Dagsorden

HK Stat Hovedstadens
generalforsamling
Torsdag den 2. marts 2017 kl. 16.30
Dørene åbnes kl. 16.00
HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, Rund mødesal
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
Godkendelse af forretningsorden
Valg af dirigenter
Valg af stemmeudvalg
Bestyrelsens beretning
Indkomne forslag
a
HK Stat Hovedstaden
b
HK Hovedstadens repræsentantskabsgeneralforsamling
c
HK/Danmarks kongres den 23. – 25. oktober 2017
6.
Valg
a
b
HK Stat Hovedstaden
Næstformand for 2 år
4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år
c
d
HK Hovedstaden
1 bestyrelsesmedlem for 2 år og 2 suppleanter for 1 år
10 repræsentantskabsmedlemmer for 2 år og 10 suppleanter for 1 år
e
7.
HK/Danmarks kongres
13 delegerede og 5 suppleanter
Eventuelt
Valg og forslag til HK/Danmarks A-kasse delegeretmøde 20. november 2017
1.
2.
3.
4.
Valg af dirigenter
Valg af stemmeudvalg
Behandling af forslag
Valg af 4 delegerede og 3 suppleanter til A-kassens delegeretmøde
HK Stat Hovedstaden
Ulla Moth-Lund Christensen
Formand
Kirsten Fletgaard
Næstformand