Årsmøde i Senioridrætten i Region Nordjylland - DAI

Årsmøde i Senioridrætten i Region Nordjylland
Dansk Arbejder Idrætsforbund i Region Nordjylland, Senioridrætsudvalget, indkalder
herved alle medlemsforeninger til årsmøde (generalforsamling).
Torsdag den 23. marts 2017 klokken 1230
hos Sport for Sjov
Hjallerup Idrætscenter, Idræts Allé 1, 9320 Hjallerup
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Udvalgets beretning – ved formand Eddy Marrup
3. Orientering om regnskabet for 2016 – ved formand Eddy Marrup
4. Aktivitetsplan for Senioridrætten i 2017 i Region Nordjylland
5. Indkomne forslag - skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødet.
6. Valg af udvalgsmedlemmer
 Eddy Marrup – villig til genvalg
 Else Marie Pedersen – villig til genvalg
 Gudrun Larsen - villig til genvalg
7. Eventuelt
Senioridrætskonsulent Thomas Ahrentz deltager i årsmødet og fortæller om nye tiltag i
DAI.
Mødet starter med at Senioridrætsudvalget vil være vært ved en kop kaffe og et
rundstykke.
Tilmelding
Af hensyn til forplejning beder vi om tilmelding senest den 16. marts 2017 enten på mail
eller telefon til formanden.
Mød op og giv din mening til kende, vi glæder os til at være sammen med dig.
Med venlig hilsen
Eddy Marrup
formand for senioridrætsudvalget i DAI i Region Nordjylland
Mail: [email protected]
Mobil: 5099 7900