nyhedsbrev - Dansk Folkeparti – Brøndby

NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
NYHEDSBREV
Marts 2017
...nyt fra Dansk Folkeparti i Brøndby
_________________________________________________
forudsigelser og bekymringer for Brøndby
Strands fremtid hurtigt bekræftet af DR TV’s
udsendelse “21 Søndag”, der blev sendte den
20. november.
De der modtager dette NYHEDSBREV digitalt,
kan på dette link se, hvad de studerende fik ud
af det: http://riising.wixsite.com/minhjemmeside
Af
Poul Gaardbo
formand
Da dette er årets første NYHEDSBREV, så vil
jeg benytte lejligheden til at ønske en sent, men
ikke mindre velment GODT NYTÅR!
Vi er jo allerede kommet godt i gang med året,
og har afholdt opstillingsmøde til det kommende
kommunalvalg tirsdag den 21, november.
- Omtale af mødet kommer senere i dette
NYHEDSBREV.
Lad mig tage et tilbageblik siden nyhedsbrevet
7. november:
Poul Gaardbo i 24syv’s studie.
Martin Henriksen, DF’s integrationsordfører,
siger i en artikel at Brøndby Strand ikke er
dansk, set på baggrund af sprog og kultur.
- På baggrund af denne udtalelse var jeg som
lokalformand for DF i Brøndby den 24,
november i Radio 24syv for at tale om, at
Brøndby Strands postnummer 2660, er det
første i Danmark, hvor der nu bor flere “ikkeetniske danskere” end “etniske danskere”
….nemlig 50,1 % mod 49,9 %.
I begyndelsen af oktober blev jeg som formand
for DF i Brøndby kontaktet en nogle studerende
fra Dansk Medie og Journalisthøjskole i
København, der gerne ville lave noget med mig
om indvandring i Brøndby Strand.
Min kone Lotte Marnow og jeg mødtes med 3
studerende, og desværre blev vores
Radio 24syv præsenterer på deres hjemmeside
programmet således:
”Reporterne 24-11-2016
Kan et område være dansk selvom flertallet er
indvandrere og efterkommere? Brøndby Strand
2660 er det første postnummer i Danmark, hvor
flertallet er indvandrere eller efterkommere,
fortæller DR. Med i studiet har vi Poul Gaardbo,
lokalformand for DF i Brøndby, til en snak om at
være dansk.”
Udsendelsen kan høres ved at klikke på dette
link:http://www.radio24syv.dk/programmer/repor
terne/14980949/reporterne-24-11-2016-1/
Side 1 af 20
NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
vi var knap 50 personer, der fik en dejlig aften.
- Se referat af julearrangementet senere i dette
NYHEDSBREV.
Tv: 6 DF’ere fra Brøndby havde fundet vej til Pederstrup:
Poul Gaardbo, Jan Christoffersen, Lau Laursen, Debbie
Baggers, Susanne Christoffersen og Lotte Marnow.
Th: Pia Kjærsgaard med sin netop udkomne bog ”Jul på
Borgen III”, som hun læste op af
I weekenden 26.-27. november blev der i
Horsens afholdt ”Kursus for by- og regionsrådskandidater”
Det var et 2-dages koncentreret kursus, med
plads til en god middag og underholdning
lørdag aften.
Der var gode indlæg fra jægersoldat og
foredragsholder BS Christiansen, journalist og
tidligere chefredaktør Arne Mariager, samt
vores egen Kristian Thulesen Dahl, Peter
Skaarup, Steen Thomsen.
Emnerne var bl.a. samarbejde, pressen,
pressen i valgkampen, takt og tone,
kommunikation, forberedelser til valgkampen.
De DF’ere der var mødt op, er nu godt forberedt
til kommunal og regionsvalget den 21.
november 2017.
Fra DF i Brøndby var mødt Lotte Marnow og
Poul Gaardbo.
Pia Kjærsgaard læste op af sin nye bog ”Jul på Borgen”.
Senere skar hun for af den flotte dessertkage.
Årets julearrangement blev afholdt torsdag den
1. december. Igen i år var det en succes, hvor
Den 8. december afholdt DF’s lokalforeninger i
Københavns Omegns Storkreds sit årlige
julearrangement.
Knap 100 glade DF’ere var mødet op, og de fik
en hyggelige aften med juleglögg, æbleskiver,
kaffe, øl og vand.
Der blev sunget traditionelle danske julesange,
der var et stort gratis lotteri, som Lotte Marnow
stod for, og børnene fik naturligvis en god
godtepose.
Pia Kjærsgaard læste op at sin nyeste udgave
af julefortællinger skrevet af politikerne på
Christiansborg – ”Jul på Borgen III”. Bogen kan
købes hos landets boghandlere, og hele
overskuddet går til ”Hus Forbi”.
DF-hunden Mika var også mødt op til stor
fornøjelse for børnene.
– Alt i alt en hyggelig aften i gode DF’eres lag
….og vi glæder os allerede til næste år, hvor
jeg håber på større tilslutning fra os i Brøndby.
Carl Christian Ebbesen, Anette Skafte, Per Erlandsen,
Brun, Poul Gaardbo, Kristian Niebuhr, Poul Gaardbo,
Peter Dencker og Steen Thomsen.
Den 31. januar holdt DF Christiansborg møde
med lokalformændene i Københavns Omegns
Storkreds.
Side 2 af 20
NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
Organisationskonsulent Steen Thomsen ledte
mødet, hvor vi fordelte regionsmidlerne for
2017.
Vores organisatoriske næstformand Carl
Christian Ebbesen gav en politisk- og
organisatorisk status.
Det var flere indlæg fra de fremmødte
lokalformænd, samt en god debat.
lokalforeninger var inviteret med formænd og
kandidater til det kommende kommunalvalg til
november.
Vi talte om de organisatoriske forberedelser,
samt hvilke politiske overskrifter vi skal køre på
i valgkampen.
Der var også en god orientering om Region
Hovedstaden og regionsvalget, der ligeledes
bliver afholdt til november.
Lokalforeningen i Brøndby var som sædvanligt
godt repræsenteret, idet vi var 7 fremmødt.
