Renset hvede Korndel i GuldGryn er renset hvede. Urenheder i form

Renset hvede
Korndel i GuldGryn er renset hvede. Urenheder i form af sand, støv, ukrudtsfrø, avner m.m. renses
delvist fra i kornrenseren. Disse urenheder kan i våde høstår udgøres af en større andel af avner
og halm og forventningen er, at der vil være flere toksiner og mikroorganismer i denne fraktion.
Renset hvede øger således sandsynligheden for ”godt” korn til grisene.