Aktietema - Sydbank Markets

Aktietema
Udbytte-sæson 2017
Pengeregn på vej fra de danske selskaber
De største danske selskaber sender i de næste uger rekordstore beløb retur
til aktionærerne i form af udbytter. Indtjeningsrekorder på stribe og massive
pengestrømme er væsentlige årsager, men lave renter og lav vækst påvirker
også beslutningerne om at kanalisere penge tilbage i aktionærernes lommer.
Selv om 2016 aldrig blev et fantastisk år for de danske aktier viser de netop offentliggjorte årsregnskaber, at der har været tale om indtjeningsrekorder i mange af de største
danske selskaber. De rekorder bliver i de kommende uger fulgt op af rekordstore udbyttebetalinger fra mange af de største danske børsnoterede selskaber. De væsentligste årsager til de store udbetalinger er:





Rekordresultater og rekordhøje pengestrømme hos mange selskaber.
Stærke balancer med begrænset gæld tillader store udbyttebetalinger.
Topledelserne har indset, at selskaberne ikke skal agere ”bank” og ophobe kontanter på balancen. Kontanter har det bedre i aktionærernes lommer.
Økonomisk giver det ikke meget mening at placere overskudslikviditet i banken til
nul-rente – eller måske endda negativ rente.
Lang tid med lav vækst i verdensøkonomien og udsigten til et fortsat behersket
efterspørgselsbillede betyder, at der ikke er behov for at øge investeringer i nye
produktionsanlæg og lignende nævneværdigt.
Som figur 1 viser, er der tale om ny rekord i samlet udbyttebetaling for de selskaber,
som Sydbank har analysedækning af (justeret for Mærsks ekstraordinære udbytte i
2014).
Mio. kr.
Figur 1. Samlet udbyttebetaling for regnskabsårene 2007-2016
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2007
2008
2009
Udbytte
Kilder: Selskaberne og Sydbank
Aktieanalysechef Jacob Pedersen, CFA
Direkte tlf.: 74 37 44 52
[email protected]
Aktietema nr. 2 / 2017
2. marts 2017
kl.: 08:00
sydbank.dk
Aktieanalysen
1/6
2010
2011
2012
2013
2014
Mærsk‐udbytte fra salg af Danske Bank
2015
2016
De rekordhøje udbytter reflekterer rekordhøj indtjening i en bred vifte af de største selskaber. På trods af behersket markedsvækst på mange markeder høster de frugterne
af en lang periode med en skarp effektiviseringsdagsorden, tilpasningsdygtige forretningsmodeller og i 2016 også lidt lavere råvarepriser. Udviklingstrækkene fremgår i figur
2, hvor det ses, at mange selskabers udbytte pr. aktie når rekordniveau i de kommende
uger.
Figur 2. Udbyttebetalinger
40
35
30
A.P. Møller ‐ Mærsk:
2013: 280 kr. pr. aktie
2014: 1.971 kr. pr. aktie
2015: 300 kr. pr. aktie
2016: 150 kr. pr. aktie 25
20
15
10
5
0
2013
2014
2015
2016
Kilde: Selskaberne og Sydbank.
Figur 3 viser, hvordan udbyttebetalingerne fordeler sig. Det fremgår, at 17 selskaber (ud
af 27) i Sydbanks aktieunivers har forhøjet udbyttet for 2016 i forhold udbyttet for 2015,
mens kun to selskaber sænker udbyttet. De sænkede udbytter vedrører Chr. Hansen,
der for regnskabsåret 2015 udbetalte et ekstraordinært udbytte og A.P. Møller – Mærsk,
der leverede et stort underskud i 2016.
Figur 3. Stigninger/fald i udbyttebetalinger
Udbetaler ikke udbytte; 6
Fald; 2
Stigning; 17
Uændret; 2
Kilde: Selskaberne og Sydbank
Det fremgår samtidig, at seks selskaber slet ikke udbetaler udbytte. Det kan skyldes
indtjeningsmæssige forhold – den kategori vil vi placere SAS og Bang & Olufsen i, mens
Wililam Demant og Topdanmark har tradition for i stedet at tilbagekøbe egne aktier.
