Holdbare køer - Dansk Holstein

28‐02‐2017
Holdbare køer
Mælkeproducent Renè Søndergaard
Bedsted Thy
Renè,Tina, Katrine, Hjalte og Bjarke
Kaj,John og Valentin
1
28‐02‐2017
1998: Omlagt til økologi
2004: 100 køer i dybstrøelse
2007: 130 køer i sengebåse
med sand 2 lely A3
2014: 170 køer 3 lely A4
Kvier flyttet til
lejet ejendom
2
28‐02‐2017
Fra kalv
Fra ko
Lækker seng
at ligge i
ko
kode 60
Noget lækkert
foder
Omsorg,
fred og ro
Management
3
28‐02‐2017
Hvad har vi gjort for køerne ?
 Råvarer i støb
 Ny klovboks
 3 gange malkning
 Ny drivvej
 Sand i båsene
 Klovvasker i robotter
 Kløkoste
 Kamera overvågning
 Højtrykskøling
Er der forskel ?
Alle konventionelle HOL
4
28‐02‐2017
Afgangsårsag
Indberetning af afgangsårsag
Bruge afgangsårsagerne til
finde ud af, hvorfor du sætter
dine køer ud
Yverlidelser
Klov/lemmer
Yverets eksteriør
5
28‐02‐2017
Avl
Avlsstrategi
 Mere fokus på yver
 Insemineringsplan fra Viking
”Som vi plejer”
 Ca. 25 % udskiftning
 35 % Kødkvæg til dem med lavt NTM
6
28‐02‐2017
Har vi så flyttet os ?
Sammenfatning
 Få tjek på afgangsårsager
”Og prøv at gøre noget ved det”
 Se koen som en top atlet
 Højere ydelse kræver bedre forhold for koen
 Det kommer ikke på et år, det tager tid
7
28‐02‐2017
Tak for jeres opmærksomhed
8