Dagsorden_001

HUSELKDING
OGSÅ TILM
SENEST
TIL SPISNING
24. MARTS
EN
TIL AFDELING
GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 29. MARTS 2017
Kl. 19.00 på Færgekroen, Hadsund
A. Valg af dirigent
B. Valg af stemmeudvalg
1) Godkendelse af dagsorden
2) Gennemgang af afstemningsregler
C. Bestyrelsens beretning v/John Hansen
D. Regnskab/Kontingent v/Annette Østergaard
E. Indkomne forslag
F. Personvalg
1) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer – (3 års periode)
PÅ VALG ER:
Afdelingsformand John Hansen, villig til genvalg
følger vedtægterne §11 stk.5 (særskilt valg af for- og næstformand)
Kaj Madsen
Brian Sørensen
Ole Bech
Karen Margrethe ”Ralde” Jensen
Valg af 5 suppleanter – (1 års periode)
2) Valg af bilagskontrollant
3) Valg af bilagskontrollantsuppleant
4) Valg af fanebærer
GEventuelt
Indkomne fors
la
være afdelinge g skal
n i hænde
senest kl. 12 d.
22/3
og vil sammen 2017
med
regnskabet for
2016 ligge
til gennemsyn
i afdelingen
24. marts 2017
HUSK
LOMMEBOG /
17
KALENDER 20
NTES
KAN OGSÅ HE
I AFDELINGEN
Generalforsamlingen afholdes på Færgekroen i Hadsund den 29. marts 2017.
Generalforsamlingen starter klokken 19.00.
Spisning starter klokken 18.00 - Husk tilmelding i afdelingen senest 24. marts!
På telefon 70 300 854, www.3f.dk/mariagerfjord eller
mail [email protected] / [email protected]
Vel mødt! - Bestyrelsen
SIDE 5