Genmab udbetaler heller intet udbytte, hvilket vi forklarer med selskabets behov for at
bruge pengestrømmene til udvikling af nye produkter. Nets annoncerede ved børsnoteringen, at der først udbetales udbytte for 2017.
2/6
Aktietilbagekøb i stor stil
Men festen stopper ikke for aktionærerne med udbyttebetalingerne, for stadig flere selskaber tilbagekøber også egne aktier – som en mere tilpasningsdygtig og fleksibel
måde til at sende overskudslikviditet retur til aktionærerne. Aktietilbagekøbene fungerer
ofte som et supplement til de årlige (eller halv-/kvartårlige) udbyttebetalinger.
Figur 4 viser aktietilbagekøbene blandt de 27 aktier i Sydbanks aktieunivers og udviklingen understreger, at aktietilbagekøbene er vokset markant beløbsmæssigt over de
seneste 10 år. 2016 blev da også et nyt rekordår rekordår for aktietilbagekøb blandt de
danske selskaber. Indtil videre har kun få selskaber annonceret aktietilbagekøb for
2017, der vil overstige tilbagekøbene i 2016 – og med udsigt til at beløbstunge A.P.
Møller – Mærsk ikke køber aktier tilbage i år, er der en overhængende risiko for, at de
samlede aktietilbagekøb kommer til at falde noget i 2017.
Figur 4. Aktietilbagekøb i Sydbanks aktieunivers
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Kilde: Sydbank og selskaberne
I takt med at udbytterne også er steget igennem de seneste år, er aktietilbagekøbenes
andel af de samlede udlodninger dog ret konstant omkring 40%, som det fremgår af
figur 5.
Figur 5. Samlet udlodning, fordeling af aktietilbagekøb og udbytter
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008
2009
2010
2011
Udbytte
Kilde: Selskaberne og Sydbank
3/6
2012
2013
Aktietilbagekøb
2014
2015
2016
Kigger vi på udlodningen i 2016 bliver variationen fra selskab til selskab meget tydelig,
som figur 6 illustrerer. Mens nogle selskaber ikke udlodder igennem aktietilbagekøb,
sværger andre til aktietilbagekøbene og har helt sløjfet dividendebetalingerne. De bedste eksempler på sidstnævnte er William Demant og Topdanmark. Efter ønske fra
Sampo, der er storaktionær, er det dog sandsynligt, at Topdanmark begynder med udbyttebetalinger senere i år.
Udbytte
Tryg
Genmab
SAS
Topdanmark
Nets
Dong
Nordea
Jyske Bank
ISS
Danske Bank
Pandora
Rockwool
Bang og Olufsen
Alk‐Abelló
William Demant
TDC
Vestas
Novozymes
Lundbeck
Novo Nordisk
GN Store Nord
DSV
FLSmidth
Coloplast
Carlsberg
AP Møller Mærsk
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Chr. Hansen
Figur 6. Udlodning kontra aktietilbagekøb i 2016
Aktietilbagekøb
Kilde: Selskaberne og Sydbank
I en tid, hvor obligationsrenterne er utroligt lave, bliver der per automatik endnu større
fokus på de selskaber, der år efter år kan udbetale høje udbytter. Det giver pengestrømmene fra selskabet et obligationslignende præg – uden at en udbytteaktie dog på nogen
måde kan sammenlignes med en obligation målt på den tilhørende risiko. Investorerne
på jagt efter høje udbytter ser på udlodningen målt i forhold til aktiekursen – den såkaldte yield – eller det vi på dansk kan kalde udbytterente (udbytte pr. aktie/aktiekurs).
Også på det danske aktiemarked har vi en række selskaber, der udmærker sig ved en
meget høj udbytterente, som det fremgår af figur 7.
Figur 7. Udbytterente på det danske aktiemarked
Tryg
Nordea
ISS
Pandora
Danske Bank
Novo Nordisk
Coloplast
TDC
Dong
Rockwool
Vestas
Carlsberg
Jyske Bank
Novozymes
FLSmidth
AP Møller Mærsk
Chr. Hansen
Lundbeck
GN Store Nord
Alk‐Abelló
DSV
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
Anm: Tallene reflekterer forventede helårlige udbytter relateret til regnskabsåret 2016. Kilde: Selskaberne/Sydbank
4/6
Udbyttebetalingerne er på vej ind på investorernes bankkonti over de næste uger, og
bliver udbetalt dagen efter selskaberne har afholdt generalforsamling (se figur 8).