Bestyrelse består af Poul Gaardbo, Allan Runager, Lotte
Marnow, Henrik Rademacher, Tom Bech Fredriksen, Ole
Valsgaard Hansen og Jan Andreasen
Den 1, februar afholdt bestyrelsesmøde
møde og gennemgik de kandidater, som vi
på det tidspunkt vidste, ville stille op på
opstillingsmødet, der var fastsat til torsdag
den 9. februar. Der skulle vi vælge
kandidater til kommunalvalget 21.
november.
Det så ud til at vi kunne få 8 kandidater.
De 8 KB-kandidater: Erik Riksted, Jan Andreasen, Ole
Valsgaard Hansen, Henrik Rademacher, Tanja Mejlstrup,
Allan Runager og Tom Bech Fredriksen. – Desværre var
René Skovdal nødt til at gå, før billedet blev taget.
På opstillingsmødet af kandidater til Kommunalvalget den 21. november 2017 fik vi valgt 8
gode kandidater. - Nærmere omtale at møde +
referat senere i dette NYHEDSBREV.
Ud fra de navne som vi kendte, udarbejdede bestyrelsen en anbefalingsliste. Dog
var der mulighed for, at der kunne komme
flere kandidater på selv opstillingsmødet.
Pia Kjærsgaard holdt takketale for de mange flotte gaver
og de gode taler der blev holdt.
Allan Runager, Ole Valsgaard Hansen, Tom Bech
Fredriksen, Tanja Mejlstrup, Henrik Rademacher, Jan
Andreasen og Poul Gaardbo. – På billedet er de i selskab
med formanden for København Jens Vornøe.
Til Pia Kjærsgaards 70-års fødselsdag den 23.
februar var lokalforeningen i Brøndby naturligvis
repræsenteret med medlemmer af bestyrelsen.
Torsdag den 2. februar havde vi strategimøde i
Københavns Omegns Storkreds, hvor samtlige
Fødselsdagen omtales senere i dette
NYHEDSBREV.
Side 3 af 20
NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
Til samtlige medlemmer af
Dansk Folkeparti i Brøndby
Den 3. marts 2017
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling, der afholdes:
Torsdag den 23. marts kl. 19.00
DF's lokale, Langbjerg
Tybjergparken 2 (Indgang ved Jobcentret i skolegården)
2660 Brøndby Strand
Dagsorden
01. Valg af referent
02. Valg af stemmetællere
03. Oplysning om stemmeberettigede
04. Valg af dirigent
05. Beretning og drøftelse af foreningens forhold
06. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og
forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår
07. Fastsættelse af kontingent til foreningen for det kommende regnskabsår
08. Indkomne forslag
08. Valg af formand:
Poul Gaardbo
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Allan Runager
Lotte Marnow
Suppleanter:
11. Valg af revisor:
Suppleant:
12.
1. Jan Andreasen
2. Henrik Rademacher
Henning Christensen
Susanne Hansen
Valg af 13 delegerede til årsmødet - den 16. & 17. september i Herning
13. Eventuelt
For at have stemmeret skal man have betalt sit kontingent for indeværende kalenderår, samt
den 17. marts have være medlem i mindst 4 måneder.
Nye medlemmer kan - dog uden stemmeret - overvære generalforsamlingen.
VIGTIG INFO:
Generalforsamlingen bliver afholdt i vores lokaler på den tidligere Langbjergskolen. Indgangen
til Jobcentret i skolegården skal benyttes.
Da døren er aflåst, så skal du være ved indgangen mellem 18.45 og 19.00, hvor et medlem af
bestyrelsen vil være der, for at lukke dig ind.
Med venlig hilsen
Dansk Folkeparti i Brøndby
Poul Gaardbo
formand
Side 4 af 20
NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
Sakset med tilladelse fra Folkebladet:
Tilfredshed med plejen til ældre
BRØNDBY. Tilbuddene til de ældre får fine ord med i de seneste tilsynsrapporter. Det skaber tilfredshed
hos de lokale politikere. Men et par områder skal ses efter i sømmene
Skrevet af Heiner Lützen Ank - 28. februar 2017
Løsninger, der kan give mere tid og plads til varme
hænder og den nære kontakt mellem borger og
hjælper.
Godt trods problemer
Gildhøjhjemmet har, som andre, fået topkarakter ved det
årlige tilsyn. Det skaber glæde i Brøndby.
Foto: Heiner Lützen Ank
Resultaterne fra Brøndby Kommunes årlige
uanmeldte og anmeldte tilsyn på byens ældrecentre,
en boenhed for demente og hos den kommunale og
private leverandør af hjemmehjælp vækker glæde
hos Per Jensen (S), formand for Social- og
Sundhedsudvalget:
– Det er meget dejlig læsning. Det er for eksempel
meget imponerende, at boenheden og to ud af vores
tre ældrecentre får topkarakterer med særdeles
tilfredsstillende forhold og et enkelt ældrecenter får
gode og tilfredsstillende forhold. Det gør mig stolt på
de dygtige medarbejderes vegne i hele sektoren –
og det gør mig glad på borgernes vegne.
Det er boenheden Kisumparken (hører under
Æblehaven), Gildhøjhjemmet og Ældrecentret
Nygårds Plads, der har fået topanmærkninger.
Stadig arbejde at gøre
I tilsynsrapporterne kan man læse, at beboerne i høj
grad trives og behandles respektfuldt og
anerkendende, at beboerne oplever, at der er en
god og ligeværdig kontakt med personalet, og at de
modtager pleje og praktisk hjælp efter individuelle
ønsker og behov.
Man kan også læse, at ældrecentrene i høj grad har
fokus på medinddragelse af beboerne i dagligdagen,
og at man lægger stor vægt på at motivere og
understøtte beboerne i selv at varetage de daglige
opgaver, de magter.
– I rapporterne kan vi se, at den ramme, vi politisk
har sat, bliver udfyldt af dygtige medarbejdere, der i
den grad leverer varen, siger Per Jensen og
understeger, at der dog stadig er arbejde at gøre:
– Men de mange roser skal ikke være en sovepude.
Vi skal stadig efterkomme sparekrav fra
Christiansborg, og samtidigt forsøge at motivere
alle, også os politikere, til at finde gode, konstruktive
og nye løsninger på opgaver og udfordringer.
Hjemmeplejen i Stranden fik mærkatet særdeles
tilfredsstillende forhold, hjemmeplejen i Øster
opnåede vurderingen gode og tilfredsstillende
forhold og hjemmeplejen i Vester fik tilfredsstillende
forhold.
