Brev til aktionærerne

Genmab A/S
Bredgade 34E
1260 København K
Danmark
Tlf. +45 7020 2728
Fax +45 7020 2729
www.genmab.com
CVR nr. 2102 3884
27. februar 2017
Kære aktionær
Hermed fremsendes en invitation til at deltage i Genmab A/S’ årlige generalforsamling, som afholdes
Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 14.00 på
Tivoli Hotel & Congress Center
Arni Magnussons Gade 2-4
1577 København V
På den årlige generalforsamling vil De kunne høre om de mange resultater, som Genmab opnåede i 2016. Sidste år blev
endnu et stort år for DARZALEX® (daratumumab). De amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) godkendte DARZALEX
som monoterapibehandling af recidiverende/refraktær myelomatose i slutningen af 2015, og i 2016 fik vi også godkendt
DARZALEX i Europa. Vores samarbejdspartner Janssen har gjort en stor indsats i forhold til at bringe DARZALEX på
markedet, hvilket har ført til en nettoomsætning på hele USD 572 mio. for det første fulde år på markedet. Der blev i
august indsendt supplerende registreringsansøgninger i USA og Europa om at kombinere DARZALEX med andre
standardbehandlinger af myelomatose, og FDA i USA godkendte ansøgningen i november. Vi ser med spænding frem til
resultatet af myndighedernes gennemgang i Europa. Den kliniske udvikling af daratumumab fortsætter også med
hastige skridt, og der er offentliggjort eller påbegyndt mange nye studier med daratumumab til behandling af
myelomatose, andre blodkræftformer og solide tumorer.
I 2016 opnåede vi også fremskridt med vores første markedsførte antistof – Arzerra® (ofatumumab) – samt med vores
første antistofkonjugat under udvikling, tisotumab vedotin. Arzerra blev godkendt i to nye CLL-indikationer i USA i 2016
og én ny indikation i Europa. Vores samarbejdspartner, Novartis, indledte også to store fase III studier med den
subkutane formulering af ofatumumab til behandling af recidiverende multipel sklerose. Vi fortsatte også den videre
kliniske udvikling af tisotumab vedotin i solide tumorer, hvor to fase I/II studier er igangværende, og der blev
præsenteret lovende tidlige præliminære data på vores kapitalmarkedsdag. Vi har også påbegyndt klinisk fase I/II
udvikling af et andet antistofkonjugat, HuMax®-AXL-ADC, til behandling af solide tumorer.
I hele 2016 fastholdt vi vores fokus på et robust panel af prækliniske projekter og har udvalgt to programmer –
DuoBody®-CD3xCD20 og HexaBody®-DR5/DR5 – som vil blive udviklet frem mod kliniske studier i 2017. Vi er fortsat på
udkig efter samarbejdspartnere til vores egenudviklede teknologier og indgik en ny kommerciel aftale med Gilead
Sciences, Inc. for vores DuoBody teknologi.
2016 var et helt fantastisk år for Genmab, og jeg ser meget frem til at beskrive vores fremskridt yderligere på
generalforsamlingen. Såfremt De ikke har mulighed for at deltage, håber jeg, De vil returnere den vedlagte fuldmagt
eller vælge at brevstemme. Tak for Deres fortsatte støtte.
Med venlig hilsen
Genmab A/S
Jan van de Winkel, ph.d.
President & Chief Executive Officer