Hvordan kan du styrke din virksomhed med

Hvordan kan du styrke din virksomhed med immaterielle rettigheder?
Gå-hjem møde mandag den 27. marts 2017 fra kl. 15-17
hos Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup
Industriens Fond og Patent- og Varemærkestyrelsen inviterer i samarbejde med Innovationsnetværk
Femern Bælt til et gå-hjem møde, hvor du får indblik i, hvordan du kan styrke din konkurrenceposition på
markedet samtidigt med, at du beskytter din virksomhed.
Uanset om du arbejder indenfor sektorer såsom bygge-anlæg, transport og logistik, miljøteknologi eller
service, er det vigtigt at vide, hvad man som virksomhed skal være opmærksom på, når man indgår i
projektsamarbejder om innovation. Hvem får rettighederne til ny viden? Hvilke forholdsregler skal man
tage, når man som virksomhed får en god idé, som man gerne vil ud at afprøve?
Kl. 15.00
Velkommen
v. Patent- og Varemærkestyrelsen og Innovationsnetværk Femern Bælt
Kl. 15.10
Produktudvikling og patenter
- Hvordan opnår man en stærk markedsposition?
v. Louise Yde Frank og René Sørensen, Patent – og Varemærkestyrelsen
Kl. 15.40
Innovation i små og mellemstore virksomheder
v. Henrik Blach, Innovationsagent, FORCE Technology – medlem af Innovationsnetværk
Femern Bælts advisory board for datadreven innovation
Kl. 15.55
Strategisk arbejde med patenter – set fra et virksomhedsperspektiv
v. Bo Eskerod Madsen, ReMoni
Kl. 16.25
Projektsamarbejder
- Opmærksomhedsområder og faldgruber
- v. Louise Yde Frank og René Sørensen, Patent – og Varemærkestyrelsen
Kl. 16.55
Afsluttende bemærkninger og tak for i dag
Tilmelding skal ske til Kirsten Andersen [email protected] senest den 20. marts 2017. Deltagelse er gratis.