Selskabsmeddelelse Beslutninger fra den ordinære

Selskabsmeddelelse
Nr. 14/2017
Beslutninger fra den ordinære generalforsamling i DONG
Energy A/S
DONG Energy A/S
Kraftværksvej 53
Skærbæk
7000 Fredericia
www.dongenergy.com
CVR-nr. 36 21 37 28
DONG Energy A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende
blev vedtaget:
Den reviderede årsrapport for 2016 og fordeling af overskud

DONG Energy's reviderede årsrapport for 2016 blev godkendt.

Fordeling af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2016
blev godkendt. Udbyttet udgør DKK 6 pr. aktie.
2. marts 2017
Valg, honorar og decharge

Thomas Thune Andersen blev genvalgt som formand for bestyrelsen,
Lene Skole blev genvalgt som næstformand for bestyrelsen, og Lynda
Armstrong, Pia Gjellerup og Benny D. Loft blev genvalgt som
medlemmer af bestyrelsen.

Peter Korsholm blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.

Bestyrelsens honorar for 2017 blev godkendt.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.
Øvrige

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev godkendt:
o
Sletning af pkt. 4.2-4.6 (Bemyndigelser til bestyrelsen til at
forhøje selskabets aktiekapital)
o
Sletning af pkt. 10.11 (bestyrelsens ret til at udpege
observatører)
o
Sletning af pkt. (i) i bilag 1 til selskabets vedtægter (punktet
udgår, da gasdistributionsnettet er frasolgt til Energinet.dk)
DONG Energy (NASDAQ OMX: DENERG) er en af de førende energikoncerner i Nordeuropa. Hovedsædet ligger i
Danmark. Omkring 6.200 ambitiøse medarbejdere udvikler, opfører og driver havmølleparker, producerer el og varme
fra vores kraftværker samt handler og leverer energi til engros-, erhvervs- og privatkunder. Hertil kommer produktion af
olie og gas, hvor der er påbegyndt en proces for at afhænde forretningsområdet. Den fortsættende del af koncernen
har ca. 5.800 medarbejdere og omsatte i 2016 for 61 mia. kr. (EUR 8,2 mia.). Læs mere på www.dongenergy.com.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60
Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22