Dagsorden kan hentes her.

Vonsild Vandværk A.m.b.a.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
torsdag d. 30. marts 2017 kl. 19.30 i Vonsild Forsamlingshus
Dagsorden:
Pkt. 1
Valg af dirigent.
Pkt. 2
Bestyrelsens beretning.
Pkt. 3
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Pkt. 4
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
(Budgettet giver takstbladet)
Pkt. 5
Behandling af indkomne forslag.
Pkt. 6
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen er:
Benny Nissen
Modtager genvalg
Jørn B. Jørgensen
Modtager genvalg
Hans Ulrik Mikkelsen
Modtager genvalg
På valg er følgende suppleanter:
Søren Andersen
Modtager genvalg
Jan Petersen
Modtager genvalg
Pkt. 7
Valg af revisorer.
Pkt. 8
Eventuelt.