Generalforsamling i Lejernes LO Randers/Djursland

Generalforsamling i Lejernes LO Randers/Djursland
(omfatter medlemmer i de 3 kommuner Randers, Norddjurs og Syddjurs)
Onsdag den 22. marts 2017 kl.19.00
Sted: Ebeltoft Bibliotek, Vestervej 17, 8400 Ebeltoft
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Godkendelse af dagsorden
3.
Beretning ved formand Henrik Søgaard.
4.
Regnskab og budget ved kasserer Dorthe Kruse.
5.
Fastsættelse af kontingent( Nye kontingentgrupper)
6.
Indkomne forslag (sendes til [email protected] inden d. 12. marts).
a.
Forslag: Ændring af vedtægter
7.
Valg: Bestyrelsesmedlemmer: På valg: Vibeke Ulriksen (modtager genvalg)
På valg: Kim Kjeldsen (modtager ikke genvalg)
Valg af kasserer:
På valg er Dorthe Kruse(modtager genvalg)
Valg af 1. Suppleant
Valg af 2. Suppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant
Valg af delegerede til Regions generalforsamling i 2. kvartal.
8.
Eventuelt.
INFO: Adgang til samt taleret og stemmeret på generalforsamlingen har individuelle medlemmer
og repræsentanter for de tilsluttede foreninger der har betalt kontingent og ikke er i restance.
Generalforsamlingen gennemføres iht. foreningens love og vedtægter.