Figur 8. Generalforsamlinger i Sydbanks aktieunivers
Generalforsamling
Selskab
Udbyttebetaling
02-03-2017
08-03-2017
09-03-2017
09-03-2017
14-03-2017
15-03-2017
15-03-2017
16-03-2017
16-03-2017
21-03-2017
22-03-2017
23-03-2017
27-03-2017
28-03-2017
28-03-2017
30-03-2017
30-03-2017
30-03-2017
30-03-2017
04-04-2017
05-04-2017
06-04-2017
DONG Energy
Tryg
TDC
DSV
GN Store Nord
ALK
Pandora
Danske Bank
Nordea
Jyske Bank
Nets
Novo Nordisk
William Demant
A. P. Møller-Mærsk
Genmab
Carlsberg
FLSmidth
Lundbeck
ISS
Topdanmark
Rockwool
Vestas
6,0 kr. pr. aktie
7,2 kr. pr. aktie
1,0 kr. pr. aktie
1,80 kr. pr. aktie
1,15 kr. pr. aktie
5 kr. pr. aktie
9 kr. pr. aktie
9,00 kr. pr. aktie
4,85 kr. pr. aktie
5,5 kr. pr. aktie
0 kr. pr. aktie
4,6 kr. pr. aktie
0 kr. pr. aktie
150 kr. pr. aktie
0 kr. pr. aktie
10 kr. pr. aktie
6,00 kr. pr. aktie
2,45 kr. pr. aktie
7,7 kr. pr. aktie
0 kr. pr. aktie
18,8 kr. pr. aktie
9,71 kr. pr. aktie
Kilde: Selskaberne og Sydbank
Når udbytterne bliver indbetalt på bankkontoen bliver der brug for fintænkning i forhold
til, hvordan de udloddede midler skal geninvesteres. Vores aktuelt bedste bud på købsmodne aktier fremgår af anbefalingsoversigten herunder. Vi håber, at den er brugbar
som inspiration til geninvestering af udbytterne.
Figur 9. Sydbanks aktieanbefalingsoversigt
Køb
Hold
Sælg
Danske Bank
Jyske Bank
Pandora
Vestas
A. P. Møller Mærsk
DSV FLSmidth
Nordea
Rockwool
SAS
Bang & Olufsen
Carlsberg
Genmab
GN Store Nord
H. Lundbeck
Novo Nordisk
Novozymes
Topdanmark
ALK‐Abelló
Chr. Hansen Coloplast
ISS
Nets
Tryg
DONG Energy
TDC
William Demant
Cykliske aktier
Defensive aktier
Kilde: Sydbank
5/6
Almindelige oplysninger om udarbejdelse af analyser i Sydbank
Denne analyse er udarbejdet af Sydbanks aktieanalyseafdeling, som er en del af Sydbank Markets, en forretningsenhed i Sydbank. Sydbank er under tilsyn af Finanstilsynet. Sydbank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på
objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter aktieanalyseaktiviteterne i Sydbank.
Finansielle modeller og metoder anvendt i denne analyse
De anbefalinger og holdninger, der udtrykkes i denne analyse er dannet på basis af en kombination af Discounted Cash Flow-analyse, branchekendskab, peer-group
multipel analyse samt selskabsspecifikke og markedstekniske elementer (begivenheder der påvirker både selskabets finansielle og driftsmæssige profil). Analysens omsætnings- og indtjeningsestimater (markeret med E efter det angivne årstal) er baseret på segmenterede modeller under anvendelse af subjektive vurderinger af relevante
fremtidige markedstendenser og konjunkturforventninger. De heraf fremkomne resultater er samlet i en værdiansættelsesmodel, som også tager højde for den seneste
udvikling i historiske rapporter. Endvidere tages der højde for selskabets egne samt konkurrerende selskabers forventninger. Analysen er udarbejdet på grundlag af information fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Primære kilder: Selskaberne, deres konkurrenter, leverandører og kunder.
