDEN TIL FORSKEL
Søndag d. 12. marts er der sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp
Det tager kun tre timer af din forårssøndag at samle ind – men det gør en verden til forskel for mennesker, der intet
har i dag. Vi kan ikke hjælpe alle, men vi
kan alle hjælpe en. Kom og vær med.
ret livet for millioner af mennesker udsat
for sult, sygdom, minefare, tørke, oversvømmelser, overgreb, frarøvelse af jord
og anden ekstrem uretfærdighed.
Hver en krone har gjort forskel.
Når du går en rute kan Folkekirkens Nødhjælp give:
25 mennesker midlertidigt husly efter
en katastrofe
Det nytter – og det virker
Folkekirkens Nødhjælp holder skarp
kontrol med korruption, og regner omhyggeligt på projekter, så de gavner mest
muligt og bærer sig selv. Siden den første
indsamling i 1999 har frivillige samlet
godt 210 millioner kroner, som har bed-
Fem familier en køkkenhave, der sikrer
mad og indtægt
30 flygtningebørn næringsrig mad i
en måned
I forbindelse med sogneindsamlingen til
Folkekirkens Nødhjælp, får konfirmanderne ved Risskov Kirke i år besøg af
Folkekirkens Nødhjælps Karavane "TAG
DEL" d. 7. marts kl 18.00-20.00 Karavenen fortæller om børn og unge i fattigdom og viser, hvordan vi som danskere
kan være med til at gøre en forskel.
På indsamlingsgruppens vegne
Rie Vestergaard
❚
Tilmelding til Esben Thusgård på
51 14 73 87 / [email protected] eller på
www.noedhjaelp.dk
Indsamlingen begynder kl 11.30 – vi går ud
fra sognegården.
Der er lidt at spise og drikke i sognegården
efter indsamlingen
12
RISSKOV KIRKE · Forår 2017