Hent som PDF - Danmarks Statistik

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks
januar 2017
Priser og forbrug
28. februar 2017
Nr. 85
Rettet 28. februar 2017 kl. 13.25
Der er desværre konstateret fejl ved offentliggørelsen i tallet for Euroområdet
ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer samt teletjenester i første figur og i
andet afsnit. Tallet var angivet til 2,0 pct., hvor det skulle have været 0,9 pct.
Ændringer er markeret med rødt i teksten.
Dansk inflation ligger fortsat lavere end i EU
I januar var inflationen i Danmark 0,7 pct. I EU var inflationen 1,7 pct., mens den
var 1,8 pct. i euroområdet. Måneden før var inflationen 0,3 pct. i Danmark, 1,2 pct.
i EU og 1,1 pct. i euroområdet. Den lavere inflation i Danmark end i EU skyldes
især lavere priser på teletjenester, tøj og brændstof. Det er især prisstigninger på
brændstof, føde- og drikkevarer, bolig samt restauranter og hoteller der bidrager til
inflationen i EU.
Prisstigning over 12 måneder i Danmark, euroområdet og EU
Inkl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer samt teletjenester
Pct.
2,0
Ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer samt teletjenester
1,5
1,0
0,5
0,0
Euroområdet
Euroområdet
EU
-0,5
EU
Danmark
Danmark
-1,0
2015
2016
2017
2015
2016
2017
Ændret i forhold til oprindelig version med hensyn kurven for Euroområdet i højre figur.
Inflation ekskl. energi, fødevarer og teletjenester
Inflationen fratrukket prisudviklingen på energi og ikke-forarbejdede fødevarer
bruges ofte til at sige noget om den underliggende inflationstakt. Hvis teletjenester,
der har haft en markant anderledes prisudvikling i Danmark i 2016 som følge af
store prisfald på roaming, ligeledes trækkes ud, var den underliggende inflationstakt i januar 0,6 pct. i Danmark, 1,0 pct. i EU og 0,9 pct. i euroområdet.
Inflationen var højest i Belgien
Inflationen i Europa var i januar højest i Belgien med 3,1 pct. Inflationen var lavest
i Island med minus 0,6 pct. og i Irland med 0,2 pct.
Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer dagligt kl. 9.00
Link til denne udgivelse:
www.dst.dk/nyt/22578
© Danmarks Statistik 2017
ISSN 1601 1015
Følg os på Twitter
Stigning i HICP i EU-landene samt Island, Norge og Schweiz. Januar 2016 - januar 2017
3,5
Pct.
3,0
2,5
2,0
Gennemsnit for EU
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
Norge
Schweiz
Island
Belgien
Letland
Spanien
Estland
Litauen
Luxembourg
Ungarn
Tjekkiet
Østrig
Tyskland
Storbritannien
Frankrig
Nederlandene
Sverige
Slovenien
Grækenland
Malta
Polen
Portugal
Italien
Finland
Kroatien
Slovakiet
Danmark
Cypern
Bulgarien
Rumænien
Irland
EU-harmoniseret forbrugerprisindeks, HICP
2016
Vægte
2017
Januar
November
2017
December
Januar
indeks 2015 = 100
EU
Ændring
Dec. 2015 Jan. 2016
- dec. 2016 - jan. 2017
pct.
1.000,0
99,0
100,8
101,3
100,6
1,2
1,7
Euroområdet
Euro-lande:
Belgien
Cypern
Estland
Finland
Frankrig
Grækenland
Irland
Italien
Letland
Litauen
Luxembourg
Malta
Nederlandene
Portugal
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Tyskland
Østrig
705,4
98,7
100,8
101,3
100,5
1,1
1,8
26,7
1,7
1,4
13,4
145,0
16,3
9,9
123,2
1,8
3,2
2,2
0,7
35,8
15,6
5,2
2,6
79,4
197,2
23,9
99,0
97,3
98,9
99,5
99,0
98,3
98,7
98,4
98,6
99,6
98,1
97,1
98,0
98,8
99,2
98,3
97,6
99,1
99,9
102,5
98,5
101,1
100,8
100,6
99,9
99,5
100,7
100,8
101,5
100,8
99,5
100,0
100,7
99,7
100,7
101,0
100,8
101,8
103,0
98,7
101,3
101,1
100,9
100,3
99,4
101,1
101,4
101,9
101,2
99,6
100,3
100,7
99,8
100,3
101,5
101,8
102,6
102,0
97,9
101,6
100,4
100,6
99,8
98,9
99,4
101,5
102,2
100,6
98,5
99,6
100,1
100,1
99,8
100,5
101,0
101,9
2,2
0,1
2,4
1,1
0,8
0,3
-0,2
0,5
2,1
2,0
1,6
1,0
0,7
0,9
0,2
0,6
1,4
1,7
1,6
3,1
0,7
2,8
0,9
1,6
1,5
0,2
1,0
2,9
2,5
2,5
1,4
1,6
1,3
0,9
1,5
2,9
1,9
2,1
Andre EU-lande:
Bulgarien
Danmark
Kroatien
Polen
Rumænien
Storbritannien
Sverige
Tjekkiet
Ungarn
7,9
10,7
6,3
61,4
22,3
138,4
19,9
15,5
12,2
99,4
99,3
98,6
99,4
99,0
99,5
100,0
100,0
99,5
98,4
100,0
99,7
100,0
99,1
101,4
101,7
101,2
101,1
99,1
100,1
99,7
100,5
99,4
101,9
102,3
101,5
101,5
99,8
100,0
99,5
100,8
99,3
101,4
101,5
102,3
101,9
-0,5
0,3
0,7
0,9
-0,1
1,6
1,7
2,1
1,8
0,4
0,7
0,9
1,4
0,3
1,8
1,5
2,3
2,4
•
•
•
99,1
101,6
98,8
99,7
105,5
99,4
99,8
104,9
99,4
98,5
104,5
99,2
-0,1
3,8
-0,2
-0,6
2,9
0,3
Europa udenfor EU
Island
Norge
Schweiz
Mere information: På ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/data/database offentliggør Eurostat foreløbige og endelige tal. EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) for Danmark kan også findes i Statistikbanken på
www.dst.dk/stattabel/221.
Se også mere på emnesiden www.dst.dk/hicp.
Kilder og metoder: HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og
måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz. Se flere
oplysninger om kilder og metoder i statistikdokumentationen og på www.dst.dk/prisindeks.
Næste offentliggørelse: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks februar 2017 udkommer 21. marts 2017.
Henvendelse: Christian Lindeskov, tlf. 39 17 34 35, [email protected]