Kalender 2017 - bf

2017
Region Syddanmark
Januar
Februar
Sø 1 Nytårsdag
1
Ma 2
Ti
3
On 4
Nytårsgudstjeneste
LL-møde
On 1
Lø
To
2
To
2
Sø 2
Fr
3
Fr
3 Regionsledelsesmøde
Ma 3
4
Lø
To
5
Sø 5
Fr
6
Lø
7
Haderslev
Ma 6 Årsmøde
Årsmøde Åbenraa
Ti 7 Årsmøde Fanø
2
To
9
4 Regionsårsmøde, Seminar Ti
6
14
2
On 3
Regionsledelsesmøde
Mindehøjtidelighed Frøslevlejren
To
1
Fr
2
Lø
3
4
On 5
Fr
5
Ma 5 2. pinsedag
To
6
Lø
6
Ti
7
Fr
7
Sø 7
On 8
Lø
8
Ma 8
To
Sø 9 Palmesøndag
Ma 6
10
9
Ti 10 Årsmøde Billund
Fr 10
Fr 10
Ma 10
On 11
Lø 11 1-1-2-dagen
Lø 11
To 12
Sø 12
Sø 12
Fr 13
Ma 13
7
18
1 Beredskabsfaglig ledelse Ma 1
Ti
Juni
To
Ti
Årsmøde Middelfart
Årsmøde Svendborg
Maj
4
Sø 5 Seminar
On 8
Ma 9
April
On 1
Lø
Sø 8
Marts
Ma 13
11
Ti
15
Sø 4 Pinsedag
On 7
19
9
To
8
Fr
9
On 10
Lø 10 Landsrådsmøde
Ti 11
To 11
Sø 11 Landsrådsmøde
On 12
Fr 12 Bededag
Ma 12
To 13 Skærtorsdag
Lø 13
Ti 13
Sø 14
On 14
Lø 14 Nytårsparole i Vejle
Ti 14
Ti 14
Fr 14 Langfredag
Sø 15
On 15
On 15
Lø 15
Ma 15
To 16 Årsmøde Odense
To 16
Sø 16 Påskedag
Ti 16
Fr 16
Ti 17
Fr 17
Fr 17
Ma 17 2. påskedag
On 17
Lø 17
On 18 Årsmøde Nordfyn
Lø 18 Årsmøde Langeland
Lø 18
Ti 18
To 18
Sø 18
To 19 Årsmøde Esbjerg
Sø 19
Sø 19
On 19
Fr 19
Ma 19
Fr 20
Ma 20
To 20 Regionsmøde
Lø 20
Ti 20
Lø 21
Ti 21 Årsmøde Vejen
Ti 21
Fr 21
Sø 21
On 21
Sø 22
On 22
On 22
Lø 22 Beredskabsfaglig ledelse Ma 22
To 23 Årsmøde Sønderborg
To 23 Regionsledelsesmøde
Sø 23
Fr 24
Fr 24
Ma 24
3
Ma 16
4
Ma 23
Ti 24 Årsmøde Varde
8
Ma 20
12
16
17
20
21
Fr 23
On 24
Lø 24
Lø 25 Årsmøde Tønder
Lø 25
Ti 25
To 25
To 26 Årsmøde Nyborg
Sø 26
Sø 26
On 26
Fr 26 Sternfahrt 2017
Ma 26
Fr 27
Ma 27
To 27
Lø 27 Sternfahrt 2017
Ti 27
Lø 28 Årsmøde Kolding
Ti 28
Ti 28
Fr 28 LL-seminar
Sø 28 Sternfahrt 2017
On 28
On 29
Lø 29 LL-seminar
Ma 29
To 30
Sø 30 LL-seminar
Ti 30 Regionsmøde
Sø 29
5
Ma 30
Ti 31 Årsmøde Vejle
22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage
Ma 27
13
Fr 31
20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage
25
To 22
Ti 23 LL-møde
Kr. himmelfartsdag
Sternfahrt 2017
24
To 15
On 25
9
23
6
Sø 25
22
26
To 29
Fr 30
On 31
23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage
17 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage
21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage
21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage
2017
Region Syddanmark
Juli
Lø
August
September
Oktober
1
Østbørn
Ti
1
Fr
1
Sø 1
Sø 2
Østbørn
On 2
Lø
2
Ma 2
Ma 3
Østbørn
To
3
Sø 3
Ti
4
Østbørn
Fr
4
Ma 4
On 5
Østbørn
Lø
5
Ti
To
6
Østbørn
Regionsledelsesmøde
Sø 6
Fr
7
Østbørn
Ma 7
Lø
8
Østbørn
Ti
Sø 9
Østbørn
Ma 10
Østbørn
Ti 11
27
December
On 1
Fr
1
To
2
Lø
2
Fr
3
Sø 3
On 4
Lø
4
Ma 4
Ti
36
November
40
3 Regionsmøde
5
To
5
Sø 5
On 6
Fr
6 Mindesgudstjeneste
regionsledelsestur
Ma 6
To
7
Lø
7 regionsledelsestur
Ti
8
Fr
8
Sø 8
On 9
Lø
9
Ma 9
To 10
Sø 10
Ti 10
Fr 10
Sø 10
Østbørn
Fr 11
Ma 11
On 11
Lø 11
Ma 11
On 12
Østbørn
Lø 12
Ti 12
To 12
Sø 12
Ti 12
To 13
Østbørn
Sø 13
On 13
Fr 13
Ma 13
Fr 14
Østbørn
Ma 14
To 14
Lø 14
Ti 14
To 14
Lø 15
Østbørn
Ti 15
Fr 15
Sø 15
On 15
Fr 15
On 16
Lø 16
Ma 16
To 16
Lø 16
To 17
Sø 17
Ti 17
Fr 17
Sø 17
Ti 18
Fr 18
Ma 18
On 18
Lø 18
Ma 18
On 19
Lø 19
Ti 19
To 19
Sø 19
Ti 19
To 20
Sø 20
On 20
Fr 20
Ma 20
Fr 21
Ma 21 Regionsmøde med mad 34 To 21 Regionsledelsesmøde
Lø 21
Ti 21
To 21
Lø 22
Ti 22
Fr 22
Sø 22
On 22
Fr 22
Sø 23
On 23
Lø 23
Ma 23
To 23
Lø 23
To 24
Sø 24
Ti 24
Fr 24
Sø 24
Ti 25
Fr 25 LL-møde
Ma 25
On 25
Lø 25 Regions- & julemøde
Ma 25 Juledag
On 26
Lø 26 LL-møde
Ti 26
To 26
Sø 26
Ti 26 2. juledag
To 27
Sø 27 LL-møde
On 27
Fr 27 LL-møde
Ma 27
Fr 28
Ma 28
To 28
Lø 28 LL-møde
Ti 28
To 28
Lø 29
Ti 29
Fr 29
Sø 29 LL-møde
On 29
Fr 29
Sø 30
On 30
Lø 30
Ma 30
To 30
Lø 30
28
Sø 16
Ma 17
Ma 24
Ma 31
29
30
31
21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage
32
33
35
37
38
39
To 31
41
42
43
44
Ti
49
45
7
To
7
On 8
Fr
8
To
Lø
9
9 Regionsledelsesmøde
46
47
48
Ti 31
23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage
21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage
5
On 6
50
On 13
51
On 20
52
On 27
Sø 31
22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage
22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage
19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage