Kære klubformand i 2-hk

Kære klubformand i 2-hk
Nu får alle jeres medlemmer et medlemslogin til DSU.
Login kan bruges til at vedligeholde ens egne grunddata, så som adresse, telefonnummer og
mailadresse, billede. Ratingtallet er desværre ikke omfattet! Man kan også deltage i forskellige
afstemninger.
Håber I er behjælpelig med at få jeres medlemmer til at angive deres mailadresser.
Gå ind på Dansk Skak Unions hjemmeside og videre
til klubbens rating liste. Her kan man trykke på sit
navn. Har man ikke tidligere angivet sin mailadresse,
vil dette grønne link være synlig.
På forhånd tak
Bestyrelsen 2-hovedkreds