Kun den private leverandør DFS- Din Fleksible
Service fik en mindre god anmærkning med
vurderingen mindre tilfredsstillende forhold. Her
fandt tilsynet, at borgerne fik den hjælp, de var
visiteret til og havde behov for, men at den
sundhedsfaglige dokumentation kunne blive mere
fyldestgørende.
Derudover blev leverandøren også anbefalet at
afstemme borgernes ønsker og forventninger om
leveringstidspunkt.
Tilsynets samlede vurdering af niveauet for den
kommunale og den private hjemmehjælpsleverandør
er, at det generelt er tilfredsstillende.
Fokus på visse områder
Det er ikke kun formanden for udvalget, der er
tilfreds. Det samme er Tom Bech Fredriksen fra
Dansk Folkeparti, i hvert fald i første omgang. Om
hjemmeplejen siger han:
– Overordnet set kan kommunen godt være
standarden bekendt.
Men der er, siger Tom Bech Fredriksen, stadig
områder, der kræver opmærksomhed:
– I den kommunale hjemmepleje er der plads til
forbedringer, og der skal fortsat være et politisk øje
med standarderne for at se om vi kan gøre det
bedre. I den private hjemmepleje skal der strammes
op på næsten alle forhold. Kommunen må tage en
alvorlig samtale med vores private
hjemmeplejeleverandør.
Dog, understreger Tom Bech Fredriksen, at selvom
der er steder, der skal ses nærmere på, så har
Brøndby Kommune dygtige medarbejdere:
- Også på vores ældrecentre, boenheder og demens
steder er der plads til forbedring, og ikke alle forhold
er tilfredsstillende. Men kommunens personale
arbejder hver dag med at gøre rigtig gode forhold
bedre.
Side 5 af 20
NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
Hvad vil du på tinge?
Kristian Tørning
Folketingskandidat
for Brøndbykredsen.
Som folketingskandidat for Brøndby,
Vallensbæk og Ishøj og 1. suppleant til
folketinget vil jeg gerne benytte lejligheden til at
bringe et kort indblik i, hvordan jeg tænker i
forhold til politik.
Hvorfor passer vi ikke på?
Danmark er et af verdens mest udviklede lande,
og danskerne er blandt verdens lykkeligste folk,
så hvorfor passer vi ikke, på det vi har?
Globaliseringen, EU og folkevandringerne er
ved at gøre Danmark til verdens socialkontor.
Det kræver handling, ellers daler vores
levestandard.
Vi sender problemer videre til vores børn?
Vi kan stadig ændre kurs og undgå at blive den
første generation, der giver vores børn et
fattigere land, end det vi selv modtog. Men det
kræver, at vi forholder os fornuftigt til alle vores
udfordringer – også indvandring.
Politisk projekt: Danmark Dejligst
Jeg vil arbejde for at sikre os en lysere fremtid.
Vi skal skifte kurs. Vi skal sikre, at næste
generation får overdraget et rigere Danmark.
Mit politiske projekt er således at sikre, at
kommende generationer overtager et land, der
er mindst lige så godt som vi – deres forældre –
overtog. Når vi planlægger vores lands politik,
skal sigtet altid være at aflevere et bedre
Danmark til den næste generation.
I dette nyhedsbrev vil jeg dykke ned i tre af
mine mærkesager: “Kun positiv indvandring”,
“Retspolitik: 1 års fængsel = 1 års afsoning” og
“Bedre vilkår for børnefamilier”.
Kun positiv indvandring!
Vi skal være meget mere selektive, når vi
vælger, hvem der skal have lov til at komme til
Danmark. Vi har ikke råd til at bruge milliarder
på ikke-vestlige indvandrere, som aldrig bliver
integreret i vores samfund. Danmark skal ikke
være verdens socialkontor.
Vi må forholde os strategisk til indvandring, så
vi kun får den positive slags. Det er selvsagt
negativt, når vi bruger milliarder på tilrejsende,
hvoraf mange ender i en social blindgyde.
Løsningen er at behandle spørgsmålet om
indvandring, ganske ligesom vi behandler alle
andre emner. Vi må spørge: Hvordan er
indvandringen gavnligt? Hvad vil vi gerne opnå
med den? Ønsker danskerne mere
indvandring? Hvad koster indvandringen? Med
andre ord skal vi tænke os godt om, også når
emnet er indvandring.
Ifølge Rockwool Fonden kostede ikke-vestlig
indvandring 16,6 milliarder alene i 2014. Andre
beregninger viser, at 5.000 ikke-vestlige
indvandrere koster os 2,1 milliarder om året.
Indvandringen koster med andre ord svimlende
summer. Det har vi simpelthen ikke råd til, for
de penge skal bruges på danskernes fremtid.
Vi skal yde asyl til mennesker, som er forfulgt af
politiske, religiøse eller racemæssige årsager.
Men i udgangspunktet skal vi hjælpe i
nærområderne, dvs. at asylanter ikke skal til
Danmark. Og hvis asylansøgere er kommet til
Danmark via lande, der også har tiltrådt FN’s
Side 6 af 20
NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
flygtningekonvention, så skal vedkommende
sendes tilbage – reglerne skal følges.
har dansk statsborgerskab, skal udvises af
Danmark for bestandigt. Hvis de alligevel
Endelig skal vi som noget helt naturligt kræve,
at folk der vil slå sig ned i Danmark skal
respektere vores værdier. Vi skal kræve, at
indvandrere følger danske love, regler og
grundlæggende værdier, såsom: ligestilling,
demokrati og ytringsfrihed. Hvis man fx ønsker
et shariabaseret samfund, så kan man
passende vælge et af de mange lande, der
allerede er indrettet på den måde.
kommer tilbage, skal de automatisk idømmes
livsvarigt fængsel.
Retspolitik: 1 års fængsel = 1 års afsoning.
Når jeg siger “1 års fængsel = 1 års afsoning”,
så mener jeg, at vi har brug for åbenhed
omkring straf og strafferammer i Danmark.
Systemet er kørt helt af sporet, for når
dommerne læser en dom på 1 års fængsel op,
så er den i udgangspunktet usand; der afsones
ikke 1 år. Vi skal have ærlighed og åbenhed
omkring straffene. Når dommerne siger “1 års
fængsel”, så skal det betyde det. Hvis de kun
mener 9 måneder, så skal de kun sige det.
