Menneskelig ydeevne og begrænsning PPL(H)

PPL(H) Menneskelig ydeevne og begrænsning
16 spørgsmål, 30 minutter
Elevsæt:
6026
Masterset:
7130
Tekst7
Spørgsmål 1
point: 1
ID: 21
Hvor stor en del af nutidige havarier med luftfartøjer, siges at være forårsaget af menneskelige
fejl?
a) 75-80% eller derover.
b) 20-25% eller derunder.
c) Under 2%.
d) Omkring 50%.
Tekst7
Spørgsmål 2
point: 1
ID: 12
I 10.000 FT vil iltindholdet målt i procent:
a) være højere end ved havoverfladen.
b) være lavere end ved havoverfladen.
c) afhænge af kabinetrykket.
d) være det samme som ved havoverfladen, nemlig 21%.
Tekst7
Spørgsmål 3
point: 1
ID: 8
Den tid kroppen skal bruge til at nedbryde alkohol:
a) kan forkortes ved at drikke kaffe.
b) forkortes ikke ved indtagelse af kaffe, medicin eller mad.
c) kan forkortes ved at indtage mad.
d) kan forkortes ved at indtage håndkøbsmedicin.
PPL(H) Menneskelig ydeevne og begrænsning
Side 1 af 6
Tekst7
Spørgsmål 4
point: 1
ID: 15
Når piloten først har taget en beslutning:
a) kan der være en tendens til at udelukke fakta der kan anfægte beslutningen. Dette kan
medføre, at der ikke tages en ny og bedre beslutning, selv om det måtte være nødvendigt.
b) bør den kun ændres, hvis mindst to af hinanden uafhængige informationer kan begrunde
en ændring.
c) bør den kun ændres, hvis mindst tre af hinanden uafhængige informationer kan begrunde
en ændring.
d) er det bedst at følge den uanset hvad.
Tekst7
Spørgsmål 5
point: 1
ID: 23
Nonverbal kommunikation:
a) må under ingen omstændigheder anvendes i et cockpit.
b) er den eneste form for kommunikation der bør anvendes i et cockpit.
c) kan gøre det lettere at forstå den verbale komunikation.
d) anvendes aldrig samtidig med den verbale kommunikation.
Tekst7
Spørgsmål 6
point: 1
ID: 16
Du flyver i et mindre luftfartøj. Efter at have fløjet i 20 minutter, oplever du hovedpine,
svimmelhed og kvalme.
Hvad kan symptomerne skyldes?
a) Du kan være forgiftet med kulilte fra motoren. Det er ubehageligt, men det er ikke farligt
for kroppen, og der er ingen grund til at træffe specielle forholdsregler for resten af
flyvningen, så længe du blot flyver under 10.000 FT.
b) Du hyperventilerer pga. for meget ilt i kroppen. Du bør trække vejret i en plastikpose. Hvis
det ikke fjerner symptomerne, skal du lande så hurtigt som muligt.
c) Du hyperventilerer pga. manglende ilt i kroppen. Du bør flyve ned i en lavere højde og
åbne vinduer og luftindtag for at få frisk luft.
d) Du kan være forgiftet med kulilte fra motoren. Du bør derfor slukke for kabinevarmen,
åbne vinduer og luftindtag for at få frisk luft, og lande så hurtigt som muligt.
PPL(H) Menneskelig ydeevne og begrænsning
Side 2 af 6
Tekst7
Spørgsmål 7
point: 1
ID: 17
Hvad skal du bl.a. være opmærksom på, ved landing på en plads med en markant bredere bane,
end du er vant til?
a) Du kan få en fornemmelse af, at du ligger højere end du faktisk gør og derved komme til at
udføre en for lav anflyvning.
b) Du kan få en fornemmelse af, at du ligger højere end du faktisk gør og derved komme til at
udføre en for høj anflyvning.
c) Du kan få en fornemmelse af, at du ligger lavere end du faktisk gør og derved komme til at
udføre en for lav anflyvning.
d) Du kan få en fornemmelse af, at du ligger lavere end du faktisk gør og derved komme til at
udføre en for høj anflyvning.
Tekst7
Spørgsmål 8
point: 1
ID: 359
Hvilket element er mest væsentligt for at sikre, at din kommunikation bliver forstået?
a) Kryptering.
b) Dekryptering.
c) Feedback (tilbagemelding).
d) Synkronisering.
