Læs mere her

Folkekirkens Nødhjælp
Sogneindsamling
Søndag den 12. marts 2017.
Denne søndag er der igen mange frivillige indsamlere ude i
Gosmer, Halling og Hov.
Vores logo betyder helt enkelt: ”Folkekirkens Nødhjælp skaffer
ikke kun en sulten mand en fisk, men også en fiskestang og
retten til at fiske i søen, hvor han bor.”
I al vores arbejde indgår ”hjælp til selvhjælp”, så projekterne
bærer sig selv, når vi rejser hjem.
Når vi hjælper de allermest udsatte, hæver vi levestandarden i
et helt område, så færre sulter, flere kommer i skole og færre
må flygte.
Jeg håber, vore indsamlere vil blive mødt med velvilje, og at
man vil føle, at vi er med til at give verdens mest udsatte et
løft, både for deres egen skyld, men også for at få en mere
robust verden for os alle på sigt.
Sidste år indsamlede vi i vores sogn 13.600 kr. Det ville være
dejligt med et lignende resultat i år!
Venlig hilsen Jeanne Laursen
Leder af sogneindsamlingen i Gosmer/Halling Sogn.
Markedsplads i Malavi
I samarbejde med Grundfos har Folkekirkens Nødhjælp opsat
en soldrevet vandpumpe, så disse kvinder har nu mangedoblet
deres høst af bl.a. tomater, kartofter og løg.