6057/17 COR 1 pfw/PFW/sl 1 DG F 2B I dok. 6057/17 INIT

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 27. februar 2017
(OR. en)
6057/17
COR 1
PUBLIC 7
INF 16
NOTE
Vedr.:
MÅNEDSOVERSIGT OVER RÅDETS RETSAKTER - NOVEMBER 2016
I dok. 6057/17 INIT:
Side 4, sjette henvisning, i stedet for:
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/435 af
13329/16
17. december 2014 om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter
EUT L 72 af 17.3.2015, s. 4
læses:
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af margenen 13329/16
til uforudsete udgifter i 2016
Side 16, første henvisning, i stedet for:
Rådets afgørelse (EU) 2016/2039 af 15. november 2016 om vedtagelse 13651/16
af Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions
ændringsbudget nr. 6 for regnskabsåret 2016, der ledsager forslaget om
anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på
at yde bistand til Tyskland
EUT L 314 af 22.11.2016, s. 19
læses:
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den
Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland
6057/17 COR 1
13651/16
pfw/PFW/sl
DG F 2B
1
DA