Indbydelse - DcH

DcH – Vejen indbyder til dobbelt
landsdækkende agility stævne
d. 24-25 juni 2017
Sted:
DcH Vejens træningsplads
Koldingvej 30E
6600 Vejen
Tid:
Velkomst kl. 08.00
Banegennemgang kl. 08.15
Første start kl. 08.30
Klasser:
Agility Åben + 1 + 2 + 3
Spring Åben + 1 + 2 + 3
Junior og Senior
Der løbes på 2 baner med elektrisk
tidstagning.
Kantinen:
Åbent begge dage fra kl. 07.00
Morgenmad
Sandwich
Pølse m. Brød
Pastasalat
Kaffe/kage
Kaffe hele dagen
25 kr.
25 kr.
20 kr.
25 kr.
10 kr.
25 kr.
Program:
Kan hentes på vores hjemmeside et par
dage før stævnet.
www.dch-vejen.dk
Dommere:
Jørn Elsberg, Per Vestergaard, Gert
Bruus og Jim Hempel
Pris pr. Dag:
90 kr. For første start
30 kr. For efterfølgende løb
Senior + junior 20 kr. Pr. start
Betaling:
Reg: 9421
Kontonr: 6887934671
Senest d. 16-06-2017
HUSK tydeligt navn og medlemsnr.
Camping:
75 kr. Med strøm
50 kr. Uden strøm
Send mail til [email protected] hvis
man ikke ønsker strøm.
HJÆLP:
Er der nogen, der har mulighed for at
give en hånd med som hjælper så
kontakt Anni på nedenstående mail J
Mail: [email protected]
Yderlige informationer:
Kontakt Rikke Lyth på mail
[email protected]
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig
weekend J
Fællesspisning
Lørdag aften holder vi fællesspisning. Hvis det er muligt vil der blive
lavet et lille Sankt Hans bål efter spisning.
Menu: Helstegt pattegris m. Tilbehør
Pris pr. Kuvert 100 kr.
Bestilling og betaling skal ske ved tilmelding