Ny kandidat til Trygs bestyrelse

Til NASDAQ København
Meddelelse nr. 04- 2017
2. marts 2017
Ny kandidat til Trygs bestyrelse
I forlængelse af Trygs indkaldelse til ordinær generalforsamling 8. marts 2017 kl. 15.00
(meddelelse nr. 02-2017) indstiller Trygs bestyrelse Jukka Pertola som kandidat til Trygs
bestyrelse til valg på generalforsamlingen.
Som meddelt i meddelelse nr. 23-2016 og indkaldelsen til Trygs generalforsamling vil
TryghedsGruppen smba fremsætte forslag om, at den nuværende vedtægtsbestemmelse,
hvorefter bestyrelsesformanden i TryghedsGruppen smba automatisk er formand i Tryg A/S,
ophæves. Trygs bestyrelse forventer at vælge Jukka Pertola som bestyrelsesformand for Tryg i
2018, da den nuværende formand Jørgen Huno Rasmussen ikke ønsker at genopstille i 2018.
Jukka Pertola er 56 år og direktør for Siemens A/S, ligesom han besidder en række
bestyrelsesposter. Den endelige formelle beslutning om formandsposten bliver truffet ved
bestyrelsens konstituering efter Trygs ordinære generalforsamling i 2018.
Jukka Pertolas CV kan ses på tryg.com/dk. Fuldmagts- og brevstemmeblanketter på tryg.com/dk
og InvestorPortalen opdateres hurtigst muligt.
Yderligere information:
For yderligere information besøg tryg.com/dk eller kontakt:
Investor Relations Officer, Gianandrea Roberti på +45 20 18 82 67 eller
[email protected]
Investor Relations Manager, Peter Brondt på +45 22 75 89 04 eller [email protected]
Tryg er et af Nordens største forsikringsselskaber med forsikringsaktiviteter i Danmark, Norge
og Sverige og sikrer tryghed og værdi for mere end 3 millioner kunder. Tryg er noteret på
NASDAQ København, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der årligt uddeler
cirka 600 mio. DKK til tryghedsskabende formål via TrygFonden.