50.000 kr. 10.000-40.000 kr. pr. aktivitet 950.000 kr. 200.000 kr

Pulje
Formål
Juniorjæger
Danmarks Jægerforbund ønsker at
støtte lokale aktiviteter for
juniorjægere. Aktiviteterne skal
bestå af jagtfaglige emner såsom
natur- og vildtkendskab, våben og
skydning, efterbehandling af
vildt, madlavning med vildt,
jagtetik og ”hvad må jages”.
Aktiviteterne skal understøtte
medlemsfastholdelse og rekruttering i Danmarks
Jægerforbund.
Udstillingspuljen
Tilskudsmidler til
jagtforeninger
Nyjægerpuljen
Skydebanepuljen
Danmarks Jægerforbund ønsker at
støtte de lokale jagtforeninger i
deres arbejde og aktiviteter,
herunder bidrage til
foreningernes indkøb af materiel
til anlæg, biotoppleje og til
kurser i Jægerforbundets regi.
Danmarks Jægerforbund ønsker at
støtte lokale aktiviteter for
Nyjægere, som fremmer
Nyjægerarbejdet i forbindelse
med jagtfaglige emner som naturog vildtpleje, våbenhåndtering,
skydefærdigheder,
efterbehandling af vildt,
netværksdannelse, nye
jagtformer mv.
Kapacitetsudvidelse på
eksisterende flugtskydebaner
samt etablering af nye
flugtskydebaner for at
vedligeholde og forbedre
jægernes skydefærdigheder.
Ansøgningsfrist
Løbende
Pulje til uddeling
Kontakt
50.000 kr.
Joan Brønnum Kvist
[email protected]
tlf. 81 88 72 86.
Løbende
10.000-40.000 kr.
pr. aktivitet
Joan Brønnum Kvist
[email protected]
tlf. 81 88 72 86.
Kvartalsvis
950.000 kr.
Hanne Smedegaard
[email protected]
tlf. 21 65 60 75
Løbende
200.000 kr.
Désirée Iuel
[email protected]
tlf. 88 88 75 07
1. oktober
1.000.000 kr.
Jan Henrik Rygaard
[email protected]
88 88 75 45