Dagsorden GF 2017

TL SydØst – dagsorden 22. marts 2017
Kom og deltag i afdelingens ordinære generalforsamling
Onsdag d. 22. marts 2017 kl. 20.00, Syddansk Erhvervsskole
SDE, Boulevarden 36, 7100 Vejle (gratis parkering efter kl. 17.00)
Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse.
Generalforsamlingen starter med spisning kl. 17.30-18.30, og du
bedes tilmelde dig på www.tl.dk, hvis du ønsker at spise med –
senest d. 15. marts 2017
”Sæt dine talenter i spil”
Et foredrag ved Iris Engelund
Kl. 18.45-19.45
Få indsigt i dine og andres talenter, ud fra hjernens logik, på en meget
humoristisk og underholdende måde.
Få svaret på hvorfor de fleste mennesker tænker: ”Hvorfor gør de andre ikke bare
som mig – det kan da ikke være så svært”.
Foredraget vil give en helt ny og brugbar forståelse af kommunikation,
relationer og frustrationer mellem mennesker.
Foredraget vil med garanti efterlade et tankevækkende indtryk
1
Kom og giv dit besyv med, være med til at forme TL SydØst.
Ønsker du, at deltage ved TL Repræsentantskabsmøde i oktober
2018, er der valg til delegerede- og suppleantlisten under pkt. 6i og
6j.
Ordinære generalforsamling kl. 20.00-21.00
TL SydØst Generalforsamling 22. marts 2017.
Dagsorden (Jfr. TL’s love og TAK’s vedtægter):
Pkt. 1. Valg af dirigent
Pkt. 2a. Beretning om Afdelingens virke v/afdelingsformand
Mogens Eriksen
Pkt. 2b. Orientering om Forbundets virke v/forbundsformand Lone
Engberg Thomsen.
Pkt. 3. Regnskab og status v/afdelingskasserer Kent Christensen
Pkt. 4. Forslag, der ønskes indbragt for TL’s Hovedbestyrelse eller
Kongres
Pkt. 5. Forslag vedr. afdelingen
Pkt. 6. Valg af følgende tillidshverv:
a) Afdelingsformand Mogens Eriksen
b) Kasserer Kent Christensen
c) Bestyrelsesmedlem Dorte Aastrup Aagaard
d) Bestyrelsesmedlem Keld Lind, ønsker ikke genvalg
e) 1. suppleant Freja Breddam Overgaard
f) 2. suppleant Claus Winberg
g) Revisor Christina B Pedersen
h) Revisorsuppleant Linda Lyhne
i) Delegerede (13 TL/9 TAK)
j) Suppleanter for de delegerede
k) HB (Afdelingsformanden samt 1 HB-medlem)
l) 2. suppleanter til HB
Pkt. 7.
Evt.
Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4 og 5, skal jfr. TL’s love
være afdelingsformanden i hænde senest d. 14. marts 2017.
2