Der er desværre steder i Danmark, hvor man
ikke føler sig tryg ved at færdes. Det skal vi
have ændret på. Danmark skal være et trygt og
et sikkert sted at være. Et land hvor borgerne
kan færdes frit og føle sig sikre. Mange – ikke
mindst ældre og kvinder – er i dag bange for at
færdes frit. Det skal vi ikke finde os i. Vi skal
indrette os, så det er voldsmænd og
bandemedlemmer, som bliver utrygge.
Forbryderne skal straffes hurtigt og kontant,
mens deres ofre skal have al den hjælp og
støtte, som de har behov for. Det skal altid
være hensynet til ofret, der kommer først. Det
vil sige, hvis der ikke er råd til psykologhjælp til
et voldsoffer, så må pengene tages fra de
midler staten ville bruge på forbryderen i form af
fx uddannelse, coaching osv. Det skal ALTID
være ofret, der kommer i første række.
Den 14–15 . februar 2015 blev Danmark ramt af
terror, det var desværre forventeligt, og derfor
er det simpelthen utroligt, at terrordømte frit kan
opholde sig i Danmark. Terrordømte, der ikke
Bedre vilkår for børnefamilier.
Familielivet danner rammen om vores
tilværelse. Den nære følelsesmæssige
tilknytning mellem ægtefæller, børn og
bedsteforældre er bærende for vores samfunds
udvikling.
I Danmark har vi problemer med, at der bliver
født for få børn. Samlet set så stiger
befolkningen i Danmark, men det er ikke pga.
danskerne – det er pga. indvandring. Samtidigt
er det sådan, at førstegangsforældre bliver
ældre og ældre. Det at få børn er blevet noget
man udskyder, fordi man har travlt med andre
ting.
Problemet er at det Danmark, vi kender og
holder af, er bygget på familier. Derfor skal vi
indrette samfundet, så familier får bedst mulige
vilkår. Det betyder, at arbejdsliv, fritidsliv og
privatliv skal spille bedre sammen, så familierne
har mulighed for at prioritere tid sammen.
Hverdagen kan gøre ondt i mange
småbørnsfamilier. Det er svært at få familie- og
arbejdsliv til at hænge sammen, og den største
mangelvare for småbørnsfamilier er tid. Som
forælder stresser og jager man, for at hente,
bringe, købe ind, gøre rent og vaske. Jeg
mener, at vi skal udvikle en ny model for,
hvordan vi kan lette arbejdsbyrden for
børnefamilier. Jeg vil arbejde for tiltag, der
frigiver tid til mere familiesamvær, og som kan
lette presset i en ofte fortravlet hverdag.
Hvad mener du?
Som altid er du meget velkommen til at
kontakte mig på mail: [email protected] Jeg
er altid interesseret i at høre, hvad du mener
eller at høre om verserende sager. Jeg håber
også, at du vil følge mig på facebook
https://www.facebook.com/kristiantorning/
Side 7 af 20
NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
Rejsegilde i Brøndby Ride Center
Af Allan Runager
Allan Runager
KB-medlem
Politisk ordfører
Onsdag den 1.marts 2017 blev der afholdt
rejsegilde på det nybyggede Brøndby Ride
Center, beliggende i Ulsøparken 120, 2660
Brøndby Strand.
Borgmester Kent Magelund ankommer
ponyvogn og solskinsvejr til rejsegildet.
jordforurening hidrørende fra ikke kendte
nedgravede olietanke.
Ride Centret er en erstatning for Brøndby Ride
klubs nedslidte og utidssvarende stald- og ride
bane på Lagesminde Alle i 2660 Brøndby
Strand.
Ca. 25 håndværkere, politikere og embedsmænd
var mødt frem for at tage byggeriet i øjensyn.
Borgmesteren takkede i sin tale, også Tom Bech
Fredriksen (DF), for at være medinitiativtager til
det nye Brøndby Ride Center.
I november måned 2016 blev der bevilget
yderligere 100.000,- kroner og dermed har
byggeriet foreløbigt kostet 23,2 millioner kroner.
De mange penge som byggeriet har kostet,
sender sportskommunen Brøndby i
ridesportens superliga, og vil givet tiltrække
hesteinteresserede sportsfolk fra det meste af
landet.
Allerede i 2005 tog flere initiativtagere,
herunder Tom Bech Fredriksen Dansk
Folkeparti skridt til at få opført bedre forhold, for
ridesporten i Brøndby, der skulle således gå
mere end 12 år før det blev gennemført.
I marts måned 2015 blev der af Kommunalbestyrelsen afsat en anlægsbevilling på 16,5
millioner kroner, efter indhentet tilbud hos
mulige entreprenører.
I februar måned 2016 blev der givet en
tillægsbevilling på 6,6 millioner kroner, som
følge af entreprenørskifte og som følge af
uforudsete hændelser, blandt andet
Intet rejsegilde uden pølser, og de var gode.
Ride Centret har ud over 2 indendørs ridehaller
også en staldbygning, med plads til 35
opstaldede heste.
Side 8 af 20
NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
Der er nyt fra hvor Supper Brugsen lå COOP har
planer om at få en Fakta-butik og bygge
lejligheder ovenpå bygningen, hvis den
eksisterende bygning kan holde til det, hvis ikke
vil de rive det ned og bygge nyt.
Ole Valsgaard Hansen
KB-medlem
Teknik- og Miljøudvalget
Kulturudvalget
Teknik/miljøudvalg
Busfremkommelighed
Buslinje 500S: Der vil blive etableret
busfremkommelighed i krydset ved
Brøndbyvester Boulevard / Gl. Køge Landevej
de to kryds bliver samordnet, så busserne kan
køre gennem uden at stoppe for rødt.
I 2017 vil der blive gennemført en række tiltag på
trafiksignalområdet i Brøndby Kommune for at
skabe grøn bølge flere steder i kommunen
samordning af trafiksignaler i krydsene på
Parkalle og i forbindelse Og derudover vil der
blive forbedre trafikafvikling ved store
arrangementer på stadion og Brøndby hallen.
Bredager etablering af ny ensrettet vej fra
Brøndbyøster skoles parkeringsplads til
Brøndbyøster Boulevard Så der bliver mere
sikker skolevej.
