Skadedyrsbekæmpelse

Ejendomsservice 2017
Skadedyrsbekæmpelse
Skadedyr i ejendomme:
Arter og skade
Skadedyr i ejendomme:
Problemløsning
AMU-mål: 47064
Opstartsdato: 29/5
Varighed: 3 dage
AMU-mål: 47065
Opstartsdato: 31/5
Varighed: 2 dage
Igennem kurset bliver du i stand til at
overskue hvilke insekter, mider og andre
hvirvelløse dyr, pattedyr og fugle, der
kan være mulige skadedyr i ejendommen. Du får desuden en forståelse for
dyrenes valg af levesteder og føde, og
ikke mindst hvad dette betyder for deres
potentiale som skadedyr i ejendommen.
Dette kursus lærer dig at forstå og anvende principper og metoder i integreret
forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr (også kendt som IPM – Integrated
Pest Management). Kurset gør dig i
stand til at anvende samt rådgive andre i
brugen af ikke-kemiske metoder til forebyggelse og bekæmpelse (fx fælder og
andre mekaniske/elektriske apparater til
mus, rotter og insekter). Derudover får
du viden om hensigtsmæssig brug af kemiske bekæmpelsesmidler.
Kurset giver dig en viden, så du kan
identificere de vigtigste arter på grundlag af selve dyret eller på grundlag af
spor, som det har efterladt. Igennem dit
kendskab til skadedyr lærer du endvidere identificere de steder i ejendommen,
hvor det er specielt vigtigt at være opmærksom, og hvor forebyggende tiltag
vil være relevante.
Tilmelding, ansatte og virksomheder:
www.efteruddannelse.dk
(søg på AMU mål)
Tilmelding, ledige:
www.amunordjylland.dk
Kursusadresse
AMU Nordjylland,
Sofievej 61,
9000 Aalborg
Økonomi
Der er lovbestemt deltagerbetaling.
Der kan søges uddannelsesgodtgørelse
efter gældende regler.
Tilmelding
Kontakt Thomas Harlyk
på tlf. 9633 2601 eller via mail:
[email protected]
Kurset sætter desuden fokus på, hvordan du kan orientere dig på etiketter til
relevante bekæmpelsesmidler. Derudover lærer du at finde de nødvendige
oplysninger om anvendelse, dosering og
sikkerhedsmæssige forholdsregler.
Sofievej 61 | 9000 Aalborg | tlf. 9633 2211
[email protected] | www.amunordjylland.dk
27-02-2017
Efter kurset er du i stand til at gå i konstruktiv dialog med beboere og brugere,
du kan stille krav til den professionelle
skadedyrsbekæmper, og du kan støtte
dig til relevant lovgivning om skadedyr
i håndteringen af et skadedyrproblem.