TRV00850

Produktdatablad
TRV00850
Egenskaper
Patchkablar för ULP/Ethernet, 2 x RJ45 hane, L = 5
meter, 1 st
Enhets korta namn
RJ45 hane kabel L = 5 m
Produkt
Nätverkskabel
Tillbehör / separat kategori
Kommunikations tillbehör
Kompatibilitetsintervall
Compact - Compact NSX
Compact - Compact NSX DC
Compact - Compact NS630b...1600
Compact - Compact NS1600b...3200
PowerPact - PowerPact Multistandard
Erbjudande typ
C4
C5
Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och / eller tekniska egenskaper prestanda för produkter som ingår häri.
Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för och ska inte användas för att avgöra lämplighet eller tillförlitlighet hos dessa produkter för specifika användargrupper tillämpningar.
Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämpliga och kompletta riskanalys, utvärdering och provning av produkterna med avseende på de relevanta särskilda program eller användning.
Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess dotterbolag eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen häri.
Huvudegenskaper
Kompletterande
Montagesätt
Med ändavslutning
Placering anslutning
Insida
Anslutningstyp
RJ45
Längd
5m
Tillbehörskategori
Spare part Compact NS630b...1600
Spare part Compact NS1600b...3200
Miljödokumentation
Hållbarhetsinformation
Erbjudandets hållbarhetsstatus
Green Premium produkt
RoHS (datumkod: ÅÅVV)
Kompatibel -sedan 0818 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh
Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet
Miljöprofil
Tillgänglig
Information av uttjänta produkter
Tillgänglig
1/1