Indbydelse til KL`s Social- og Sundhedspolitiske Forum den 10.

Borgmesteren
Kommunalbestyrelsen
Udvalg med ansvar for børne- ældre-, social- og sundhedsområdet
Socialforvaltningen
Sundhedsforvaltningen
Indbydelse til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum
den 10. - 11. maj 2017
Dato: 28. februar 2017
KL indbyder kommunalpolitikere og embedsmænd med interesse for
social- og sundhedsområdet til at deltage i Social- og Sundhedspolitisk
Forum
E-mail: [email protected]
Direkte: 3370 3391
Onsdag den 10. til torsdag den 11. maj 2017
Konferencen afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center og emnet for
årets konference er Tendenser i velfærden – muligheder og dilemmaer
På årets Social- og Sundhedspolitiske Forum stilles der skarpt på de tendenser, der i disse år præger social- og sundhedsområdet. Der vil være
fokus på både muligheder og dilemmaer, som kommunerne skal være
opmærksomme på.
I plenum sættes der fokus på følgende fire temaer:
-
Vi skal nytænke indsatserne sammen med borgerne!
På Social- og Sundhedspolitisk Forum lanceres KL’s nye socialpolitiske
udspil. Og der sættes under dette tema fokus på nogle af de centrale
temaer i udspillet.
-
Behandling og støtte i eget hjem
De teknologiske muligheder åbner op for, at flere og flere borgere kan
modtage behandling i eget hjem. Men hvad betyder det for borgernes
tryghed, frihed og liv? Hvem har ansvar for behandlingen og hvilke krav
stiller det til samarbejdet mellem kommuner, sygehus og praktiserende
læge?
-
Ensomhed og fællesskaber
I dag oplever 210.000 danskere ensomhed – særligt unge og ældre.
Hvad er årsagerne til ensomhed? Hvordan imødegår vi ensomhed og
kan fællesskaber afhjælpe ensomhed? Og hvad er den kommunale
rolle?
Sags ID: SAG-2016-05743
Dok. ID: 2315938
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 1 af 2
Dato: 28. februar 2017
-
Fælles om nye løsninger!
Hvordan kan kommuner, virksomheder, lokalsamfund, organisationer og
frivillige samarbejde om støtte og hjælp til borgerne på social- og sundhedsområdet bedst muligt? Og hvordan kan samarbejdet bidrage til at
sikre indsatser af høj kvalitet med afsæt i borgernes behov?
Der vil endvidere være mulighed for at deltage i én af seks parallelle sessioner. Temaerne for sessionerne er:
1. Kursen mod et styrket nært sundhedsvæsen
2. De nye unge udsatte – hvorfor bliver de udsatte og hvilke indsatser er
der brug for?
3. Bedre sammenhæng i indsatsen for udsatte borgere – hvad skal der til?
4. Ekstremisme og radikalisering – hvad kan kommunerne gøre?
5. Overvægt blandt børn – hvordan sætter vi ind og hvad er kommunernes
ansvar?
6. Velfærdsteknologi er løftestang for udvikling – hvad skal vi satse på og
hvordan?
I 2016 deltog næsten 1.400 kommunalpolitikere og embedsmænd i konferencen. Desuden deltog gæster fra ministerier, private virksomheder og
organisationer m.v.
Et foreløbigt program kan ses på www.kl.dk/forum2017. Heri er det også
muligt at se information om tilmelding, deltagergebyr, hotelreservation,
bestilling af flybilletter m.v.
Eventuelle henvendelser vedrørende konferencen kan rettes til:
Chefsekretær Pernille Rasmussen, [email protected], 3370 3391
Konsulent Andreas Schløer Madsen, [email protected], 3370 3153
Chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen, [email protected], 3370 3852.
Med venlig hilsen
Thomas Adelskov
Kristian Heunicke
Sags ID: SAG-2016-05743
Dok. ID: 2315938
E-mail: [email protected]
Direkte: 3370 3391
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 2 af 2