Forslag 2 - pkt. 5a - Bestyrelsens sammensætning

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
HK Stat Hovedstadens generalforsamling den 2. marts 2017
Forslag 2 – Dagsordenens punkt 5a
Bestyrelsens sammensætning
Antal bestyrelsesmedlemmer
Det foreslås, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 11 til 9 personer (inkl. et bestyrelsesmedlem
fra Bornholm).
Ændringen sker med reducering af 1 person i 2017 og 1 person i 2018.
Politiske tiltag og ændringer sker i stigende takt hurtigere og hurtigere. Derfor er der brug for en bestyrelse,
som hurtigt kan samles, som løbende kan give input til bestyrelsens dagsorden og til det daglige faglige arbejde.
Samtidig har medlemmerne fået mere og mere travlt, og det viser sig, at det derfor er blevet sværere at få
samlet en stor bestyrelse, som er beslutningsdygtig.
Det foreslås derfor, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 11 til 9 personer (inkl. et bestyrelsesmedlem fra Bornholm). Til gengæld bliver der løbende oprettet ad hoc arbejdsgrupper, hvor medlemmerne inviteres ind til at arbejde med forskellige målrettede projekter.
Hvis forslaget vedtages, forventes et mere kontinuerligt og effektivt bestyrelsesarbejde, hvor bestyrelsen i
højere grad er med til at sætte den politisk faglige dagsorden.
Forslagsstiller: HK Stat Hovedstadens bestyrelse, der indstiller forslaget til vedtagelse.