Risikovurdering og følsomhed
En vurdering af de væsentligste risikoforhold og en kategorisering af risikoen (lav, middel eller høj) i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne til denne analyse,
herunder en følsomhedsanalyse, er gengivet i de seneste udsendte Aktienyt på de omhandlede selskaber. Heraf fremgår ligeledes en vurdering af selskabets konkurrenceposition, som scores på en skala fra 1 til 5, hvor en høj score er ensbetydende med en stærk konkurrenceposition. De anførte risikofaktorer og følsomhedsanalysen kan
dog ikke anses for at være udtømmende.
Valutakursrisiko
Såfremt aktiekursen er noteret i en anden valuta end danske kroner kan valutakursudsving påføre investorer tab eller gevinst.
Interessekonflikter. Denne investeringsanalyse har ikke været forelagt de omhandlede selskaber forud for analysens offentliggørelse.
Planlagte opdateringer af analysen
Denne analyse planlægges opdateret løbende i kombination med andre Sydbank-publikationer som blandt andet ’Investering’.
Anbefalingsstruktur
Inden for det seneste kvartal har Sydbank haft investeringsanbefalinger på 27 selskaber. Fordelingen af anbefalinger fremgår nedenfor under ”Fordeling af anbefalinger”.
Betydningen af anbefalingerne på selskabsniveau fremgår nedenfor under kursudvikling.
På selskabsniveau:
Anbefaling
Køb
Hold
Sælg
Kursudvikling
Bedre end gennemsnittet af virksomheden i kategorien
På linje med gennemsnittet af virksomheder i kategorien
Dårligere end gennemsnittet af virksomheder i kategorien
Tidshorisont
12 måneder
12 måneder
12 måneder
Fordeling af anbefalinger
40,7%
44,4%
14,8%
Vi opdeler virksomhederne i to kategorier - cykliske og defensive aktier. Køb betyder således, at aktien vil klare sig relativt bedre end de øvrige selskaber i kategorien.
Hold betyder, at aktien vil klare sig på linje med de øvrige selskaber i kategorien. Endelig betyder sælg, at vi forventer, at aktien vil klare sig dårligere end de øvrige aktier i
kategorien. Eventuelle ændringer i anbefalingen i forhold til den seneste anbefaling på selskabet fremgår af denne analyse.
Anbefalingsoversigt:
Køb
Hold
Sælg
Danske Bank
Jyske Bank
Pandora
Vestas
A. P. Møller Mærsk
DSV FLSmidth
Nordea
Rockwool
SAS
Bang & Olufsen
Carlsberg
Genmab
GN Store Nord
H. Lundbeck
Novo Nordisk
Novozymes
Topdanmark
ALK‐Abelló
Chr. Hansen Coloplast
ISS
Nets
Tryg
DONG Energy
TDC
William Demant
Cykliske aktier
Defensive aktier
For en uddybning af alle anbefalinger samt en historisk anbefalingsoversigt for selskabet henviser vi til www.sydbank.dk/investering/analyser/aktier.
HU
UH
Denne investeringsanalyse henvender sig til Sydbanks kunder og må ikke uden Sydbanks udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Sydbank påtager sig intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.
Anbefalinger i analysen er udtryk for bankens generelle holdning og kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger. Anbefalinger kan medtages i forbindelse
med rådgivning i Sydbank, hvor tillige kunders individuelle forhold skal indgå.
Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Hverken historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden i materialet kan anvendes som pålidelig
indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Et afkast og/eller en kursudvikling som beskrevet i dette materiale kan blive negativ. Hvor oplysningerne er baseret på
bruttoafkast, vil gebyrer, provisioner og andre omkostninger kunne medføre, at afkastet bliver lavere end anført i materialet. Hvor materialet oplyser om den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og at reglerne i
øvrigt kan ændre sig fremover.
I analysen nævnes aktier, som har risikomærkningen gul. Risikomærkningen gul betyder, at når der investeres i aktier, er der risiko for, at det investerede beløb kan
tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue.
Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter.
Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af anbefalinger i
analysen.
Sydbank eller bankens medarbejdere kan besidde finansielle instrumenter omhandlet i analysen.
Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, cvr. nr. 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø.
Sydbank A/S er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø.
6/6