Kreditkonsulent til Inkassoafdelingen i Danske Andelskassers Bank

Stillingsopslag
Kreditkonsulent til Inkassoafdelingen
i Danske Andelskassers Bank A/S
Afdelingen Jura & Inkasso er et velfungerende hold på
seks medarbejdere – tre erfarne kreditkonsulenter, en
advokatsekretær og to jurister – som nyder godt af
vores placering i bankens hovedkontor i Hammershøj,
hvor vi er en del af et spændende finanshus. Trives du
med en god og uhøjtidelig stemning, og vil du være
med til at sikre vores kunder og kolleger den bedst
mulige betjening, så glæder vi os til at byde dig velkom­
men som vores nye kollega.
Dine ansvarsområder bliver:
Håndtering af bankens nødlidende realkreditinkas­
sosager (Totalkredit), herunder selvstændig vareta­
gelse af restanceinddrivelsen, al kontakt til kunder,
kreditforening og øvrige samarbejdspartnere,
vurdering og sikring af ejendommen, udarbejdelse
af budinstruks i forbindelse med tvangsauktion
m.m.
Sagsbehandling i forbindelse med tvangsovertagne
ejendomme og engagementer, hvor der er risiko for
tvangsrealisering af private pantsatte ejendomme.
Varetagelse af dødsbosager og andre bankinkasso­
sager, hvori der foreligger pant i fast ejendom.
Løbende sparring med kollegerne i Jura & Inkasso
samt filialnettet.
Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, 8830 Tjele
Andelskassen har 17 filialer i Jylland og på Fyn.
Vi er i alt 351 medarbejdere.
– Læs mere om Andelskassen på andelskassen.dk.
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S · CVR-nr. 31843219
Personlige og faglige kompetencer:
Du kan arbejde selvstændigt og effektivt, og du har
gennemslagskraft
Er god til at kommunikere både i skrift og tale
Du tager ansvar og udfordrer – og siger tingene,
som de er
Du har erfaring fra en lignende stilling eller som
rådgiver i et pengeinstitut. Hvis du har erfaring med
realkreditinkasso, vil det være en ubetinget fordel.
Hvordan er det at arbejde i Andelskassen?
Samarbejde er en kerneværdi i Andelskassen. Vi er en
bank med en flad struktur, hvor vi lytter til vores med­
arbejdere.
Hos os får du en arbejdsplads, hvor både stilen og
tonen er uformel, og hvor vi prioriterer kollegernes
trivsel og videreuddannelse højt. Du kan se frem til en
afvekslende arbejdsdag, som du selv har stor indflydel­
se på. Høj kvalitet, stærke værdier og ikke mindst lokalt
engagement kendetegner vores medarbejdere og det
arbejde, de udfører.
Vi glæder os til at høre fra dig
Har du lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen
til at kontakte afdelingschef/Advokat (L) Frank Stølting
på telefon 87 99 30 48/ 51 31 30 48 eller HR-Chef Jørn
V. Pedersen på telefon 87 99 31 10.
Send din ansøgning senest den 15. marts via
andelskassen.dk.
Danske Andelskassers Bank A/S 16510 · februar 2017
Vil du arbejde i en bank, som er stærkt enga­
geret i sit lokalområde, og som tager ansvar
for lokal vækst og udvikling? Vi søger en
fagligt stærk kreditkonsulent til bankens Jura
& Inkasso-afdeling i Hammershøj.