Websites Rene tekster Materialer Design/re-design Drift og

Websites
Rene tekster
Materialer
Design/re-design
Drift og v edligeholdelse
Rådgiv ning om layout
Billedbehandling
Tekster til websites
Blogindlæg
Korrekturlæsning
Tekstredigering
Andre tekster
Underv isningsmaterialer
Opgav er til underv isning
"How to" guides
Trin-for-trin v ejledninger
Timepris: 500,- + moms
Rabat på velafgrænsede opgaver og løbende
kontrakter
Pris på tekster: ca. 1 kr. pr. ord
Fast pris kan aftales
Pris: Aftales i forhold til opgavens art og omfang
Herover kan i se eksempler på typer af opgaver, jeg løser.
I er m eget v el k o m ne t i l at besk ri ve en k o nk ret o pgave o g m o dt age et ufo rpl i gt ende t i lbud o g l ad m i g endel i g v i de, o m i har uddybende
spørgsm ål !
Med venlig hilsen
Annem et t e Søgaard Hansen
W ebsites|Tekster| IT-underv isning
[email protected]
Soegaardhansen.dk
Blog.Soegaardhansen.dk
Tlf.: 2517 0967
LinkedIn (link)
I si gnat uren er der l inks til website, blog og LinkedIn.