Husk generalforsamling d. 26. februar kl. 12. Indbydelse findes her

Generalforsamling i Sydjydsk Buejægerlaug 2017
Indbydelse til generalforsamling i Sydjydsk buejægerlaug søndag d. 26. februar 2017.
Der startes med gule ærter kl. 12.00 og derefter generalforsamling.
Foreningen er vært for dagen.
Tilmelding tilmelding til Egon senest mandag d. 15. februar. Tlf. 2027 7781. Email
[email protected] Det er vigtigt aht. bespisningen.
Dagsorden:
- Valg af dirigent
- Formandens beretning
- Kasserens beretning
- Valg af bestyrelse. På valg er: Jens Thyssen og Ole Mathiasen
- Valg af suppleanter. På valg er Henrik Hedegaard Madsen og Michael Beier
- Valg af revisor
- Indkomne forslag
- Eventuelt
Der er tradition for at nogle møder ved 10-tiden og går en tur på banen. Alle er velkomne.
Det er vigtigt at meddele ændringer i telefonnr, adresse samt e-mail til kasserer Anders
Christensen på e-mail [email protected]
Med Venlig Hilsen
Egon