Indkaldelse til generalforsamling i LLO Næstved afd., Grønnegade 9

Indkaldelse til generalforsamling i
LLO Næstved afd., Grønnegade 9,
den 3. april 2017 kl. 18.00
Følgende punkter er på dagsordenen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetæller
Formandens beretning
Fremlæggelse af årsregnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
På valg er:
a. Maria Sønder
b. Marianne Berg
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til Karl-Erik Rasmussen på
[email protected] senest d. 24. marts.
Hilsen
Karl-Erik Rasmussen
Formand LLO Næstved afd.
Grønnegade 9
4700 Næstved