BILAG 1

BILAG 1
Kort 1: Oversigtskort over området. Krydsningerne af vandløb er markeret med rød stjerne.
Kort 2: Kort over området, placering af krydsningerne er markeret med blå streg ved matr. nr. 57c.