Hent invitationen her.

Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten udbyder kursus i:
ABR89 – med særligt fokus på
rådgiveransvaret
Kurset behandler de mest almindelige udfordringer og problemer ved projektering af bygge- og
anlægsopgaver, hvor ABR89 anvendes. Kurset vil derudover have fokus på rådgiveres ansvar for fejl
og mangler i projektet, forsinkelser m.v.
Kurset vil, hvor det er relevant, tillige beskrive samspillet mellem rådgiverretten og udbudsretten.
Emnerne vil blive illustreret ved inddragelse af praktiske eksempler og relevant praksis.
Relevant for
Vi vil særligt have fokus på bygherrens retsstilling i forhold til ABR89 og dermed er kurset velegnet
til personer i bygherreorganisationer og tekniske rådgivere, men også for entreprenører, der indgår
aftaler med rådgivere, f.eks. i forbindelse med totalentrepriser.
Kurset vil fokusere på følgende emner:
• Generel introduktion til reglerne i ABR89
•Aftaleindgåelse
• Rådgiverens rolle i byggeprocessen
•Honorarformer
•Ydelsesbeskrivelserne
• Det digitale byggeri
• Rådgiveransvar, herunder
o Ansvarsfordeling mellem byggeriets parter
o Ansvarsfordeling mellem rådgivere
o Hvornår kan ansvar blive ”aktuelt”
• Misligholdelse, herunder ophævelse, standsning og tvister
Underviserne
Undervisere på kurset er advokat og partner Rasmus Holm Hansen samt advokat og associeret parter
Bo Schmidt Pedersen. Foruden at være erfarne undervisere og foredragsholdere inden for entrepriseret og udbudsret, har de begge mange års praktisk erfaring indenfor entreprise- og udbudsretten
og har i en lang årrække løbende været involveret i såvel mindre byggerier som en række af landets
største byggerier og anlægsprojekter. Begge har omfattende erfaring med det almene byggeri samt
offentligt, halvoffentligt og privat byggeri. Advokat Bo Schmidt Pedersen er tillige ekstern lektor ved
Københavns Universitet i faget Entrepriseret.
Tid
Den 22. maj 2017 kl. 9.00-16.30.
Oplæggene starter kl. 09.00.
Der er mulighed for morgenmad og
kaffe fra kl. 08.30.
Sted
Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus
Pris
Kr. 3.500 ekskl. moms, inkl. forplejning.
Faktura fremsendes efter kurset.
Tilmelding
Information og tilmelding på
www.kammerakademiet.dk/
arrangementer
Tilmeldingsfrist 5 arbejdsdage inden
kurset.
Vi glæder os til at se dig!
Rasmus Holm Hansen
Bo Schmidt Pedersen
Partner, advokat
Associeret partner,Advokat