Bilag 3 Tilbudsblanket ved udbud

Tilbudsblanket – samlet tilbud vedr. forpagtning af
naturplejeareal ved Oldenor, 6430 Nordborg.
Tilbud
Undertegnede byder på forpagtningen af naturplejeareal, som beskrevet i udbudsannonce af 27.
februar 2017 og medfølgende bilag.
Vær opmærksom på at der er mulighed at byde på 2 måder:
1. ”At betale penge for forpagtningen” til Naturstyrelsen.
Eller
2. ”At Naturstyrelsen betaler forpagteren penge”
Naturplejeareal
ved Oldenor
Uden
Markbloknr.
på 1,90 ha.
1,90
Ha.
Tidsperiode
1/4 2017 til
31/12 2021
Matr.nr.
258, og del af 47
Oksbøl Ejerlav.
DKK årligt ekskl. moms
1.-----------------kr. til Naturstyrelsen
Eller
2.------------------kr. til forpagteren
Autoriseret økolog
Er du autoriseret økolog? Marker JA eller NEJ med X.
JA
NEJ
Anfør hvilken dyrerace (kvæg/geder) arealerne vil blive afgræsset af.
Kvæg - /(gede)race: ………………………………………………………
Navn på virksomhed eller person:
Adresse:
E-mail:
Telefon nr.:
CVR-nummer eller CPR-nummer:
Dato og underskrift:
Blanketten skal udfyldes, underskrives og fremsendes som anført i udbudsannoncens punkt 2.