Unge Synger Klassisk 2017-

Til Kultur- og Fritidsudvalget
Ansøgning om støtte til
Unge Synger Klassisk 2017
Gl. Rådhusvej 13
2750 Ballerup
Tlf: 4477 3222
www.ballerupmusikskole.dk
September 2016/anle
[email protected]
Annette Lessél
Ballerup Musikskoles landsdækkende
Klassiske sangerdyst lørdag d. 25. februar 2017.
Foto fra Unge Synger Klassisk 2016 – præmieoverrækkelsen.
Beskrivelse
Musikskolen ønsker for 10. gang at gennemføre Unge Synger Klassisk i Ballerup.
Den klassiske sang er et af Musikskolens fokusområder, og vi er med til på landsplan at gøre en forskel for
denne genre og samtidig markere Ballerup som kulturbærende kommune.
Sangerdysten henvender sig til unge i aldersgruppen 13-22 år fra hele landet, og indbydelsen sendes bl.a.
til alle Musikskoler og Musikkonservatorier i hele Danmark, til Sydsveriges musikkonservatorier og universiteter samt via netværk og Facebook mv.
Konkurrencen vil igen have højt kvalificerede dommere, og arrangementets protektor er den anerkendte
operasanger Ditte Højgaard Andersen.
Konkurrencen giver de unge sangere en mulighed for at få afprøvet deres klassiske talent foran et publikum, hvor de bliver bedømt af dygtige og erfarne dommere.
Der dystes om pengepræmier til bedste sangere indenfor 2 alderskategorier. Deltagerne skal som tidligere
synge en dansk romance, sang, ballade (eks. Heise, Carl Nielsen, Holmboe). Kommer deltageren fra Sverige kræves en svensk sang.
Desuden skal hver deltager synge en udenlandsk lied/sang/arie på originalsproget (eks. Schubert, Brahms,
Mozart).
Ballerup Musik- og kulturskole, Gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup, [email protected], www.ballerupmusikskole.dk
Alle deltagere får efterfølgende en skriftlig udtalelse af dommerpanelet.
Der er gratis adgang til arrangementet, og det vil være muligt for publikum at ”komme og gå” dagen igennem og på den måde vælge, om man vil opleve hele arrangementet eller blot høre et eller flere indslag.
Musikskolens dygtige orkestre
Imens dommerne voterer, vil nogle af Musikskolens dygtigste orkestre underholde publikum.
Protektor
Operasanger Ditte Højgaard Andersen har sagt ja til at fortsætte sit protektorat for Unge Synger Klassisk.
Præmieoverrækkelse
Vi håber, at kunne fortsætte traditionen med at Borgmesteren vil overrække præmier til vinderne.
Dommere
Dommerpanelet består af operasanger Tonni Landy (behøver næppe yderligere præsentation), Margrethe Enevold (docent i sang på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium), pianist Tove Lønskov (docent i
klaver på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium) samt sopran Henriette Nederby (uddannet på Det Jyske
Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og underviser ved Ballerup Musikskole).
Dato og tid
Konkurrencen finder sted lørdag d. 25. februar 2017 kl. 09.30 – 17.00 i Baltoppen, Baltorpvej 20 i Ballerup.
Arrangementet begynder med velkomst kl. 09.30 v. musikskoleleder Bjørn Holmegård og afsluttes kl. 16.30
med præmieoverrækkelse.
Som afslutning på arrangementet afholdes en reception med et mindre traktement, hvor deltagere og publikum kan få en uformel snak med f.eks. dommere, borgmesteren, kulturudvalgsformanden og musikskolens
personale.
Præmier
Der er præmier i følgende grupper:
Bedste sanger 18-22 år: 6.000 kr.
2. præmie 2.500
Bedste sanger 13-17 år: 2.500 kr.
2. præmie 1.500
samt en speciel præmie til 2 sangere i udvikling.
Ansøgning om tilskud (se vedlagte budget)

Kultur & Fritidsudvalget ansøges om kr. 25.000,00 til arrangementet.

Musikskolen betaler kr. 36.600,00 til arrangementet.

Musikskolen vil forsøge at finde sponsorater via fonde og firmaer, så egenudgiften kan
nedbringes.
Venlig hilsen
Bjørn Holmegård
Musikskoleleder
Ballerup Musik- og kulturskole
- Bilag: Budget Unge Synger Klassisk 2017
Ballerup Musik- og kulturskole, Gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup, [email protected], www.ballerupmusikskole.dk
V:\Center\Kultur og fritidsinstitutioner\Musikskolen\Administration\Arrangementer\Unge synger klassisk\KMB ansøgninger og regnskaber
September 2016/anle
Unge Synger Klassisk 2017 - BUDGET
Lørdag 25. februar 2017
Honorar dommere
Tilrettelæggelse og akkompagnement
Præmier
Fortæring pers., dommere, reception, foto
mv.
Blomster mv.
Annoncer og PR
Baltoppen
Flygel Steinway
UDGIFTER
Margrethe Enevold
Tonny Landy
Tove Lønskov
Ditte Højgaard Andersen (protektor)
BUDGET
5.700
5.700
5.700
0
11.000
12.500
Leje er gratis for Musikskolen
Leje og transport
I alt udgifter
3.500
2.500
7.000
8.000
61.600
INDTÆGTER
Musikskolen
Tilskud K & U udvalg
36.600
25.000
I alt indtægter
61.600
Balance
0
Ballerup Musik- og kulturskole, Gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup, [email protected], www.ballerupmusikskole.dk
V:\Center\Kultur og fritidsinstitutioner\Musikskolen\Administration\Arrangementer\Unge synger klassisk\KMB ansøgninger og regnskaber