Invitation til regionale møder - forår 2017

Til borgmesteren og
kommunalbestyrelsesmedlemmerne
Invitation til fyraftensmøder om de kommende økonomiforhandlinger
Dato: 15. februar 2017
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
Kære alle
Som optakt til de kommende økonomiforhandlinger med regeringen afholder KL ligesom sidste år seks fyraftensmøder for borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Møderne afholdes fra kl. 16:00 til kl. 18:00 for at flest mulige kan deltage.
Møderne er en central del af KL’s forberedelser til økonomiforhandlingerne. Erfaringerne fra sidste år er, at vi netop med denne møderække får
et solidt kendskab til de udfordringer, I møder i hverdagen og de forhandlingstemaer, der samler alle kommuner.
På møderne lægger vi op til en bred politisk debat om den kommunaløkonomiske situation og de rammer og positioner, der tegner sig for forhandlingerne.
Møderne bliver tilrettelagt, så der også er plads til debat på tværs af kommuner.
Vi håber, at rigtig mange borgmestre og økonomiudvalgsmedlemmer vil
deltage i møderne. Andre kommunalbestyrelsesmedlemmer er selvfølgelig også velkomne.
Tid og sted for de seks fyraftensmøder er følgende:
Mandag den 27. marts 2017, kl. 16:00-18:00 - Aarhus
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus C
Tirsdag den 28. marts 2017, kl. 16:00-18:00 - Korsør
Comwell Campus Klarskovgaard
Korsør Lystskov 30
4220 Korsør
www.kl.dk
Side 1 af 2
Torsdag den 30. marts 2017, kl. 16:00-18:00 - Aalborg
BEST WESTERN Scheelsminde
Scheelsmindevej 35
9200 Aalborg SV
Fredag den 31. marts 2017, kl. 16:00-18:00 - Herning
Scandic Regina
Fonnesbechsgade 20
7400 Herning
Mandag den 3. april 2017, kl. 16:00-18:00 - København
Radisson Blue Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70
2300 København S
Onsdag den 5. april 2017, kl. 16:00-18:00 – Middelfart
FænøSund Konference
Oddevejen 8
5500 Middelfart
Tilmeldingsfristen er mandag den 20. marts kl. 12.00. Tilmelding foregår
via følgende hjemmeside: http://tilmeld.kl.dk/Fyraftensmoeder2017.
Spørgsmål angående tilmeldingen kan rettes til Lise Wolff ( [email protected];
3370 3218).
Med venlig hilsen
Martin Damm
Kristian Wendelboe
Dato: 15. februar 2017
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 2 af 2