Tekst7
Spørgsmål 9
point: 1
ID: 11
Hvilken af nedenstående menneskelige funktioner påvirkes mest, hvis der er mangel på ilt?
a) Nattesynet.
b) Berøringsfølelsen.
c) Det motoriske apparat, fx koordinationen af bevægelse.
d) Hørelsen.
PPL(H) Menneskelig ydeevne og begrænsning
Side 3 af 6
Tekst7
Spørgsmål 10
point: 1
ID: 19
På en flyvetur indtræffer en masse små og store fejl, fx en forkert tilbagelæsning af QNH, forkert
indstilling af transponderkode, forkert anvendelse af karburatorforvarmeren osv.
Hvilken påstand er mest korrekt?
a) Fejl kan helt undgås, hvis piloten er meget erfaren.
b) Den mindre erfarne pilot vil altid lave flere fejl end den meget erfarne.
c) Uanset hvor erfaren en pilot er, vil små eller store fejl kunne opstå under enhver flyvning,
men normalt opdages og rettes fejlene inden der opstår alvorlige følgevirkninger.
d) Næsten alle fejl udvikler sig til alvorlige situationer, der ofte medfører havari.
Tekst7
Spørgsmål 11
point: 1
ID: 362
En person der har dykket ved hjælp af luft fra flasker (scuba-diving), bør:
a) indånde 100% ilt i mindst en time inden flyvning foretages.
b) indånde 100% nitrogen i mindst en time inden flyvning foretages.
c) afstå fra at flyve i 1 time, hvis dykket var ned til 10 meters dybde, og i 2 timer hvis
dykningen var ned til mere end 10 meters dybde.
d) afstå fra at flyve i 12 timer, hvis dykket var ned til 10 meters dybde, og i 24 timer hvis
dykningen var ned til mere end 10 meters dybde.
Tekst7
Spørgsmål 12
point: 1
ID: 20
Op til omkring hvilken højde kan personer der ikke ryger, normalt opholde sig i længere perioder,
uden at opleve alvorlige symptomer på iltmangel?
a) 10.000 FT.
b) 36.000 FT.
c) 6.000 FT.
d) 1.000 FT.
PPL(H) Menneskelig ydeevne og begrænsning
Side 4 af 6
Tekst7
Spørgsmål 13
point: 1
ID: 7
point: 1
ID: 13
Respirationen (åndedrætsfunktionen) reguleres primært af:
a) indholdet af iltmolekyler i de røde blodceller.
b) indholdet af iltmolekyler i de hvide blodceller.
c) det omgivende atmosfæriske lufttryk.
d) indholdet af kuldioxid i blodet.
Tekst7
Spørgsmål 14
Hvad er korrekt med hensyn til anvendelsen af checklister i forbindelse med flyvning?
a) Checklister bør altid anvendes. De hjælper piloten til at udføre procedurer i en korrekt
rækkefølge, og medvirker til at sikre, at alle nødvendige handlinger udføres.
b) Det er ikke nødvendigt at bruge tid på checklister, hvis man er en erfaren pilot, og har et
godt kendskab til det pågældende luftfartøj.
c) Det er kun nødvendigt at anvende checklister i forbindelse med nødsituationer.
d) De mest betydningsfulde punkter på en checkliste er normalt placeret i starten af den.
Tekst7
Spørgsmål 15
point: 1
ID: 18
Hvis kroppen under flyvning udsættes for tilstrækkelig negativ G-kraft, sker følgende:
a) Blodet strømmer op i kroppens øvre del og blodtilførslen til hjernen reduceres.
b) Blodet strømmer op i kroppens øvre del og blodtilførslen til hjernen øges.
c) Blodet strømmer ned i kroppens nedre del og blodtilførslen til hjernen øges.
d) Blodet strømmer ned i kroppens nedre del og blodtilførslen til hjernen reduceres.
PPL(H) Menneskelig ydeevne og begrænsning
Side 5 af 6
Tekst7
Spørgsmål 16
point: 1
ID: 10
Under nedgang vil volumen af gasserne i mave- og tarmsystemet:
a) blive større.
b) blive mindre, da gasserne bliver delvist optaget i kroppens væv og blod.
c) blive mindre.
d) være uændret.
PPL(H) Menneskelig ydeevne og begrænsning
Side 6 af 6