Foredrag om den middelalderlige kongeborg Vordingborg

Foredrag om den middelalderlige kongeborg Vordingborg
Tirsdag den 7. marts 2017, kl. 1900 i
Kulturhuset, Søgade 3, Ringsted
Pris: 80,- kr. (gæster 100,- kr.)
Traktement: Kaffe/te og kage.
Tilmelding senest 2. marts 2017 til Grethe Larsen, tlf. 20 88 61 73 eller
[email protected]
Betaling til gildets konto Reg.nr.2520 konto 6875940986 senest 2. marts.
De sidste års forskning i den middelalderlige kongeborg Vordingborg har
understreget, at borgen gennem flere hundrede år har været markant og
stærk brik i den danske konges spil om magten over Østersøen.
De arkæologiske udgravninger kombineret med nye måder, at se og tolke
landskabet og det politiske spil har ført til overraskende og spektakulære
konklusioner.
Tidligere museumsinspektør på Danmarks Borgcenter
Mag.art. Dorthe Wille-Jørgensen
vil denne aften beskrive de spændende veje, hendes forskning i den gamle kongeborg har ledt hende ind på.
1.stolsbroder
Leif Pedersen