se her - Christianshavns Bådelaug

Indkaldelse til Christianshavns Bådelaugs ordinære generalforsamling.
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i CB, som afholdes søndag den 12. marts
2017, kl. 10:30 i CIK (Christianshavns Idræt Klub), Bådsmandsstræde 20.
Følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for 2016
Forelæggelse af regnskab for 2016 til godkendelse, samt budget for 2016
Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kr. 500.00
Behandling af indkomne forslag: Der foreligger 3 forslag fra Bestyrelsen, se vedlagte
Valg til bestyrelsen:
Følgende er på valg:
a. Formand: Sven Erik Brockdorff (modtager genvalg)
b. Bestyrelsesmedlem: Gorm Haraldsted (p.t. Næstformand modtager genvalg)
c. Bestyrelsesmedlem: Irwing Seeger (modtager genvalg)
d. Bestyrelsesmedlem: Jens Thomsen (modtager genvalg)
e. 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år: (nuværende Susanne Lund)
7. 2 revisorer: (nuværende Martin Nielsen og Tine Ehlert).
8. 1 revisorsuppleant: (nuværende revisorsuppleant Peter Møller)
9. Eventuelt
Der serveres kaffe, kage og lidt at drikke.
Vel mødt