Invitation.

 Handball Cup Vejen HK og FSH, Holsted inviterer til håndboldstævne den 1.-­‐2. april 2017 U10-­‐12 i Vejen Idrætscenter & U14-­‐16 i Medius Holsted Hovedsponsorer Dansk Eksport Emballage ApS 1
2
Nu er muligheden for at klubbens hold slutter håndboldsæsonen af med et nyt stævne, der spænder lige fra U10 til U16 for drenge og piger, og hvor der samtidig er taget højde for at skabe nære rammer og gode og tætte kampe. I weekenden den 1.-­‐2. april 2017, hvor håndboldturneringen er afsluttet, har de to håndboldklubber Vejen HK og FSH, Holsted fundet sammen om at arrangere et dobbelt håndboldstævne – KIA Cup. FSH, Holsted har hjemme i Medius Holsted med 3 håndboldbaner, og Høj-­‐
markskolen er placeret lige ved siden af – lige-­‐
som der også er hånd-­‐
bold beachbaner udenfor. Vejen HK har hjemme i Vejen Idrætscenter, som ligeledes har 3 hånd-­‐
boldbaner og i øvrigt en masse andre facilliter, herunder svøm-­‐
mehal, og hvor Grønvangsskolen er pla-­‐
ceret lige over for idrætscentret. Idéen bag KIA Cup er, at alle U10-­‐U12 holdene har base i Vejen Idrætscenter og Grønvangsskolen, og U14-­‐U16 holde-­‐
ne har base i Medius Holsted og Høj-­‐
markskolen. Der vil være mulighed for buskørsel for at komme frem og tilbage mellem de to spillesteder i henholdsvis Holsted og Vejen. Vi håber med KIA Cup at kunne give den enkelte spiller en god fælles oplevelse med deres respektive hold og klubber som afslutning på håndboldsæsonen. Vi håber at se jeres hold og jeres klub! 2
Stævneformen U10 og U12 For de yngste årgange er spilletiden 2 x 11 minutter, hvor alle hold spiller 4-­‐6 kampe (minimum 4), der afvikles lørdag og søndag i Vejen Idrætscenter, hvor der samtidig er mulighed for deltagerne at benytte centerets svømmehal og springsal. U14 og U16 For de ældste årgange er spilletiden 2 x 17 minutter, hvor alle hold spiller minimum 4 kampe. Enkelte kampe afvikles eventuelt fredag aften, mens de øvrige kampe afvikles lørdag og søndag. Gældende for alle hold Der spilles efter JHF’s turneringsregler, dog må en spiller kun del-­‐
tage på ét hold – medmindre stævneledelsen har meddelt dis-­‐
pensation. Det tilstræbes, at holdene inddeles i A-­‐ og B-­‐rækker i puljer for at give mest jævnbyrdige kampe og med finaler i A, B og evt. C ræk-­‐
ke. Den endelige turneringsform afgøres når antal tilmeldte hold foreligger. Kampbolde spilles med Vranjes Bolde fra pljbolde.dk. Præmier Der er præmier til nr. 1 og 2 i A-­‐,B-­‐ og evt. C-­‐finaler (max. 12 spille-­‐
re og to ledere). 3
Pris Holdgebyr : 1.000 kr. pr. hold – for hvert 8. hold fra samme klub er holdgebyret 0 kr. Pris pr. deltager : 450 kr. (inkl. 1x overnatning, 1x morgenmad, 2x frokost, aftensmad lør-­‐
dag, bustransport og deltagelse i stævnet samt stævne t-­‐shirt). Ved overnatning fra fredag-­‐lørdag (inkl. morgenmad) tillægges prisen +75kr. Der er indgået aftale med om, at kampene spilles med Vranjes bolde, og for stævnedeltagerne vil der være mulighed for at købe en Vranjes bold fra pljbolde.dk til specialpris! Overnatning: Overnatning sker i umiddelbar tilknytning til spillestedet, således over-­‐
natter U10 og U12 spillere i Vejen, og U14-­‐U16 overnatter i Holsted. Eventuelle ønsker om, at sove på samme skole for alle klubbens hold (U10-­‐U16) bedes tilføjet ved tilmelding. Tilmelding: Tilmelding senest 1. marts 2017 og er først gældende når holdgebyr er indbetalt til konto nr. 7990 000 112 0356. Ved afbud tilbagebetales hold-­‐ og deltagergebyr ikke. Tilmeld jeres klub/hold hurtigst muligt for at være sikker på plads ved stævnet. For yderligere information kontakt stævneansvarlig Jacob Fabritius de Tengnagel på [email protected] eller 51 99 90 13 og følg også gerne stævnet på facebook – KIA Handball Cup. 4