Læs mere her - Tandslet Friskole

Kære forældre Bestyrelse og ansatte indbyder jer hermed til fælles forældremøde på Tandslet Friskole tirsdag d. 7. marts 2017 kl. 19.00. Mødet handler om begrebet dannelse – særligt som det kommer til udtryk i vores ”værdi”‐træ. Det at gå i skole er både en uddannelses‐proces og en dannelsesproces. I bund og grund handler det om det, børnene lærer ud over det faglige. ”Skolerne skal efter deres formål og i hele Læseplaner og faglige mål er politisk bestemt. Den frihedsgrad vi deres virke forberede eleverne til at leve i har, er begrænset til måden vi når slutmålene. et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes Den helt store forskel på folkeskole og friskole, er de unikke kendskab til og respekt for grundlæggende muligheder for selv at bestemme de værdier, der ligger til grund friheds‐ og menneskerettigheder, herunder for skolen – selvfølgelig inden for rammerne af friskoleloven. ligestilling mellem kønnene.” I rammen til højre kan I se det der binder i friskoleloven i forhold Friskoleloven §2 til dannelsesprocessen. Vores skole har siden starten været baseret på 3 kerneværdier –
TRYGHED, FÆLLESSKAB og LÆRING. Værdierne blev helt fra starten formuleret i et sprog, der blev gjort lettere tilgængelige for børnene, og samtidig satte en tydeligere retning i både børnenes, forældrenes og de ansattes forståelse for kerneværdierne. Det blev til 7 letforståelige sætninger vi binder dagligdagen op på. Tandslet Friskole stræber mod at være en skole hvor børn, forældre og medarbejdere ved: ‐ At vi vil hinanden det bedste ‐ At vi lytter til hinanden ‐ At vi kommer i skole for at lære noget ‐ At vi alle tager et medansvar ‐ At vi tager hinanden alvorligt ‐ At vi tror på hinanden ‐ At vi stiller realistiske krav til hinanden Sætningerne var på trods af deres enkelthed ikke tydelige nok til at fungere som mål for eleverne. I samarbejde mellem forældrene og medarbejdere blev der derfor lavet et værditræ, hvor målene for den enkelte elev blev tydeliggjort, så de kunne anvendes til at sætte personlige mål. Målene i værditræet er blevet tilrettet en enkelt gang, siden de blev lavet første gang. Samtidig er de blevet forenklet af lærerne til brug i indskoling og mellemtrin, så børnene også her kunne bruge målene i dagligdagen, og som en baggrund for f.eks. forældresamtaler. Vi har gennem de sidste 2 år haft 2 foredrag om dannelse med Jens Andersen og Per Schulz Jørgensen, og har på den måde muligvis fået åbnet øjnene for nye og vigtige mål. Derfor vil vi gerne bruge en aften sammen med alle forældre og medarbejdere på at arbejde på et nyt værditræ. En fælles forståelse for de værdierne, skaber det bedste grundlag for samarbejdet mellem børn, forældre og medarbejdere. Rent praktisk tager vi udgangspunkt i det gamle, da opgaven ellers bliver for stor til en aften, men det er vigtigt at vi både får ryddet op i det gamle og føjet nye og måske vigtigere værdier til. Det gamle værditræ findes på bagsiden af denne indbydelse. Hilsen Bestyrelse og ansatte på Tandslet Friskole ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Barnets navn:____________________________________________________________________________  Vi kommer ___ forældre  Vi kan ikke komme SU senest 2. marts til klasselæreren