Eskelund Foderfabrik

Eskelund Foderfabrik
Eskelund Foderfabrik fremstiller alene foder til søer, smågrise og slagtesvin. Foderet fremstilles
som melfoder og leveres som løsvare.
Eskelund Foderfabrik er registreret, godkendt og kontrolleret af Fødevarestyrelsen.
Eskelund Foderfabrik er registreret, godkendt og kontrolleret af Lægemiddelstyrelsen i forbindelse
med tilladelsen til at fremstille fravænningsfoder med indhold af dyrlægeordineret zinkoxid.