Bilag 3 Tilbudsblanket ved udbud

Tilbudsblanket – samlet tilbud vedr. forpagtning af
naturplejeareal i Ladegårds Eng ved Hammelev, 6500
Vojens.
Tilbud
Undertegnede byder på forpagtningen af naturplejeareal, som beskrevet i udbudsannonce af 27.
februar 2017 og medfølgende bilag.
Vær opmærksom på at der er mulighed at byde på 2 måder:
1. ”At betale penge for forpagtningen” til Naturstyrelsen.
Eller
2. ”At Naturstyrelsen betaler forpagteren penge”
Naturplejeareal i
Ladegårds Eng
Del af
Markbloknr.
522121-31, og
blok 522121-32,
samt arealer
uden for
markblok.
Matr.nr.
311 og 314
Gl. Ladegård,
Hammelev
Ejerlav.
4,50
Ha.
Tidsperiode
1/4 2017 til
31/12 2021
DKK årligt ekskl. moms
1.-----------------kr. til Naturstyrelsen
Eller
2.------------------kr. til forpagteren
Autoriseret økolog
Er du autoriseret økolog? Marker JA eller NEJ med X.
JA
NEJ
Anfør hvilken kvægrace arealerne vil blive afgræsset med.
Race: ………………………………………………………
Navn på virksomhed eller person:
Adresse:
E-mail:
Telefon nr.:
CVR-nummer eller CPR-nummer:
Dato og underskrift:
Blanketten skal udfyldes, underskrives og fremsendes som anført i udbudsannoncens punkt 2.