invitationen i pdf-format - Bech

Bech-Bruun Academy
INVITATION
Optimér din styring
af komplekse kontrakter
I samarbejde med rådgivningsog konsulentvirksomheden
Gestion inviterer vi til seminar
om kontraktstyring. Vi sætter
fokus på, hvordan du proaktivt kan optimere styringen
af komplekse kontrakter i
hverdagen, så du får et samlet
overblik over alle forpligtelser
og rettigheder og dermed
sparer tid og ressourcer samt
sikrer dine rettigheder.
Kontraktstyring er en vigtig disciplin
for alle virksomheder og offentlige
myndigheder. På dette seminar får du
input til at forbedre interne processer
i forbindelse med kontraktstyring og
et overblik over de mange forskellige
forpligtelser og opgaver, så du nemmere kan navigere rundt og optimere
din daglige kontraktstyring.
Vi stiller skarpt på:
Den juridiske ramme
Ofte bruges der mange ressourcer på
at forhandle komplekse kontrakter,
og naturligvis er indholdet væsentligt.
Men den praktiske gennemførelse af
og opfølgning på kontrakten er faktisk
ligeså afgørende. Vi gennemgår de
juridiske regler, der medfører, at
kontraktstyring bør prioriteres mindst
ligeså højt som selve kontrakten.
Operationalisering
Vi ser på, hvordan du styrer komplekse kontrakter, hvad der skal følges op
på og hvem, der skal følge op. Fx er
det vigtigt at gennemgå kontrakten
grundigt, så parternes rettigheder
og forpligtelser synliggøres, og der
efterfølgende kan opstilles en række
opfølgningspunkter.
Opfølgning
Vi kommer ind på, hvordan du
bedst muligt følger op på komplekse
kontrakter i hverdagen. Vi ser på,
hvordan du indsamler indberetninger
fra relevante aktører og via statusrapporter kan udarbejde dokumentation.
Issues og tvister
Vi gennemgår, hvordan issues og
tvister kan identificeres og håndteres
proaktivt, så de ikke udvikler sig, men
hurtigt bliver afdækket og løst. Vi
ser også på, hvilke mekanismer der
kan anvendes for at finde en løsning
kombineret med dokumentation og
operationalisering af forløbet.
Undervisningen tæller tre lektioner i
den lovpligtige efteruddannelse for
advokater og advokatfuldmægtige
og henvender sig til in-house jurister,
contract managers og andre, der
beskæftiger sig med kontrakter.
Vi glæder os til at se dig.
Undervisere
Ole Nørgaard
Partner · Commercial Contracts
Niels M. Andersen
Partner · Commercial Contracts
Mikkel Friis Rossa
Partner · Commercial Contracts
Peter M. Bundgaard
Gestion Consulting A/S
Thomas Richard Søefeldt
Gestion Consulting A/S
Tid og sted
27. marts 2017 kl. 9.00-12.00
Langelinie Allé 35, 2100 København Ø
29. marts 2017 kl. 9.00-12.00
Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.
Der er registrering og kaffe fra kl. 8.30.
Tilmelding
Tilmeld dig senest den 20. marts 2017
via www.bechbruun.com/calendar. Det er
gratis at deltage. Oplever vi stor interesse
for dagen, vil Bech-Bruuns klienter og
samarbejdspartnere blive prioriteret.
Parkering
Vi har et begrænset antal parkeringspladser til rådighed, men det er muligt at
parkere på Langelinie Allé mod betaling.