Plakat: Fem principper for god kommunikation

FEM PRINCIPPER FOR GOD KOMMUNIKATION
1
2
3
4
VI KOMMUNIKERER
SOM ÉN ORGANISATION
VI KOMMUNIKERER
KLART OG MÅLRETTET
VI LYTTER OG
INVOLVERER
VI FORTÆLLER, HVAD
VI GØR OG HVORFOR
5
VI SÆTTER BARREN
HØJT
PÅ FORKANT MED FREMTIDEN
KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2017-2021
Læs mere på Kjukken og www.koege.dk/kommunikationsstrategi