Assistance ved større afskedigelser

Virksomhedsinformation · rådgivning ved afskedigelser og partnerskabsaftale
Roskilde
Assistance ved
større afskedigelser
Hvis en virksomhed er nødt til at foretage større afskedigelser, kan jobcentret
tilbyde hjælp til at få det bedste ud af situationen - både for virksomheden og
medarbejderne.
Virksomheder med mere end 20 ansatte er forpligtet til at varsle større
afskedigelser til det relevante arbejdsmarkedskontor i Roskilde, Odense eller
Ålborg. Dvs. når mindst 10 afskediges i virksomheder, som beskæftiger mellem
20-100 medarbejdere. Eller hvis mindst 10 procent afskediges i virksomheder, der
beskæftiger mellem 100 og 300 medarbejdere, samt når mindst 30 afskediges i
virksomheder, der beskæftiger mindst 300 medarbejdere.
Jobcentret rådgiver om de muligheder, som virksomheden har for at stille de
opsagte medarbejdere bedre i den konkrete situation. I opsigelsesperioden kan
medarbejderen få råd og vejledning i jobcentret. Ved større afskedigelser kan
medarbejdere anmode jobcentret om en plan for, hvordan de hurtigst muligt opnår
ny beskæftigelse. Planen skal udarbejdes senest to uger efter medarbejderens
anmodning. Til virksomheder, der beskæftiger minimum 20 medarbejdere og
afskediger minimum 50 procent af dem, kan jobcentret tilbyde jobsøgningskurser
i op til 2 uger i opsigelsesperioden og tilskud til efter- og videreuddannelse af de
opsagte medarbejdere i op til 8 uger.
Kontakt jobcentret for at få nærmere oplysninger om proceduren ved varslinger.
Du kan også finde mere information om assistance ved større afskedigelser og
betingelser for varsling på www.star.dk eller henvende dig direkte til arbejdsmarkedskontorerne:
Midt- og Nordjylland Nybrogade 16, 1. sal 9000 Aalborg
Telefon: 72 22 36 00
Syddanmark
Dannebrogsgade 3, 2. sal
5000 Odense C Telefon: 72 22 38 00
Østdanmark
Ny Østergade 7-9
4000 Roskilde
Telefon: 72 22 34 00
Jobcenter Roskilde Tlf.: 4631 3000
FORDELE
• Øger trygheden hos de tilbageværende
medarbejdere.
• Skaber bedre omdømme.
• Øger opsagte medarbejderes mulighed
for hurtigt at finde nyt arbejde eller
alternativt blive efteruddannet til nyt
arbejde.
EKSEMPEL
På grund af kraftig nedgang i antallet af
udenlandske ordrer bliver en mellemstor
metalvirksomhed nødt til at opsige 20
medarbejdere. Virksomheden varsler
Det Regionale Beskæftigelsesråd og
kontakter det lokale jobcenter for
at finde en løsning for de opsagte
medarbejdere. Jobcentret iværksætter
en efteruddannelsesplan, som gør
halvdelen af de opsagte medarbejdere i
stand til at få arbejde på en anden stor
metalvirksomhed i området.
WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES · VERSION 04.01.17
Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for trykfejl og løbende ændringer i satser og lovgivning
SÅDAN GØR DU
Få
afskedigede
medarbejdere
bedst muligt
videre