Der er sat 750,000 af til at sikre de mest
trafikerede kryds for cyklister og gående
trafikkanter for tung højre drejende trafik,
forvaltning er ved at se, hvordan det skal gøres,
men forvaltningen vil udskyde det til 2018, det vil
dansk folkeparti prøve på, at det ikke bliver, vi
syntes det er meget vigtigt det bliver i 2017.
Kultur udvalg
Formidlingscenter i Middelalderlandsbyen er
godt i gang med at skyde i vejret, det er forventet
at kunne tages i brug i Maj 2017 Vis nogle af
vores medlemmer kunne tænkes sig at prøve et
frivillig arbejde, så må man meget gerne
henvende sig til kultur forvaltning, der mangler
frivillige med teknisk kunden i vores kulturhuse,
og der er flere andre steder, hvor man uden at
være den store tekniker kan gøre nytte.
Side 9 af 20
NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
Har vi tabt
Brøndby Strand?
Lørdag den 18.februar blev der afholdt
demonstration i Brøndby Strand, der er
Danmarks første postnummer, hvor etniske
danskere er kommet i mindretal.
Demonstrationens blev kaldt ”Demonstration for
at stå sammen”.
De Radikale lokalpolitikere Said Idrissi, Harun
Muharemovic, samt Louise Vinther Alis har fået
nok af, at Brøndby gang på gang får negativ
omtale. Nu arrangerer de så en demonstration,
for at vise at Brøndby står sammen.
….men står sammen om hvad? – I Dansk
Folkeparti vil vi da også gerne stå sammen,
men det skal være om de danske værdier og
danskheden i Brøndby Strand, som der
efterhånden ikke er meget tilbage af.
En kvinde – der kalder sig Karen – skriver i et
opslag, vist ophængt ”et eller andet sted i
Brøndby Strand”:
”Jeg hedder Karen, jeg er meget bleg og
lyshåret, døbt og konfirmeret …men jeg er ikke
mere dansk end jer.”
Det er jo tydeligvis skrevet af en forvirret
kvinde, der slet ikke har forstået noget som
helst. Hvis en etnisk dansker, der har boet i
Danmark hele sit liv, er døbt, konfirmeret, har
gået i dansk skole og selvsagt taler dansk, ikke
selv mener at være mere dansk end de alt for
mange kvinder og mænd i Brøndby, der slet
ikke taler dansk, og kun vil det, som de selv vil i
henhold til deres islamiske religion, så er det jo
allerede gået helt galt.
I Brøndby Strand Centeret er alt efterhånden af
fremmed herkomst og på Brøndby Strand Skole
er etniske danskere i klart undertal. De danske
børn, der er i klar mindretal i klasserne, kan ofte
ikke få lov til at spise deres mad i fred og ro, da
de muslimske børn kritiserer maden, og endda
kan finde på at spytte i madkassen, fordi kødet
ikke er halal.
Said Idrissi udtaler til TV2 Lorry: ”Jeg synes, at
det er rigtig vigtigt, at vi gør noget som borgere
her i Brøndby Strand. Jeg synes, at man har
hørt så meget i medierne her i Brøndby Strand
de sidste 14 dage”.
”- De borgere der er her, de vil jo Brøndby. Og
det, der er det vigtige, det er, at man vil
Brøndby, siger viceborgmesteren Arno Hurup
Christensen.” – Ja, især udefrakommende, der
beder os etniske danske om at skrubbe af og
siger ”Brøndby Strand er vores”.
På TV2 NEWS så jeg, at de mange udlændinge
i Brøndby Strand bare skal ses som naboer. –
Javel …. men jeg kan altså slet ikke tale med
min nabo, der slet ikke taler dansk.
Initiativet til demonstrationen hilses velkomment
af Brøndbys socialdemokratiske borgmester,
Kent Max Magelund, der har et helt andet
billede af Brøndby end det, der fremgår i
medierne.”
– Ja, det er jo klart at Socialdemokratiet i
Brøndby bakker op, for uden de mange
indvandrere – der endnu ikke er danske
statsborgere, men kan stemme til
kommunalvalgene – så vil Socialdemokratiet i
Brøndby miste mange stemmer og få en helt
anden størrelse i Brøndbys
kommunalbestyrelse.
Ved kommunalvalget i 2013 var der 10.611
stemmeberettigede borgere i Brøndby Strand.
Danskerne er som bekendt i knebent etnisk
undertal, så i runde tal er der 5.400
stemmeberettigede af etnisk herkomst end
dansk ….hvoraf mange end ikke er danske
statsborgere.
Side 10 af 20
NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
Husk at man kun skal have haft
opholdstilladelse i Danmark i 2 år, for at kunne
opnå stemmeret til kommunalvalg, hvorimod
man skal væres dansk statsborger for at kunne
stemme til folketingsvalg.
– ….men som tidligere borgmester Ib Terp altid
sagde ”Det er jo vores vælgere.”
Danskernes Parti har efter sigende uddelt
løbesedler i Brøndby Strand, der indeholder
enkeltbillet fra Københavns Lufthavn til
Langbortistan ledsaget af teksten ”God tur
hjem”. – Disse løbesedler er vist kun lagt i
postkasserne til personer med ”fremmede
navn”.
Uddelingen af løbesedlerne fik onsdag både
Brøndbys socialdemokratiske borgmester Kent
Max Magelund og partiets lokale folketingsmedlem Mattias Tesfaye til at tage afstand.
Lad det være sagt klart og tydelig: Det tager
Dansk Folkeparti i Brøndby bestemt også
afstand fra, men derfra og til at lave en
demonstration til fordel for de alt, alt for
mange udlændinge i Brøndby Strand, der er
altså langt.
Hvis udlændinge skal integreres i det dansk
samfund, så må det da betyde, at de skal
tættere på den danske levestil og de danske
normer. Det kræver at de, der skal integreres,
er åbne, vil integreres og forsøger at tilnærme
sig det danske samfund. Det sker ved, at man
ser hvordan danskerne lever og tilnærmer sig
denne levevis.
Integration er jo ikke at komme til et fremmed
land og kræve særrettigheder og hensyntagen,
så man som nytilkomne kan vedblive egen
etniske levevis og danskerne bare skal indrette
sig herefter.
Det er jo umuligt at blive integreret i det danske
samfund – her tænkes på Brøndby Strand – når
danskerne udgør mindre end 50 %.
