IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

d
Go
Jomfrustien
rk a
je n
de
Østerga
je
ska
nn
ø
A
I
Ho
h
Pak
usk
n
aje
g
Ny Allegade
j
tin
el
Roligheds
vej
t
Fj
or
d
ag
er
ve
g
Nyvej
s un
dve
j
nn
in
ge
n
Aa
rø
Vendekobbel
G
rø
ltin
Aabenraavej
j
dsve
egår
j
sv e
j
sv e
H ør r
avn
avn
vv
ej
N
ej
A I
I
A
Vandlingvej
j
n
veje
rsels
ølleve
Ryes M
sv ej
Raben
ej
rgens V
Er
e
hus
v
vns
h
ord
h
Sy d
le
id e
e
ha
ord
Sankt Jø
j
s Vej
Ny
de
Sy dhavnsvej
ye
Olaf R
de
ga
gade
e
Bu
Da m
kø
Om
Gågade
j
ve
ors
j
ve
Th
s
ke
Lo
Aarøsundve
A
I
sv ej
ej
vv
ad
Skibbrog
dR
Ve
Lindevej
Odinsvej
A
I
j
Sohlsve
vvej
Ny Erle
N
Jomfrustien
A
I
Freja
A
I
le
Er
P-pladser
Parkvej
vej
t
A
I
Møllestrømmen
Damstien
m
nd
en
re
Kloste
A
I
Naffet
de
jg a
Hø d e
a
sv
ej
A
I
vg
La
rs
el
Jomfrustien
Slots gade
su
Kat
e
Haderslev Dam
A
I
Ch r
is tia
nsf
e ld
ad
et
kø
Jomfrustien
A
I
af
A
I
eg
ng
rv æ
O
m
G
am
A
I
p
Bis
te
os
Kl
Haderslev Inderdam
g
ne
Grave
n
ro e
b
pe
Bis
Toftv ej
me
Ga
m
A
I
n
By g
By gnaf
Dalga
Toldbodgade
I
A
A
I
Gam
m
e
Gravene
A
I
ej
upv
Allegade
A
I
Sønderbro
e
A
I
Teaters tien
Pladsgade
ad
Storeg
Gåskærgade
Aastrupvej
Lindedal
A
I
A I
I
A
de
ladsen
eltin
Rådhusp
fgang
tr
Aas
Mariegade
Filos o
I
A
I I
A
A
A
I
A
I
e
egad
kkev ej
A
I
sgad
Laurids Skau
ade
A
I
A
I
ad
e
Kongevej
ej
Vesterg
a
dg
j
lys tve
v
up
Slagte
rg
Br
e
Louisevej
ej
Lembckesv
±
Marie
A
I
a
Lille B
tr
ol
j
ve
ke
k
Ba
j
N ør r
jen
Clausensve
ad
e
M
Omk ø
rselsv
e
dg
Louisevej
Br
e
ej
esv
Thrig
n