En spejdersommerlejr på Enebærodde, FynSommeren 2016

En spejdersommerlejr på
Enebærodde, Fyn
Sommeren 2016
Historien starter her.. :-)
PÅ EN ØDE Ø SAD EN MEGET ENSOM MAND….
Hans navn var Robinson Crusoe ….
Tiden gik og gik og …..
Masser af opgaver, aktiviteter og andre spændende ting blev foretaget –
mere om det senere (måske)….
… så blev der lavet flaskeposter