En begyndelse på en bedre sammensætning af
beboermassen i Brøndby Strand er, at
boliganvisningen igen kommer tilbage til
kommunen.
Der var omkring 200 personer mødt op til demonstrationen og borgmester Kent Magelund kom i dagens
anledning iført sin fornemme borgmesterkæde.
Selve ”Demonstration for at stå sammen”, der
blev afholdt ved kulturhuset Brønden, var
hurtigt overstået. – Den tog ca. 45 minutter og
der var vel kun omkring 200 mennesker, da der
var flest.
Jeg tror, at mange – ligesom de 5 fremmødte
DF’ere fra lokalforeningen i Brøndby – bare var
mødt op for lige, at se hvad der skete.
Brøndbys socialdemokratiske borgmester, Kent
Magelund, ankom iført borgmesterkæde. Han
holdt en kommunal ”valgtale” godt henvendt til
de lokale indvandrere og venligboerne, hvor
han kritiserede Folketingets beslutning om
definitionen af danskhed og deres kritik af
borgersammensætningen i Brøndby Strand.
Side 11 af 20
NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
- Han var endda stolt af Brøndby Strand, samt
at han talte på vegne af Socialdemokratiet, SF,
Enhedslisten og Venstre ….vel underforstået
partiernes lokalforeninger i Brøndby.
Said Idrissi, der som medarrangør var ham der
stod på scenen og styrede slagets gang,
beskyldte Folketingsmedlemmerne for at tale
om Brøndby Strand uden at have været der
….hvilket jo er sjovt, når man ved, at DF’s
integrationsordfører Martin Henriksen selv har
boet i Tranumparken.
Idrissi inviterede fra scenen Martin Henriksen –
der ikke var til stede ved demonstrationen – på
kaffe ….hvis han selv medbragte citronmåne.
Sangeren Isam Bachir fra gruppen Outlandish,
der jo selv kommer fra Brøndby Strand, sang
uden musik ”I Danmark er jeg født”. Der var
desuden et par taler mere, men så pludselig var
det hele
slut, for som Idrissi sagde: ”Vi har jo travlt”
….hvad det så end skulle betyde?
Under demonstrationen uddelte ”Venligboerne”
en flyer med overskriften: ”TIL ALLE
MENNESKER I BRØNDBY STRAND” og
teksten ”velkomstbillet” og teksten ”Kom ind i
fællesskabet. – Vi værdsætter hinanden, og er
sammen på tværs af kultur, hudfarve og
religion. Du er en gave til Danmark”.
For at være sikker på at alle kunne forstå
budskabet, så var teksten også skrevet på
engelsk.
Der blev desuden omdelt en flyer om
”International dag mod racisme”, der afholdes i
marts måned. – Når de alt for mange migranter
og tilflyttere af udenlandsk herkomst føler sig
trængte, så trækker de altid racismekortet.
200 personer…
blev til stort fremmøde i Folkebladet
Medierne er bestemt farvede. – Læs lige
overskriften til Folkebladets artikel: “Stor
opbakning til demonstration for mangfoldighed i
Brøndby Strand”.
Folkebladet skriver på forsiden af denne uges
avis:
“BRØNDBY. Der var lørdag flere hundrede
mennesker samlet foran Brønden for at vise
sammenhold efter Brøndby Strand har været i
debatten i over en uge på grund af andelen af
indvandrere og efterkommere.”
I henhold til TV2 LORRY var der fremmødt ca.
200 borgere til demonstrationen, hvilket svarer
til 1,17 % af Brøndby Strands omkring 17.000
indbyggere ….eller ca. 2,35 % af Brøndby
Strands ca. 8.500 indbyggere af anden etnisk
herkomst end dansk ….så stor opbakning??
DFs politiske ordfører, Allan Runager, udtaler til
Folkebladet:
”Massive problemer
En anden af dem, der var med til
demonstrationen, var Allan Runager fra Dansk
Folkeparti. Han bakkede op om den beslutning,
der blev truffet i Folketinget.
- Den helhedsplan, som vi lige har vedtaget i
Kommunalbestyrelsen, beskriver nogle massive
problemer. Kun halvdelen af børnene af
indvandrere går i børnehave, sagde han.
Ifølge ham giver den manglende børnehave
nogle sproglige problemer, som forfølger
børnene hele livet.
- Der er sikkert en bedstefar fra Tyrkiet, der
bliver stolt, når børnene siger deres første ord
på tyrkisk, men man gør børnene en
bjørnetjeneste. De skal lære dansk som det
første sprog. Brøndby og Ishøj ligger helt i
bund, når det kommer til karakterer fra
folkeskolen. Det har en betydning, når man skal
søge job. Dermed bliver det et
samfundsproblem, sagde han.
Han mener, at hele demonstrationen var en fejl,
og kun blev arrangeret, fordi der til november er
kommunalvalg, hvor arrangørerne gerne vil
gøre opmærksom på sig selv.”
Side 12 af 20
NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
Valg til ”Region Hovedstaden”
Lørdag den 1. april afholder Dansk Folkeparti opstillingsmøde, hvor vi skal finde vores
kandidater til det kommende regionsrådsvalg. – Opstillingsmødet afholdes:
Lørdag, den 1. april 2017 - kl. 10.30
Scandic Hotel Eremitage
Klampenborgvej 230
2800 Kongens Lyngby
Dagsorden for opstillingsmødet er følgende:
1. Velkomst
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Valg af dirigent
5. Præsentation af kandidaterne – max. 3 minutter til hver kandidat
6. Beslutning om opstillingsform – sideordnet eller partiliste
7. Valg af kandidater i henhold til § 17 i DF’s landsvedtægter
8. Eventuelt
Kl. 12:30 – 13:30 afholdes der frokostpause
Fra DF Christianborg vil du snarest modtage et brev med indkaldelsen til mødet.
Opstillingsmøde til Regionsrådet:
Kristian Tørning er kandidat
Brøndbys folketingskandidat Kristian Tørning
stille op som kandidat til Regionsrådet og håber
naturligvis på at få mange stemmer på
opstillingsmødet, så han kommer blandt de
øverste op stemme-sedlen.
Bestyrelsen opfordrer dig til at møde på
Scandic Eremitage Hotel klørdag den 1. april og
stemme på Kristian Tørning.
