På kanten af fællesskabet lærings

Find vejen frem
VIA University College
19. april 2017
kl. 13-17
På kanten af
lærings fællesskabet
Tag på en faglig eftermiddag med tre skarpe oplæg, der belyser den
nyeste forskning, den kreative praksis og det etiske perspektiv på
arbejdet med børn, som oplever at være på kanten af fællesskabet.
På kanten af (lærings)fællesskabet
VIA University College
PROGRAM
At være uden for fællesskabet er aldrig rart. Og når børn
oplever at befinde sig på kanten af det sociale eller det faglige fællesskab ved vi, at det et rigtig dårligt udgangspunkt
for deres trivsel og lyst til læring. - Ikke desto mindre er der
mange børn i skolen, der oplever dette dagligt.
Men hvad ved vi om disse børn? Hvad kan skolen og de professionelle voksne gøre for dem? Hvordan kan vi optimere
deres lyst til læring og fællesskab? Og hvordan kan vi skabe
en skole, der giver mening for alle børn?
Med denne inspirationseftermiddag sætter vi fokus på den
alt for store gruppe af børn i skolen, der oplever at være
uden for fællesskabet – både læringsfællesskabet og det
sociale fællesskab.
Som lærer, leder eller forvaltningsmedarbejder vil du kunne
hente ny viden og inspiration til din praksis.
På kanten af (lærings)fællesskabet
VIA University College
OPLÆG
PROGRAM
DE TRE OPLÆG
13.00
Velkomst
1
Pædagogik på kanten
Frans Ørsted Andersen
Lektor, Ph.d., DPU/ Aarhus Universitet
Pædagogik på kanten er et forskningsprojekt, der sætter
fokus på intensive læringsforløb og andre nye, usædvanlige
pædagogiske indsatser for børn og unge på kanten af
skolens fællesskab.
Fælles for mange af disse indsatser er en ligelig vægtning
af faglig læring og personlig, social udvikling koblet med
mentorordninger, praktikforløb og hands-on tilgange.
Relationer og mestring er i centrum.
Som led i forskningsprojektet udkom i november 2015 en
bog med samme titel: Pædagogik på kanten.
13.10 Pædagogik på kanten
Frans Ørsted Andersen
Lektor, Ph.d., DPU/ Aarhus Universitet
Forskningsoverblik over pædagogisk praksis på området.
14.10 Pause med kaffe, frugt og kage
Udstilling af relevante udgivelser
14.35
Projekt Herreværelset
Jan Gosvig
Underviser og vildmarklærer i Randers Ungdomsskole
Erfaringer fra praksis.
15.35
Pause
15.45
Livsduelighed handler om karakterdannelse
Per Schultz Jørgensen
Professor emeritus, dr.phil.
Så hvad er de gode svar?
16.45-17.00
Dialog og spørgsmål
2
Projekt Herreværelset
Jan Gosvig
Underviser og vildmarklærer i Randers Ungdomsskole
Herreværelset blev etableret som en del af Jan Gosvigs
afgangsprojekt i pædagogisk psykologi i 2014.
Herreværelset søger at afhjælpe den pædagogiske
udfordring, der ligger i overgangen fra heltidsundervisningen/
folkeskolen til elevens start på en ungdomsuddannelse.
Projektet fungerer som et konkret efterværn med det formål
at støtte den unge og familien i overgangen, men den
primære hensigt er at klæde den unge på til selv at kunne
håndtere sit skifte til en ny social arena. Dette med Albert
Banduras sociale læringsteori som det bærende fundament.
Læs mere på folkeskolen.dk på:
eksterntlink.dk/herrevaerelset
3
Livsduelighed handler om karakterdannelse
Per Schultz Jørgensen
Professor emeritus, dr.phil. - tidligere forskningsleder ved
Socialforskningsinstituttet og professor i socialpsykologi
ved DPU
Hvad gør vi for at støtte unge på kanten? Mere boglig
lærdom? Skolereformen taler om livsduelighed - men
hvad er det? Svaret peger i retning af karakterdannelse,
som er udvikling af selvstændighed, positiv selvopfattelse,
selvkontrol og ansvarlighed. Men hvordan styrker vi disse
egenskaber? Det gør vi i en kultur, der inddrager børnene
og de unge i læringsprocesserne og lader dem opleve en
relationsorienteret pædagogik.
Konferencen henvender sig til lærere,
ledere, konsulenter, vejledere og
andre med interesse for inkluderende
læringsfællesskaber.
Praktiske oplysninger
Tid
Onsdag den 19. april 2017
Kl. 13.00 til 17.00
Sted
VIA University College
Campus Aarhus N
Hedeager 2
DK-8200 Aarhus N
Tilmelding
Online tilmelding på
via.dk/paa-kanten-af-faellesskabet
Tilmeldingsfrist den 30. marts 2017
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb,
faktura fremsendes herefter.
Pris
795, - ekskl. moms
Flere oplysninger
Jørgen Lyhne
Lektor
VIA Efter- og videreuddannelse
[email protected]
87 55 18 83
Karen Thastum
Lektor
VIA Efter- og videreuddannelse
[email protected]
87 55 18 17
Susanne Kaae
Konferencesekretær
VIA University College
[email protected]
87 55 18 74
Find vejen frem
VIA Efter- og videreuddannelse
Få viden til at vælge
VIA Center for Undervisningsmidler
7852-jyst-01.17
Lotte Svane Strange Petersen
Pædagogisk konsulent
VIA Center for Undervisningsmidler
[email protected]
87 55 28 37