Se hele jobopslaget HER - Sejs

Forpagtning af
Klub- & Multihuset i Sejs-Svejbæk
Vor nuværende forpagter har efter godt 2 år valgt nye udfordringer, hvorfor vi nu søger
hendes afløser.
Forpagtningen vil omfatte hele Klub- og Multihuset, i form af Klubhusets Cafe, som betjener husets rigtig mange brugere hvor den største bruger er Sejs-Svejbæk Idrætsforening
med pt. 2.054 medlemmer.
Omfattet er også Multihusets 2-3 store selskabslokaler med muligheder for at kunne levere mad m.v. i weekender året rundt.
Forpagteren skal administrere alle husets lokaler, udføre normale pedelfunktioner vedr.
husets drift, samt rengøring alle husets rum, jf. rengøringsplan. Multihuset afregner herfor efter nærmere aftale
Der vil være nogle myndighedskrav, som man skal kunne opfylde. Blandt andet kræves
momsregistrering, godkendelse af veterinærmyndighederne, samt at kunne opnå alkoholbevilling.
Er du servicemindet, fleksibelt indrettet, forsynet med overblik og med lyst til at arbejde
med mennesker er det måske noget for dig. Du vil her få mulighed for at blive selvstændig
med få investeringer, idet der er 2 store godkendte køkkener i huset.
For rette person er der rigtig gode muligheder for at lave en god forretning.
Klub- og Multihuset er i dag områdets absolutte samlings- og mødested for idræt, kultur
og fritidsaktiviteter. Vi bor ca. 4.300 i nærområdet.
Ansøgning sendes til [email protected] - Senest den 24. marts.
Ligesom yderligere oplysninger kan fås på tlf. 4062 6759 hos formanden for
Multihuset i Sejs-Svejbæk
Keld Melgaard Kristensen.