….som ”belønning” får du en hyggelig dag i
gode DF’eres lag.
Da Kristian Tørning blev valgt som
folketingskandidat for Brøndbykredsen.
Vel mødt den 1. april …og støt Kristian Tørning
med din stemme..
Side 13 af 20
NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
Ny landsformand for DF’s Ungdom:
Chris Bjerknæs
Mon ikke at Chris Bjerknæs bliver den bedste
DFU-formand i historien?
- Ligheden mellem ham og herren i logoet er da slående.
På Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde på
Hotel Opus i Horsens 11.-12. februar blev Chris
Bjerknæs valgt til ny landsformand.
– Jeg er virkelig glad og stolt over valget til
formand for DF Ungdom, og jeg vil lægge al
den energi og tid, det kræver for at leve op til
medlemmernes forventninger og prøve at
samle op på det flotte resultat, vi fik til
skolevalget og se, om ikke vi kan veksle flere af
de stemmer til medlemskaber, siger Chris
Bjerknæs.
– De fleste kender DF Ungdom for vores
udlændingepolitik og vores kamp for strengere
straffe og dyrevelfærd. Det vil selvfølgelig også
være vigtige mærkesager for os fremover, men
jeg vil lægge mig i selen for, at DF Ungdom
kommer til at markere sig skarpere i forhold til
en lang række af de emner, som er vigtige for
de unge og deres hverdag. DF Ungdom skal
markere sig endnu mere på uddannelsespolitikken, hvor vi vil have lige så meget fokus
på erhvervsuddannelsernes forhold som
akademikernes, og hvor vi vil være klare i
mælet om folkeskolen, gymnasierne,
erhvervsuddannelserne, universiteterne, SU og
manglende studieboliger i storbyerne. Der vil vi
fremover være meget mere tydelige i debatten,
siger Chris Bjerknæs.
For DF og DFU har en masse at byde på, når
det kommer til de unge. Det skal vi ud og
fortælle. Der er mange, som ikke tør bekende
kulør politisk, og det har jeg en ambition om at
ændre på. Vi skal i højere grad være der, hvor
de unge er, siger Chris Bjerknæs.
Chris Bjerknæs er 27 år gammel, arbejder som
farvehandler og er en særdeles aktiv debattør
og læserbrevsskribent. Chris Bjerknæs har i
mange år været aktiv i Dansk Folkeparti og
Dansk Folkepartis Ungdom både som
lokalformand, hovedbestyrelsesmedlem og
folketingskandidat.
Derudover er følgende valgt til DF Ungdoms
hovedbestyrelse: Jakob Kjærsgaard Mortensen,
Tobias Weische, Julie Gottschalk, Christian
Bülow, Nickolai Noel Hamann og Chris Veber.
DF i Brøndby ønsker Chris Bjerknæs tillykke,
og håber på at godt og konstruktivt samarbejde
med DFU fremover ….og iler med en buket.
Side 14 af 20
NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
Opstilling af kandidater
Kommunalvalget 2017
På vores opstillingsmøde til kommunalvalget til november, fik vi valgt nedenstående kandidater i den
rækkefølge, der er vist på billedet.
I næste NYHEDSBREV får hver enkelt mulighed for at præsentere sig og fortælle, hvorfor de mener
at du skal stemme på dem.
Side 15 af 20
NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
Så var det Pias fødselsdag…..
DF i Brøndbys bestyrelse var naturligvis på pletten og gratulerede fødselaren.
– Bagerst: Poul Gaardbo, Allan Runager og Tom Bech Fredriksen.
– Forrest: Lotte Marnow, Pia Kjærsgaard og Ole Valsgaard Hansen
I anledning af Pia Kjærsgaards 70-års
fødselsdag, blev der den 23. februar afholdt
reception i Fællessalen på Christiansborg, der
var propfyldt til sidste plads.
Der var god og morsomme taler fra statsminister Lars Løkke Rasmussen, Folketingets
1. viceformand Henrik Dam Christensen.
Naturligvis DF’s formand Kristian Thulesen
Dahl holdt naturligvis også en flot tale og
fortalte Pia Kjærsgaard nylig en dag på
Facebook havde omtalt en mand, der var fyld
100 år. Han havde i gave fået et faldskærms-
udspring og Pia havde skrevet at det var hun da
ikke sikker på, at hun turde, når hun snart blev
70 år.
Hvad fik hun så af Dansk Folkeparti?
……Naturligvis et faldskærmsudspring …og Pia
lovede formanden, at hun nok skulle “tage
springet”.
Det var som sædvanlig en festlig og dejlig dag,
når en DF’er bliver fejret ….og i dag var det jo
ikke hvem som helst, men selveste DF’s stifter
og Mor Pia Kjærsgaard.
DF i Brøndby var som sædvanligt repræsenteret. – Gaven var en købmandskurv med
danske specialiteter.
Side 16 af 20
NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
Vores årlige julefrokost var igen en succes…
Pia Kjærsgaard læste op af “Jul på Borgen III”, der netop udkom netop
samme dag som vores julefrokost. – Derefter var der dessertkage.
Den 1. december afhold vi vores årlige
julefrokost, der igen havde mange deltagere i
godt julehumør.
I år havde vi igen besøg af DF’s stifter og Mor
Pia Kjærsgaard, der siden hun var hos os
sidst, nu er blevet Folketingets formand.
Vi havde i år
besøg af DF’s
personale- og
sekretariatschef
Jeanie Nørhave,
der desuden er
formand for DF’s
lokalforening i
Ringsted,
hendes mand
Per Nørhave, der
er KB-medlem i
Ringsted.
politikere har skrevet om en juleoplevelse.
Denne gang var historien, der blev læst, på
munter vi skrevet af vores statsminister Lars
Løkke Rasmussen.
Kristian Tørning holdt en kort tale, hvor han takkede
for valget som Brøndbykredsens folketingskandidat.
Pia Kjærsgaard og Jeanie Nørhave skar for af den flotte
DF-dessertkagen.
Det blev en hyggelig aften, hvor vi traditionelt
diskede op med vores hjemmelavede mad på
julebordet, hvilket er en stor succes.
Pia Kjærsgaard, der var med for 3. gang, læste
som sædvanligt en julehistorie. Det var fra
hendes nye udgave af “Jul på Borgen”, der
netop blev udgivet i går, hvor forskellige
Der blevet taget godt for sig af den gode julemad.
Bestyrelsen takker Marianne Andersen og
Lotte Marnow for at have stået for arrangementet samt indkøbt og lavet maden, der
blev serveret.
Side 17 af 20
NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
Har du fået
mail?
…eller ny
mailadresse?
Hvis du får mailadresse eller ændrer den du
har, så husk venligst at give DF i Brøndby
besked på [email protected]
Det kan du gøre ved at sende en mail til
formanden, Poul Gaardbo, på:
[email protected]
Hvis du ikke modtager dette nyhedsbrev pr.
mail, men som brev,så er det fordi vi ikke har
registreret din mailadresse.
Det sparer os for en stor portoudgift, hvis vi kan
maile til dig i stedet for at sende brev. Ved
udsendelsen af dette "NYHEDSBREV" kunne vi
maile til medlemmer, hvilket gav en besparelse
på kr. 1.536,- ...det er jo også en slags penge
på bare 1 udsending!
Havde du problemer med at huske
at betale dit DF-kontingent?
Det har lige været tid for at betale det årlige
kontingent til Dansk Folkeparti.
Desværre var der en del, der ikke fik betalt
rettidigt, men skulle rykkes og have nyt girokort
tilsendt.
Nogle troede endda, at de havde tilmeldt
kontingentbetalingen til betalingsservice i deres
bank, uden at det var tilfældet.
Hvis du vil undgå disse problemer, så kan du
allerede nu tilmelde kontingentbetalingen for
2018 til betalingsservice ….så glemmer du det
ikke.
Du kan gå ind på DF’s hjemmeside på dette
link:
http://www.danskfolkeparti.dk/BS_tilmelding
Så kommer du ind på nedenstående skema,
som du så bare skal udfylde.
De medlemmer, der er registreret med
mailadresser, får lidt bedre service, end de der
ikke er. Det skyldes, at der ganske gratis kan
mailes til dem, ligesom der kan sendes
meddelelse med kort varsel, der er ude
omgående. – PostNord kan jo desværre tage
op til 10 dage.
Hvis du ikke har dit medlemsnummer, så kan
du henvende dig til formand Poul Gaardbo helst
på mail [email protected] ellers kan det ske
på telefon 20 95 52 20.
Side 18 af 20
NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
Opstillingsmøde
Kommunalbestyrelseskandidater
Torsdag, den 9. februar 2017, kl. 19.00
DF’s lokale på Langbjerg (Skolen)
Tybjergparken 2, 2660 Brøndby Strand
Formand Poul Gaardbo bød velkommen til opstillingsmødet.
Inden selve opstillingsmødet gav han ordet til vores folketingskandidat Kristian Tørning, der også stiller
op som kandidat til Regionsrådet.
Kristian gav en god orientering om hvad regionerne laver, samt hvad han står får ….og selvom han
skulle blive valgt, så vil han stadig gerne have nedlagt regionerne.
Herefter gik vi over til opstillingsmødet, der havde følgende
Dagsorden:
1.
Referent: Jan Andreasen
2.
Stemmetællere: Susanne Hansen, Lotte Marnow
3.
Dirigent: Henning Christensen
4.
Beslutning vedrørende opstillingsform (sideordnet eller partiliste)
Partiliste blev enstemmigt valgt
5.
Præsentation af kandidatemner:
Alle kandidater fik lejlighed til at præsentere sig selv.
6.
Bemyndigelse til at bestyrelsen kan supplere opstillingslisten:
Bestyrelsen fik lov til at supplerer med yderligere kandidater, som den finder kvalificerede.
7.
Valg af kandidater i henhold til § 8 i lokalforeningsvedtægter
Valgrunde om 1. pladsen
1. Allan Runager - blev valgt uden modkandidat og er dermed spidskandidat.
Valgrunde om pladserne 2, 3, og 4 på listen
2. Tom Bech Fredriksen
3. Henrik Rademacher
4. Ole Valsgaard Hansen
- Tanja Mejlstrup
De 3 førstnævnte blev valgt og Tanja Mejlstrup opstillede til de næste pladser.
Valgrunde om 5. pladsen og opefter
5. Tanja Mejlstrup
6. Jan Andreasen
7. René Skovdal
8. Erik Riksted
8.
Eventuelt
Intet
Side 19 af 20
NYHEDSBREV - Marts 2017 - Dansk Folkeparti i Brøndby
Referat fra opstillingsmøde i Brøndbykredsen onsdag den 26. oktober 2016 kl. 19.00
i DF Brøndbys foreningslokale, Tybjergparken 2, 2660 Brøndby Strand.
Dagsorden:
1. Velkomst ved lokalforeningernes formænd
På vegne af de 3 lokalformænd Poul Jørgensen, Ishøj, Carina Kristensen Berth,
Vallensbæk og sig selv, bød Poul Gaardbo, Brøndby, velkommen til opstillingsmødet.
2. Valg af referent
Som referent blev valgt Jan Andreasen, Brøndby.
3. Valg af stemmetællere
Der blev valgt 3 stemmetællere – 1 fra hver lokalforening: Poul Jørgensen, Ishøj,
Carina Kristensen Berth, Vallensbæk og Jan Christoffersen, Brøndby.
4. Valg af dirigent
Anders Skjødt, DF Christiansborg, blev valgt.
Han konstaterede at opstillingsmødet var lovligt indvarslet ved udsendelse af brev dateret
den 28. september 2016 til alle medlemmer i de tre foreninger samt ved opslag i Dansk
Folkeblad nr. 5/2016.
5. Præsentation af kandidater
Dirigenten konstaterede at der kun var fremmødt 1 kandidat – Kristian Tørning.
Han fik ordet og præsenterede sig selv, hvorefter han svarede på et par spørgsmål
fra de fremmødte, bl.a. om hvad han vil gøre for Brøndbykredsen, hvis han bliver valgt.
6. Valg af kandidat/er i henhold til § 17 i Dansk Folkepartis landsvedtægter
Da der kun var 1 kandidat forespurgte dirigenten, om der var nogen der ønskede
skriftlig afstemning, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten konstateret herefter, at Kristian
Tørning var valgt uden afstemning og med akklamation.
7. Eventuelt
Der var enkelte indlæg om den dagsaktuelle politik, der medførte en kort debat.
Side 20 af 20